Wyjaśnienia dotyczące stosowania regulaminu technicznego dla napojów alkoholowych w Rosji

Wyjaśnienia dotyczące stosowania regulaminu technicznego dla napojów alkoholowych w Rosji Ministerstwo Finansów Federacji Rosyjskiej przygotowało oficjalne pismo dotyczące stosowania regulaminu technicznego Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej„ W sprawie bezpieczeństwa napojów alkoholowych” (TR EAEU 047/2018)”. Zostało ono podpisane i opublikowane 7 października 2020 roku. Pismo było odpowiedzią Departamentu Polityki Celnej i Regulacji Rynku...


Read more

Rosja przygotowuje standard GOST dla zabawek przyjaznych środowisku

Rosja przygotowuje standard GOST dla zabawek przyjaznych środowisku Rosyjskie Stowarzyszenie Przedsiębiorstw Przemysłu Artykułów Dziecięcych (AIDT) zainicjowało opracowanie nowego standardu GOST dla zabawek przyjaznych środowisku. Badania naukowe nad przygotowaniem jego pierwszej edycji rozpoczną się w przyszłym roku, a GOST może być gotowy już w 2022 roku - zapowiedziała prezes AIDT Antonina Tsitsulina. Opracowanie dokumentu odbędzie się przy współudziale...


Read more

Zmiany wykazów i stawek celnych w odniesieniu do mąk wzbogacanych

Zmiany wykazów i stawek celnych w odniesieniu do mąk wzbogacanych Decyzją Komisji Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej numer 121 z dnia 29 września 2020 r.N 121 wprowadzono zmiany dotyczące mąk wzbogacanych w Jednolitej Nomenklaturze Towarowej Zagranicznej Działalności Gospodarczej i Ujednoliconej Taryfie Celnej EUG, a także w wykazie towarów wrażliwych, w odniesieniu do których decyzję o zmianie stawki cła przywozowego podejmuje Rada EUG. Poniżej zostaną...


Read more

Konsultacje dotyczące świadectw weterynaryjnych dla nawozów zwierzęcych

Konsultacje dotyczące świadectw weterynaryjnych dla nawozów zwierzęcych Do 11 grudnia 2020 r. temat projektu zmian w formularzach ujednoliconych świadectw weterynaryjnych dla towarów importowanych na terytorium krajów wchodzących w skład Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej jest przedmiotem publicznej dyskusji. Formularze świadectw weterynaryjnych zostały zatwierdzone decyzją Komisji Unii Celnej nr 607 z dnia 7 kwietnia 2011 r.


Read more

Aktualizacja wykazu produktów, które podlegają nadzorowi sanitarnemu i epidemiologicznemu na granicach EUG

Aktualizacja wykazu produktów, które podlegają nadzorowi sanitarnemu i epidemiologicznemu na granicach EUG Decyzją Rady Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej z dnia 4 września 2020 roku wprowadzone zostały zmiany w Ujednoliconym wykazie produktów (towarów) podlegających państwowemu nadzorowi sanitarnemu i epidemiologicznemu na granicy oraz na obszarze celnym Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, zatwierdzonym decyzją Komisji Unii Celnej nr 299 z dnia 28...


Read more

Obowiązek oznakowania aparatów fotograficznych w Rosji

Obowiązek oznakowania aparatów fotograficznych w Rosji Federalna Służba Celna Rosji przypomina, że ​​od 1 października Federacja Rosyjska wprowadza obowiązkowe oznaczanie aparatów fotograficznych, tradycyjnych lamp błyskowych oraz ksenonowych lamp błyskowych (rezolucja rządu Federacji Rosyjskiej z 31 Grudzień 2019 nr 1953), co w zamyśle twórców ustawy ma ograniczyć nielegalny obrót i uchronić rynek przed napływem niskiej jakości...


Read more

Więcej artykułów…

 1. Poprawki do ujednoliconej listy produktów podlegających certyfikacji - zmiany dotyczące specjalnych taborów kolejowych w Rosji
 2. Obowiązek etykietowania obuwia, leków i papierosów w Rosji wszedł w życie 01.07.2020
 3. Termin na wdrożenie niektórych norm dot. wyrobów pirotechnicznych przedłużony do 2023 roku
 4. Lista wyrobów medycznych podlegających preferencyjnej rejestracji w Rosji została rozszerzona
 5. Integracja systemu importu i znakowania obuwia w Rosji
 6. Dodatkowe normy regulujące bezpieczeństwo pakowanej wody pitnej na terenie EUG
 7. Krajowy system akredytacji na Białorusi zgodny z europejskimi i międzynarodowymi wymaganiami
 8. Tymczasowe działania w zakresie certyfikacji w związku z koronawirusem
 9. Ministerstwo Przemysłu i Handlu wyda zezwolenia na eksport masek poza EUG
 10. Zmiany dotyczące dokumentów oceny zgodności w przemyśle mięsnym
 11. EKG: 12 miesięcy okresu przejściowego przed wprowadzeniem zmian w regulaminie dotyczącym produkcji spożywczej
 12. Nowe kategorie produktów i organizmów genetycznie zmodyfikowanych niepodlegających państwowej rejestracji w Rosji
 13. EUG podjęła decyzję w sprawie klasyfikacji złączy elektrycznych zgodnie z ujednoliconą nomenklaturą towarową
 14. Powstaje Jednolity rejestr sprzętu radioelektronicznego i urządzeń wysokiej częstotliwości dopuszczonych do wwozu na teren EUG
 15. Zakaz wwozu i wywozu masek, półmasek oraz respiratorów poza terytorium EUG
 16. Ważne zmiany w regulaminie technicznym dotyczącym bezpieczeństwa perfum i kosmetyków
 17. Obowiązek etykietowania butów w Rosji odroczony o cztery miesiące
 18. Euroazjatycka Komisja Gospodarcza rozpoczyna nowy etap współpracy z Komisją Europejską
 19. Na Białorusi zostanie opracowanych 362 państwowych standardów realizacji celów zrównoważonego rozwoju
 20. Koniec okresu przejściowego - obowiązują nowe przepisy dotyczące substancji niebezpiecznych w urządzeniach elektronicznych i elektrycznych
 21. Decyzja w sprawie etykietowania wody pitnej została przełożona na grudzień 2019 roku
 22. Obowiązek etykietowania produktów mlecznych w Rosji zacznie obowiązywać od 1 czerwca 2020 r.
 23. Informacje o dokumentach zgodności przy zgłaszaniu ropy naftowej w trakcie procesu celnego
 24. Zmiany w regulaminie dotyczącym bezpieczeństwa pojazdów kołowych
 25. Dodatkowe wymogi dotyczące etykietowania produktów wykorzystujących genetycznie modyfikowane organizmy (GMO)
 26. Rząd ukraiński rozszerzył listę zakazanych do importu towarów rosyjskich.
 27. Nowy reglament techniczny EAEU „W sprawie bezpieczeństwa pakowanej wody pitnej, w tym naturalnej wody mineralnej”
 28. Komitet Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej rozważa wprowadzenie zmian do reglamentów technicznych 019/2011, 033/2013, 040/2016.
 29. Rosja wprowadziła zakaz importu wielu towarów ukraińskich
 30. Regulamin techniczny „Środki telekomunikacji. Bezpieczeństwo” został zatwierdzony przez Republikę Białorusi.
 31. Dnia 16 lipca 2018 roku weszły w życie zmiany do regulaminu technicznego dotyczącego mleka i produktów mlecznych w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej.
 32. Określone grupy produktów i posiłków nie podlegają już towarzyszącym dokumentom weterynaryjnym w Rosji.
 33. Dnia 1 lipca 2018 roku weszła w życie nowa procedura Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej dotycząca rejestracji, zawieszenia, odnowienia, wygaśnięcia deklaracji zgodności produktów z wymaganiami regulaminu technicznego.
 34. Ukraina zatwierdza Plan opracowania regulaminów technicznych na lata 2018-2019.
 35. Euroazjatycka Unia Gospodarcza zastosowała listy norm dla atrakcji.
 36. Rosja podała informację o szczegółach regulaminów przejściowych nowego Kodeksu Celnego dotyczącego towarów transportowanych w stanie niezmontowanym lub zdemontowanym.
 37. Eurazjatycka Komisja Gospodarcza przyjęła przepisy przejściowe do regulaminu technicznego o środkach bezpieczeństwa przeciwpożarowego i gaszenia pożarów.
 38. Eurazjatycka Komisja Gospodarcza przyjęła rozporządzenie o utworzeniu i prowadzeniu jednolitego rejestru certyfikatów i deklaracji zgodności.
 39. Jedynie tytoń do żucia i tabaka został włączony do wykazu wyrobów tytoniowych podlegającego obowiązkowemu potwierdzeniu zgodności w procedurze celnej.
 40. Porozumienie w sprawie etykietowania towarów za pomocą środków identyfikacji zostało zatwierdzone w Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej.
 41. Euroazjatycka Unia Gospodarcza przyjęła przepisy przejściowe Regulaminu Technicznego dotyczącego paczkowanej wody pitnej.
 42. Euroazjatycka Komisja Gospodarcza dokonała edycji listy norm dla zabawek.
 43. Eurazjatycka Komisja Gospodarcza przyjęła przepisy przejściowe do regulaminu technicznego o środkach bezpieczeństwa przeciwpożarowego i gaszenia pożarów.
 44. Eurazjatycka Komisja Gospodarcza przyjęła rozporządzenie o utworzeniu i prowadzeniu jednolitego rejestru certyfikatów i deklaracji zgodności.
 45. Jedynie tytoń do żucia i tabaka został włączony do wykazu wyrobów tytoniowych podlegającego obowiązkowemu potwierdzeniu zgodności w procedurze celnej.
 46. Porozumienie w sprawie etykietowania towarów za pomocą środków identyfikacji zostało zatwierdzone w Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej.
 47. Euroazjatycka Unia Gospodarcza przyjęła przepisy przejściowe Regulaminu Technicznego dotyczącego paczkowanej wody pitnej.
 48. Rada Eurazjatyckiej Komisji Gospodarczej zmieniła wykaz norm z wymaganiami dotyczącymi smarów, olejów i specjalnych płynów.
 49. Rada Eurazjatyckiej Komisji Gospodarczej postanowiła zmienić listę norm stosowanych jako regulacje techniczne dla perfum i kosmetyków.
 50. Eurazjatycka Unia Gospodarcza zaplanowała opracowanie 21 standardów międzypaństwowych dla pojazdów kołowych.
 51. W Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej wprowadzono normy dla produktów elektrycznych i elektronicznych.
 52. Ryby i produkty rybne stały się przedmiotem ujednoliconych wymagań sanitarno-epidemiologicznych i higienicznych.
 53. Euroazjatycka Unia Gospodarcza przyjęła nowe standardy dotyczące ryb i produktów rybnych.
 54. Eurazjatycka Komisja Gospodarcza i Indie rozpoczęły negocjacje prawne w sprawie umowy o wolnym handlu.
 55. Zmieniono załącznik w regulaminie technicznym Unii Celnej o "Wymogach dotyczących smarów, olejów i płynów specjalnych" (CU TR 030/2012)
 56. Przepisy przejściowe EurAsEC na temat "Wymogów dotyczące nawozów mineralnych" (TR EAC 039/2016)
 57. Przepisy przejściowe EurAsEC dotyczące "Bezpieczeństwa ryb i produktów rybnych" (TR EAC 040/2016)
 58. Zmiany w niektórych uchwałach Eurazjatyckiej Komisji Gospodarczej od dnia 16 maja 2017 roku
 59. EurAsEC opracowała rozwiązania umożliwiające pełne wprowadzenie Kodeksu Celnego EAEU
 60. Podczas Rady EurAsEC zostały zatwierdzone liczne decyzje dotyczące reglamentów technicznych
 61. Zmiany dotyczące reglamentu UC o produktach dla dzieci (CU TR 007/2011) zostały zatwierdzone przez Komisję EurAsEC
 62. EurAsEC zasięga opinii Republiki Kirgiskiej w sprawie reglamentów technicznych Unii Celnej
 63. Współpraca pomiędzy EurAsEC i Mongolią zwiększa jakość eksportowanych towarów
 64. Decyzja nr 160 dotyczącф "Wymagań dla skroplonego gazu węglowodorowego przeznaczonego do wykorzystania jako paliwo" (TR EAC 036/2016)
 65. Eurazjatycka Komisja Gospodarcza planuje odwołać normy GOST dla papierosów po listopadzie 2017 r.
 66. Zmiany w przepisach technicznych dotyczących "Bezpieczeństwa produktów perfumeryjnych i kosmetycznych" (CU TR 009/2011)
 67. Zmieniona decyzja nr. 57 Europejskiej Rady Gospodarczej z dnia 20 lipca 2012 r.
 68. Zmodyfikowany regulamin techniczny Unii Celnej dotyczący "Bezpieczeństwa zabawek" (CU TR 008/2011)
 69. Przepisy techniczne dotyczące „Bezpieczeństwa ryb i produktów rybnych” TR EAC 040/2016
 70. Zmiany w decyzji Nr 70 począwszy od 15 Lipca 2011 roku - CQC sp. z o.o.
 71. Zmiany w decyzji dotyczącej „Bezpieczeństwa zabawek” - CQC sp. z o.o.
 72. Przejściowe postanowienia dotyczące regulacji technicznych TR EAC 037/2016
 73. Decyzja Nr 23 Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej w sprawie klasyfikacji i rejestracji statków o małych rozmiarach (CU TR 026/012)
 74. Zmiany w decyzji Nr 159 Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej dotyczącej „Bezpieczeństwa autostrad”
 75. Kolegium Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej zatwierdziło nową formę certyfikatu - CQC sp. z o.o.
 76. Zmiany dotyczące niektórych postanowień Komisji Unii Celnej i Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej w sprawie importu i eksportu towarów
 77. O zachowaniu ważności dokumentów oceny zgodności maszyn i sprzętu wydanych przed 16 maja 2016 roku - certificator.eu
 78. Zmiany w regulaminie o ”Uzgodnien iu elektromagnetycznych zasobów technicznych 020/2011 - CQC sp. z o.o.
 79. Zmiana przepisów regulaminu CU TR 017/2011 - CQC sp. z o.o.