Podróżowanie będzie bezpieczniejsze dzięki nowej normie ISO

Podróżowanie będzie bezpieczniejsze dzięki nowej normie ISO W związku z utrudnieniami w podróżach spowodowanymi pandemią COVID-19 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna opracowała normę ISO 31030, która szczegółowo określa wytyczne związane z organizowaniem podróży służbowych przez firmy.


Read more

System identyfikowalności ziarna w Rosji

System identyfikowalności ziarna w Rosji  Zgodnie z opublikowanymi informacjami Ministerstwo Rolnictwa Federacji Rosyjskiej planuje w przyszłym roku uruchomienie krajowego systemu identyfikowalności ziarna i powstałych z niego wyrobów.


Read more

Nowa norma pomoże w poprawie jakości działania dostawców samolotów i innych sprzętów obronnych i cywilnych

Nowa norma pomoże w poprawie jakości działania dostawców samolotów i innych sprzętów obronnych i cywilnych 6 października 2021 roku w Rosji na zlecenie Federalnej Agencji Regulacji Technicznych i Metrologii zatwierdzona została krajowa norma GOST R 52745-2021 „Zintegrowany system kontroli jakości. Ocena zgodności materiałów, półproduktów i innych wyrobów używanych do produkcji samolotów i innych sprzętów...


Read more

Regulacje dotyczące bezpieczeństwa taboru metra

Regulacje dotyczące bezpieczeństwa taboru metra 14 października 2021 roku zarząd Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej opublikował projekt regulaminu technicznego „W sprawie bezpieczeństwa taboru metra”. Dokument ten został przesłany do rozpatrzenia przez Radę Komisji. 


Read more

Seria norm dotyczących testowania systemów RFID

Seria norm dotyczących testowania systemów RFID 11 października 2021 roku w Moskwie przyjęta została seria krajowych norm zatytułowana „Metody testowania operacyjnego urządzeń do identyfikacji radiowej”. Zostały one zlecone do przygotowania oraz zatwierdzone przez Federalną Agencję ds. Regulacji Technicznych i Metrologii (Rosstandart).


Read more

Dyskusja nad projektem wyjaśnienia nomenklatury EUG dotyczącej środków gaśniczych

Dyskusja nad projektem wyjaśnienia nomenklatury EUG dotyczącej środków gaśniczych Rozpoczęła się dyskusja nad projektem wyjaśnienia nomenklatury dotyczącej towarów podlegających kodeksom handlu zagranicznego w wykazie środków gaśniczych w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. 6 października 2021 roku oficjalnie rozpoczęto 21-dniowy okres publicznej dyskusji nad tym projektem Rady EUG.


Read more

Więcej artykułów…

 1. Zaktualizowana procedura importu produktów na terytorium EUG została zatwierdzona
 2. Zatwierdzono projekt regulaminu technicznego dla mięsa drobiowego i wyrobów z drobiu
 3. Konferencja o normach technologicznych dla producentów rur
 4. Zmiany w przepisach dotyczących bezpieczeństwa butelkowanej wody pitnej zostały zatwierdzone
 5. Dyskusja nad zmianami w regulaminie dotyczącym urządzeń pracujących w strefie zagrożonej wybuchem
 6. Program rozwoju i rewizji norm dotyczących produktów rybnych został uzupełniony o nowe zapisy
 7. Systemy alarmowe wkrótce będą obowiązkowe we wszystkich pojazdach w EUG
 8. Rekomendacje dotyczące sprawdzania ubioru szkolnego pod kątem zgodności z wymaganiami
 9. Propozycja zmiany regulaminu dotyczącego bezpieczeństwa budynków i konstrukcji
 10. Regulacje dotyczące saszetek nikotynowych
 11. Zabawki z rynków zagranicznych mogą być niebezpieczne
 12. Rosja: kolejne kategorie produktów z obowiązkowym oznakowaniem cyfrowym
 13. Nowa norma dotycząca eksportu zbiorów leśnych
 14. Seria norm dotyczących jakości powietrza w zamkniętych pomieszczeniach
 15. Cyfrowa regulacja techniczna w EUG
 16. Trwa dyskusja dotycząca wykazu skroplonych gazów płynnych podlegających ocenie zgodności
 17. Nowe standardy bezpieczeństwa materiałów budowlanych ułatwieniem dla rynków eksportowych
 18. Nowe zapisy normy określającej procedurę wykonywania prac badawczych
 19. Zmiany w wykazach produktów do regulaminów technicznych TR CU 018 i TR CU 031
 20. Certyfikaty i deklaracje zgodności w systemie cyfrowego znakowania
 21. Rospotrebnadzor przypomina o wymaganiach dotyczących odzieży dla dzieci i młodzieży
 22. Wymagania dotyczące środków do dezynfekcji skóry w krajach EUG
 23. Nowe normy dla konstrukcji okiennych w Federacji Rosyjskiej
 24. Zmiany w wykazie urządzeń pracujących pod ciśnieniem podlegających ocenie zgodności
 25. Projekt regulaminu technicznego dla urządzeń i aparatur wysokiego napięcia
 26. Program rozwoju i rewizji norm dla wyrobów mięsnych
 27. Weszły w życie Zasady Obowiązkowego Potwierdzenia Zgodności Wyrobów Umieszczonych na Jednolitych Listach
 28. Opracowano listę wyrobów podlegających ocenie zgodności z wymaganiami regulaminu TR EAEU 046/2018
 29. Propozycje zmian w wykazach dodatków do żywności i specjalistycznych produktów spożywczych
 30. Aktualizacja listy norm do regulaminu technicznego dla urządzeń gazowych
 31. Norma GOST 33670-2015 dotycząca oceny zgodności pojazdów weszła w życie
 32. Stosowanie nazw produktów mlecznych w produktach roślinnych w EUG
 33. W Rosji weszła w życie norma dotycząca hoteli dla zwierząt
 34. Normy dotyczące dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń technicznych
 35. Planowane zmiany w "Wykazie soków i wyrobów tłuszczowych podlegających ocenie zgodności"
 36. Nowa procedura uznawania deklaracji zgodności za nieważne
 37. Krajowi producenci proponują uproszczenie certyfikacji zabawek
 38. Rosja: nowe formularze certyfikatów zgodności i deklaracji zgodności od 21 czerwca 2021 roku
 39. REO przygotowało listę opakowań nienadających się do recyklingu
 40. Program opracowania regulaminu technicznego dla wyrobów mleczarskich
 41. Dyskusja nad projektem zmian do regulaminu technicznego dotyczącego wind
 42. Propozycje zmian w regulaminie technicznym dotyczącym małych jednostek pływających
 43. Wymagania mikrobiologiczne dla ryb małosolnych w EUG
 44. Nowy Program Rozwoju i Aktualizacji Norm dla Produktów Żywnościowych
 45. Nowa ustawa federalna usprawni procedurę akredytacji i oceny zgodności
 46. Zatwierdzono nowy plan aktualizacji i rozwoju regulaminów technicznych EUG
 47. Zmiany w zasadach etykietowania produktów w Rosji - znak GOST-R zamieniony na znak TR
 48. Cyfrowe znakowanie wyrobów medycznych - projekt pilotażowy
 49. Numery GTIN i GLN w procedurach deklaracyjnych w EUG
 50. Norma GOST na szczoteczki do zębów poddana pod publiczną dyskusję
 51. Projekt regulaminu technicznego dotyczącego pasz dla zwierząt nieprodukcyjnych
 52. Program opracowania norm do regulaminu technicznego dla urządzeń zasilanych paliwem gazowym
 53. Polityka używania znaku krajowego systemu akredytacji
 54. Lista wyrobów z plastiku planowanych do wykluczenia z obrotu w Rosji
 55. Propozycja stopniowego wprowadzania cyfrowego znakowania butelkowanej wody pitnej
 56. Lista wyrobów rybnych podlegających ocenie zgodności poddana publicznej dyskusji
 57. Zakaz stosowania nazw aromatów innych wyrobów spożywczych w nazwach alkoholi
 58. Trwa dyskusja nad projektem zmian w regulaminie technicznym dotyczącym wyrobów mięsnych
 59. Rozpoczyna się dyskusja nad trzecim projektem zmian w regulaminie dotyczącym perfum i kosmetyków
 60. Zmiany na liście dobrowolnych norm dla budynków i budowli
 61. Trwają dyskusje nad nową procedurą opracowywania, wprowadzania zmian i unieważniania regulaminów technicznych w EUG
 62. Projekt procedury unieważniania certyfikatów i deklaracji zgodności już gotowy
 63. Dyskusja nad projektem nowelizacji regulaminu dotyczącego produktów dla dzieci i młodzieży
 64. Wprowadzono zmiany w Regulaminie oceny zgodności Krajowego Systemu Potwierdzenia Zgodności Republiki Białorusi
 65. Na Białorusi zatwierdzono zasady przeprowadzania audytu metrologicznego
 66. Ważne zmiany w regulaminie technicznym CU TR 022/2011 dotyczącym produkcji spożywczej
 67. Przygotowano projekt zmian prawnych dotyczących urządzeń pracujących pod ciśnieniem
 68. Na Białorusi przyjęto program rozwoju transportu elektrycznego do 2025 roku
 69. Nowa norma krajowa dotycząca produktów ekologicznych
 70. Debata o zmianach w przepisach dotyczących etykietowania żywności
 71. Zmiany w “Procedurze tworzenia i prowadzenia rejestru certyfikatów i deklaracji” skierowane do publicznej debaty
 72. Od 01.04.2021 roku obowiązują nowe normy krajowe i międzynarodowe dotyczące różnych sektorów gospodarki
 73. Oznakowanie środków dezynfekujących i antyseptycznych. Zatwierdzono projekt dotyczący przeprowadzenia eksperymentu
 74. EUG przygotowuje się do przejścia na elektroniczne formularze dokumentów oceny zgodności produktów
 75. Zaplanowano kolejne zmiany w regulaminie TR CU 005/2011
 76. W EUG zatwierdzono plan realizacji Strategii 2025
 77. Zmiany w wykazie dokumentów do dobrowolnego stosowania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego
 78. Wykaz dokumentów do przeprowadzenia uproszczonej oceny zgodności
 79. Publiczna dyskusja o rozszerzeniu programu rozwoju normy GOST dla produktów rybnych
 80. Aktualizacja przepisów dotyczących maszyn i urządzeń w EUG
 81. Prace nad wdrożeniem normy GOST w zakresie oceny zgodności pojazdów
 82. EUG ujednolica podejście do infrastruktury celnej
 83. Wymagania EUG dotyczące dodatków do żywności o właściwościach słodzących
 84. Białoruś opracowuje normy dotyczące opakowań przyjaznych dla środowiska
 85. Ocena zgodności domowego sprzętu elektronicznego i komputerowego
 86. Dyskusja na temat listy wyrobów mięsnych podlegających ocenie zgodności w EUG
 87. Projekt wdrożenia rejestru chemikaliów i mieszanin chemicznych
 88. Debata na temat zaktualizowanego programu opracowania norm do regulaminu dotyczącego tłuszczów i olejów
 89. Od 1 stycznia 2021 roku wszystkie materiały dotyczące certyfikatów zgodności będą wydawane w formie elektronicznej
 90. Rejestracja deklaracji zgodności: ujednolicony rejestr w zdigitalizowanej formie
 91. Zatwierdzono nowe kryteria akredytacji i wymagania dla jednostek akredytujących
 92. Nowa procedura udzielania informacji o wynikach działalności jednostek akredytujących
 93. Produkty perfumeryjne i kosmetyczne z nowymi standardami międzynarodowymi
 94. Plany zmian w prawodawstwie EUG dotyczącym produktów zawierających nikotynę
 95. Nowe przepisy EUG dotyczące rurociągów magistralnych
 96. Ważne zmiany dla podmiotów świadczących usługi certyfikujące dla sektora państwowego w Rosji
 97. Nowe normy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego dla materiałów budowlanych
 98. Uproszczenie procedur oceny zgodności produkcji seryjnej w EUG w związku z pandemią koronawirusa
 99. Rozpoczęcie dyskusji na temat zmian w przepisach dotyczących napojów alkoholowych
 100. W EUG planowane jest uruchomienie ujednoliconego systemu informowania o niebezpiecznych produktach