Rosja: nowe formularze certyfikatów zgodności i deklaracji zgodności od 21 czerwca 2021 roku

Rosja: nowe formularze certyfikatów zgodności i deklaracji zgodności od 21 czerwca 2021 roku Od 21 czerwca 2021 roku w Rosji obowiązują nowe formularze certyfikatów zgodności i deklaracji zgodności. To wynik przyjęcia rozporządzenia Ministerstwa Przemysłu i Handlu Federacji Rosyjskiej nr 1934 z dnia 27.05.2021 roku zatytułowanego „O zatwierdzeniu formularzy certyfikatów zgodności i deklaracji zgodności oraz składu zawartych w nich...


Read more

Nowa procedura uznawania deklaracji zgodności za nieważne

Nowa procedura uznawania deklaracji zgodności za nieważne 1 lipca 2021 roku weszła w życie zaktualizowana “Procedura zawieszania, wypowiadania i odnawiania deklaracji zgodności oraz ich unieważniania”. Stało się to możliwe dzięki przyjęciu dekretu rządowego nr 936 „W sprawie procedury rejestrowania, zawieszania, odnawiania i unieważniania deklaracji zgodności, a także procedury zawieszania, odnawiania i unieważniania certyfikatów zgodności”.


Read more

REO przygotowało listę opakowań nienadających się do recyklingu

REO przygotowało listę opakowań nienadających się do recyklingu Rosyjski Operator Ekologiczny (REO) przygotował i przedłożył do rozpatrzenia w Ministerstwie Przemysłu i Handlu wykaz towarów i opakowań nienadających się do recyklingu, dla których zaleca się uchwalenie zakazu wprowadzania i obrotu na rynku Federacji Rosyjskiej. 


Read more

Krajowi producenci proponują uproszczenie certyfikacji zabawek

Krajowi producenci proponują uproszczenie certyfikacji zabawek  Rosyjskie Stowarzyszenie Przedsiębiorstw Przemysłu Artykułów Dziecięcych (AIDT) wystąpiło do Ministerstwa Przemysłu i Handlu Federacji Rosyjskiej z propozycją uproszczenia procedury potwierdzania zgodności zabawek dla krajowych producentów.


Read more

Więcej artykułów…

 1. Program opracowania regulaminu technicznego dla wyrobów mleczarskich
 2. Dyskusja nad projektem zmian do regulaminu technicznego dotyczącego wind
 3. Propozycje zmian w regulaminie technicznym dotyczącym małych jednostek pływających
 4. Wymagania mikrobiologiczne dla ryb małosolnych w EUG
 5. Nowy Program Rozwoju i Aktualizacji Norm dla Produktów Żywnościowych
 6. Nowa ustawa federalna usprawni procedurę akredytacji i oceny zgodności
 7. Zatwierdzono nowy plan aktualizacji i rozwoju regulaminów technicznych EUG
 8. Zmiany w zasadach etykietowania produktów w Rosji - znak GOST-R zamieniony na znak TR
 9. Cyfrowe znakowanie wyrobów medycznych - projekt pilotażowy
 10. Numery GTIN i GLN w procedurach deklaracyjnych w EUG
 11. Norma GOST na szczoteczki do zębów poddana pod publiczną dyskusję
 12. Projekt regulaminu technicznego dotyczącego pasz dla zwierząt nieprodukcyjnych
 13. Program opracowania norm do regulaminu technicznego dla urządzeń zasilanych paliwem gazowym
 14. Polityka używania znaku krajowego systemu akredytacji
 15. Lista wyrobów z plastiku planowanych do wykluczenia z obrotu w Rosji
 16. Propozycja stopniowego wprowadzania cyfrowego znakowania butelkowanej wody pitnej
 17. Lista wyrobów rybnych podlegających ocenie zgodności poddana publicznej dyskusji
 18. Zakaz stosowania nazw aromatów innych wyrobów spożywczych w nazwach alkoholi
 19. Trwa dyskusja nad projektem zmian w regulaminie technicznym dotyczącym wyrobów mięsnych
 20. Rozpoczyna się dyskusja nad trzecim projektem zmian w regulaminie dotyczącym perfum i kosmetyków
 21. Zmiany na liście dobrowolnych norm dla budynków i budowli
 22. Trwają dyskusje nad nową procedurą opracowywania, wprowadzania zmian i unieważniania regulaminów technicznych w EUG
 23. Projekt procedury unieważniania certyfikatów i deklaracji zgodności już gotowy
 24. Dyskusja nad projektem nowelizacji regulaminu dotyczącego produktów dla dzieci i młodzieży
 25. Wprowadzono zmiany w Regulaminie oceny zgodności Krajowego Systemu Potwierdzenia Zgodności Republiki Białorusi
 26. Na Białorusi zatwierdzono zasady przeprowadzania audytu metrologicznego
 27. Ważne zmiany w regulaminie technicznym CU TR 022/2011 dotyczącym produkcji spożywczej
 28. Przygotowano projekt zmian prawnych dotyczących urządzeń pracujących pod ciśnieniem
 29. Na Białorusi przyjęto program rozwoju transportu elektrycznego do 2025 roku
 30. Nowa norma krajowa dotycząca produktów ekologicznych
 31. Debata o zmianach w przepisach dotyczących etykietowania żywności
 32. Zmiany w “Procedurze tworzenia i prowadzenia rejestru certyfikatów i deklaracji” skierowane do publicznej debaty
 33. Od 01.04.2021 roku obowiązują nowe normy krajowe i międzynarodowe dotyczące różnych sektorów gospodarki
 34. Oznakowanie środków dezynfekujących i antyseptycznych. Zatwierdzono projekt dotyczący przeprowadzenia eksperymentu
 35. EUG przygotowuje się do przejścia na elektroniczne formularze dokumentów oceny zgodności produktów
 36. Zaplanowano kolejne zmiany w regulaminie TR CU 005/2011
 37. W EUG zatwierdzono plan realizacji Strategii 2025
 38. Zmiany w wykazie dokumentów do dobrowolnego stosowania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego
 39. Wykaz dokumentów do przeprowadzenia uproszczonej oceny zgodności
 40. Publiczna dyskusja o rozszerzeniu programu rozwoju normy GOST dla produktów rybnych
 41. Aktualizacja przepisów dotyczących maszyn i urządzeń w EUG
 42. Prace nad wdrożeniem normy GOST w zakresie oceny zgodności pojazdów
 43. EUG ujednolica podejście do infrastruktury celnej
 44. Wymagania EUG dotyczące dodatków do żywności o właściwościach słodzących
 45. Białoruś opracowuje normy dotyczące opakowań przyjaznych dla środowiska
 46. Ocena zgodności domowego sprzętu elektronicznego i komputerowego
 47. Dyskusja na temat listy wyrobów mięsnych podlegających ocenie zgodności w EUG
 48. Projekt wdrożenia rejestru chemikaliów i mieszanin chemicznych
 49. Debata na temat zaktualizowanego programu opracowania norm do regulaminu dotyczącego tłuszczów i olejów
 50. Od 1 stycznia 2021 roku wszystkie materiały dotyczące certyfikatów zgodności będą wydawane w formie elektronicznej
 51. Rejestracja deklaracji zgodności: ujednolicony rejestr w zdigitalizowanej formie
 52. Zatwierdzono nowe kryteria akredytacji i wymagania dla jednostek akredytujących
 53. Nowa procedura udzielania informacji o wynikach działalności jednostek akredytujących
 54. Produkty perfumeryjne i kosmetyczne z nowymi standardami międzynarodowymi
 55. Plany zmian w prawodawstwie EUG dotyczącym produktów zawierających nikotynę
 56. Nowe przepisy EUG dotyczące rurociągów magistralnych
 57. Ważne zmiany dla podmiotów świadczących usługi certyfikujące dla sektora państwowego w Rosji
 58. Nowe normy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego dla materiałów budowlanych
 59. Uproszczenie procedur oceny zgodności produkcji seryjnej w EUG w związku z pandemią koronawirusa
 60. Rozpoczęcie dyskusji na temat zmian w przepisach dotyczących napojów alkoholowych
 61. W EUG planowane jest uruchomienie ujednoliconego systemu informowania o niebezpiecznych produktach
 62. Wspólny rynek ekologicznych produktów rolnych w EUG
 63. Przepisy dotyczące estrów glicydowych w produktach spożywczych będą zmienione
 64. Przedłużono okres obowiązywania przepisów przejściowych dotyczących ropy naftowej
 65. Ustalenie jednolitych wymagań dotyczących środków dezynfekujących do skóry
 66. Branża meblarska oczekuje na zaktualizowany regulamin techniczny
 67. Wyjaśnienia dotyczące stosowania regulaminu technicznego dla napojów alkoholowych w Rosji
 68. Rosja przygotowuje standard GOST dla zabawek przyjaznych środowisku
 69. Konsultacje dotyczące świadectw weterynaryjnych dla nawozów zwierzęcych
 70. Obowiązek oznakowania aparatów fotograficznych w Rosji
 71. Zmiany wykazów i stawek celnych w odniesieniu do mąk wzbogacanych
 72. Aktualizacja wykazu produktów, które podlegają nadzorowi sanitarnemu i epidemiologicznemu na granicach EUG
 73. Poprawki do ujednoliconej listy produktów podlegających certyfikacji - zmiany dotyczące specjalnych taborów kolejowych w Rosji
 74. Obowiązek etykietowania obuwia, leków i papierosów w Rosji wszedł w życie 01.07.2020
 75. Termin na wdrożenie niektórych norm dot. wyrobów pirotechnicznych przedłużony do 2023 roku
 76. Lista wyrobów medycznych podlegających preferencyjnej rejestracji w Rosji została rozszerzona
 77. Integracja systemu importu i znakowania obuwia w Rosji
 78. Dodatkowe normy regulujące bezpieczeństwo pakowanej wody pitnej na terenie EUG
 79. Krajowy system akredytacji na Białorusi zgodny z europejskimi i międzynarodowymi wymaganiami
 80. Tymczasowe działania w zakresie certyfikacji w związku z koronawirusem
 81. Ministerstwo Przemysłu i Handlu wyda zezwolenia na eksport masek poza EUG
 82. Zmiany dotyczące dokumentów oceny zgodności w przemyśle mięsnym
 83. EKG: 12 miesięcy okresu przejściowego przed wprowadzeniem zmian w regulaminie dotyczącym produkcji spożywczej
 84. Nowe kategorie produktów i organizmów genetycznie zmodyfikowanych niepodlegających państwowej rejestracji w Rosji
 85. EUG podjęła decyzję w sprawie klasyfikacji złączy elektrycznych zgodnie z ujednoliconą nomenklaturą towarową
 86. Powstaje Jednolity rejestr sprzętu radioelektronicznego i urządzeń wysokiej częstotliwości dopuszczonych do wwozu na teren EUG
 87. Zakaz wwozu i wywozu masek, półmasek oraz respiratorów poza terytorium EUG
 88. Ważne zmiany w regulaminie technicznym dotyczącym bezpieczeństwa perfum i kosmetyków
 89. Obowiązek etykietowania butów w Rosji odroczony o cztery miesiące
 90. Euroazjatycka Komisja Gospodarcza rozpoczyna nowy etap współpracy z Komisją Europejską
 91. Na Białorusi zostanie opracowanych 362 państwowych standardów realizacji celów zrównoważonego rozwoju
 92. Koniec okresu przejściowego - obowiązują nowe przepisy dotyczące substancji niebezpiecznych w urządzeniach elektronicznych i elektrycznych
 93. Decyzja w sprawie etykietowania wody pitnej została przełożona na grudzień 2019 roku
 94. Obowiązek etykietowania produktów mlecznych w Rosji zacznie obowiązywać od 1 czerwca 2020 r.
 95. Informacje o dokumentach zgodności przy zgłaszaniu ropy naftowej w trakcie procesu celnego
 96. Zmiany w regulaminie dotyczącym bezpieczeństwa pojazdów kołowych
 97. Dodatkowe wymogi dotyczące etykietowania produktów wykorzystujących genetycznie modyfikowane organizmy (GMO)
 98. Rząd ukraiński rozszerzył listę zakazanych do importu towarów rosyjskich.
 99. Nowy reglament techniczny EAEU „W sprawie bezpieczeństwa pakowanej wody pitnej, w tym naturalnej wody mineralnej”
 100. Komitet Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej rozważa wprowadzenie zmian do reglamentów technicznych 019/2011, 033/2013, 040/2016.