Dodatkowe wymogi dotyczące etykietowania produktów wykorzystujących genetycznie modyfikowane organizmy (GMO)

Dodatkowe wymogi dotyczące etykietowania produktów wykorzystujących genetycznie modyfikowane organizmy (GMO) Z końcem zeszłego roku wprowadzono dodatkowe wymogi dotyczące etykietowania produktów wykorzystujących organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO) w krajach Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EAEU). Nowe normy zawarte w reglamencie technicznym Unii „W sprawie etykietowania produktów żywnościowych” umożliwiają kupującym dokonanie bardziej...


Read more

Rosja wprowadziła zakaz importu wielu towarów ukraińskich

Rosja wprowadziła zakaz importu wielu towarów ukraińskich Od 29 grudnia 2018 r. obowiązuje zakaz importu do Rosji produktów przemysłowych i rolniczych produkowanych na Ukrainie lub przewożonych przez terytorium Ukrainy. Embargo dotyczy przeważnie wyrobów przemysłowych. Co jest zabronione


Read more

Nowy reglament techniczny EAEU „W sprawie bezpieczeństwa pakowanej wody pitnej, w tym naturalnej wody mineralnej”

Nowy reglament techniczny EAEU „W sprawie bezpieczeństwa pakowanej wody pitnej, w tym naturalnej wody mineralnej” Z dniem 1 stycznia 2019 weszły w życie przepisy nowego reglamentu technicznego „W sprawie bezpieczeństwa pakowanej wody pitnej, w tym naturalnej wody mineralnej”. Odtąd zmienia się oznakowanie butelek zawierających wodę pitną dla niemowląt, na których pojawi się teraz napis „żywność dla dzieci” lub inne odpowiednie...


Read more

Regulamin techniczny „Środki telekomunikacji. Bezpieczeństwo” został zatwierdzony przez Republikę Białorusi.

Regulamin techniczny „Środki telekomunikacji. Bezpieczeństwo” został zatwierdzony przez Republikę Białorusi. Dnia 20 czerwca 2018 roku Rada Ministrów Republiki Białorusi przyjęła Rezolucję Nr. 469 “O zatwierdzeniu przez Republikę Białorusi regulaminu technicznego «Środki telekomunikacji. Bezpieczeństwo» (TR 2018/024/BY) i o poprawkach do Rezolucji Rady Ministrów Republiki Białorusi z dnia 21 października 2016, Nr....


Read more

Komitet Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej rozważa wprowadzenie zmian do reglamentów technicznych 019/2011, 033/2013, 040/2016.

Komitet Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej rozważa wprowadzenie zmian do reglamentów technicznych dotyczących środków ochrony osobistej, mleka i produktów mlecznych, ryb i produktów rybnych (019/2011, 033/2013, 040/2016) Zatwierdzona została propozycja rozpatrzenia zmian do reglamentu technicznego Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EAEU) „O bezpieczeństwie środków ochrony osobistej”. Propozycja uwzględnia wyjaśnienie obszaru zastosowania...


Read more

Więcej artykułów…

 1. Dnia 16 lipca 2018 roku weszły w życie zmiany do regulaminu technicznego dotyczącego mleka i produktów mlecznych w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej.
 2. Określone grupy produktów i posiłków nie podlegają już towarzyszącym dokumentom weterynaryjnym w Rosji.
 3. Dnia 1 lipca 2018 roku weszła w życie nowa procedura Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej dotycząca rejestracji, zawieszenia, odnowienia, wygaśnięcia deklaracji zgodności produktów z wymaganiami regulaminu technicznego.
 4. Ukraina zatwierdza Plan opracowania regulaminów technicznych na lata 2018-2019.
 5. Euroazjatycka Unia Gospodarcza zastosowała listy norm dla atrakcji.
 6. Rosja podała informację o szczegółach regulaminów przejściowych nowego Kodeksu Celnego dotyczącego towarów transportowanych w stanie niezmontowanym lub zdemontowanym.
 7. Eurazjatycka Komisja Gospodarcza przyjęła przepisy przejściowe do regulaminu technicznego o środkach bezpieczeństwa przeciwpożarowego i gaszenia pożarów.
 8. Eurazjatycka Komisja Gospodarcza przyjęła rozporządzenie o utworzeniu i prowadzeniu jednolitego rejestru certyfikatów i deklaracji zgodności.
 9. Jedynie tytoń do żucia i tabaka został włączony do wykazu wyrobów tytoniowych podlegającego obowiązkowemu potwierdzeniu zgodności w procedurze celnej.
 10. Porozumienie w sprawie etykietowania towarów za pomocą środków identyfikacji zostało zatwierdzone w Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej.
 11. Euroazjatycka Unia Gospodarcza przyjęła przepisy przejściowe Regulaminu Technicznego dotyczącego paczkowanej wody pitnej.
 12. Euroazjatycka Komisja Gospodarcza dokonała edycji listy norm dla zabawek.
 13. Eurazjatycka Komisja Gospodarcza przyjęła przepisy przejściowe do regulaminu technicznego o środkach bezpieczeństwa przeciwpożarowego i gaszenia pożarów.
 14. Eurazjatycka Komisja Gospodarcza przyjęła rozporządzenie o utworzeniu i prowadzeniu jednolitego rejestru certyfikatów i deklaracji zgodności.
 15. Jedynie tytoń do żucia i tabaka został włączony do wykazu wyrobów tytoniowych podlegającego obowiązkowemu potwierdzeniu zgodności w procedurze celnej.
 16. Porozumienie w sprawie etykietowania towarów za pomocą środków identyfikacji zostało zatwierdzone w Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej.
 17. Euroazjatycka Unia Gospodarcza przyjęła przepisy przejściowe Regulaminu Technicznego dotyczącego paczkowanej wody pitnej.
 18. Rada Eurazjatyckiej Komisji Gospodarczej zmieniła wykaz norm z wymaganiami dotyczącymi smarów, olejów i specjalnych płynów.
 19. Rada Eurazjatyckiej Komisji Gospodarczej postanowiła zmienić listę norm stosowanych jako regulacje techniczne dla perfum i kosmetyków.
 20. Eurazjatycka Unia Gospodarcza zaplanowała opracowanie 21 standardów międzypaństwowych dla pojazdów kołowych.
 21. W Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej wprowadzono normy dla produktów elektrycznych i elektronicznych.
 22. Ryby i produkty rybne stały się przedmiotem ujednoliconych wymagań sanitarno-epidemiologicznych i higienicznych.
 23. Euroazjatycka Unia Gospodarcza przyjęła nowe standardy dotyczące ryb i produktów rybnych.
 24. Eurazjatycka Komisja Gospodarcza i Indie rozpoczęły negocjacje prawne w sprawie umowy o wolnym handlu.
 25. Zmieniono załącznik w regulaminie technicznym Unii Celnej o "Wymogach dotyczących smarów, olejów i płynów specjalnych" (CU TR 030/2012)
 26. Przepisy przejściowe EurAsEC na temat "Wymogów dotyczące nawozów mineralnych" (TR EAC 039/2016)
 27. Przepisy przejściowe EurAsEC dotyczące "Bezpieczeństwa ryb i produktów rybnych" (TR EAC 040/2016)
 28. Zmiany w niektórych uchwałach Eurazjatyckiej Komisji Gospodarczej od dnia 16 maja 2017 roku
 29. EurAsEC opracowała rozwiązania umożliwiające pełne wprowadzenie Kodeksu Celnego EAEU
 30. Podczas Rady EurAsEC zostały zatwierdzone liczne decyzje dotyczące reglamentów technicznych
 31. Zmiany dotyczące reglamentu UC o produktach dla dzieci (CU TR 007/2011) zostały zatwierdzone przez Komisję EurAsEC
 32. EurAsEC zasięga opinii Republiki Kirgiskiej w sprawie reglamentów technicznych Unii Celnej
 33. Współpraca pomiędzy EurAsEC i Mongolią zwiększa jakość eksportowanych towarów
 34. Decyzja nr 160 dotyczącф "Wymagań dla skroplonego gazu węglowodorowego przeznaczonego do wykorzystania jako paliwo" (TR EAC 036/2016)
 35. Eurazjatycka Komisja Gospodarcza planuje odwołać normy GOST dla papierosów po listopadzie 2017 r.
 36. Zmiany w przepisach technicznych dotyczących "Bezpieczeństwa produktów perfumeryjnych i kosmetycznych" (CU TR 009/2011)
 37. Zmieniona decyzja nr. 57 Europejskiej Rady Gospodarczej z dnia 20 lipca 2012 r.
 38. Zmodyfikowany regulamin techniczny Unii Celnej dotyczący "Bezpieczeństwa zabawek" (CU TR 008/2011)
 39. Przepisy techniczne dotyczące „Bezpieczeństwa ryb i produktów rybnych” TR EAC 040/2016
 40. Zmiany w decyzji Nr 70 począwszy od 15 Lipca 2011 roku - CQC sp. z o.o.
 41. Zmiany w decyzji dotyczącej „Bezpieczeństwa zabawek” - CQC sp. z o.o.
 42. Przejściowe postanowienia dotyczące regulacji technicznych TR EAC 037/2016
 43. Decyzja Nr 23 Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej w sprawie klasyfikacji i rejestracji statków o małych rozmiarach (CU TR 026/012)
 44. Zmiany w decyzji Nr 159 Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej dotyczącej „Bezpieczeństwa autostrad”
 45. Kolegium Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej zatwierdziło nową formę certyfikatu - CQC sp. z o.o.
 46. Zmiany dotyczące niektórych postanowień Komisji Unii Celnej i Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej w sprawie importu i eksportu towarów
 47. O zachowaniu ważności dokumentów oceny zgodności maszyn i sprzętu wydanych przed 16 maja 2016 roku - certificator.eu
 48. Zmiany w regulaminie o ”Uzgodnien iu elektromagnetycznych zasobów technicznych 020/2011 - CQC sp. z o.o.
 49. Zmiana przepisów regulaminu CU TR 017/2011 - CQC sp. z o.o.