Nowa norma krajowa dotycząca produktów ekologicznych

Nowa norma krajowa dotycząca produktów ekologicznych 19 kwietnia 2021 roku na stronie internetowej Federalnej Służby Akredytacyjnej opublikowano wyniki posiedzenia okrągłego stołu dotyczącego wyrobów ekologicznych i produktów o podwyższonej jakości.


Read more

Debata o zmianach w przepisach dotyczących etykietowania żywności

Debata o zmianach w przepisach dotyczących etykietowania żywności  23 kwietnia 2021 roku w krajach Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej rozpoczęła się publiczna dyskusja nad projektem decyzji Rady EUG w sprawie zmian w regulaminie technicznym “Znakowanie produktów spożywczych”. Projekt tego dokumentu został przygotowany przez Państwowy Komitet Republiki Białorusi do spaw Normalizacji, a jego celem jest doprecyzowanie niektórych przepisów. Jest to...


Read more

Oznakowanie środków dezynfekujących i antyseptycznych. Zatwierdzono projekt dotyczący przeprowadzenia eksperymentu

Oznakowanie środków dezynfekujących i antyseptycznych. Zatwierdzono projekt dotyczący przeprowadzenia eksperymentu 15 maja 2021 roku na terytorium Federacji Rosyjskiej rozpocznie się eksperyment dotyczący oznakowania środków dezynfekujących i antyseptycznych. Informacje w tej sprawie zostały opublikowane 24 marca na stronie rosyjskiego Ministerstwa Przemysłu i Handlu.


Read more

Zmiany w “Procedurze tworzenia i prowadzenia rejestru certyfikatów i deklaracji” skierowane do publicznej debaty

Zmiany w “Procedurze tworzenia i prowadzenia rejestru certyfikatów i deklaracji” skierowane do publicznej debaty 22 kwietnia 2021 roku do publicznej debaty skierowany został projekt rozporządzenia Zarządu Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej wraz ze zmianami dotyczącymi “Procedury utworzenia i prowadzenia jednolitego rejestru wydanych certyfikatów zgodności i zarejestrowanych deklaracji zgodności”. Pierwotna wersja tego dokumentu została...


Read more

EUG przygotowuje się do przejścia na elektroniczne formularze dokumentów oceny zgodności produktów

EUG przygotowuje się do przejścia na elektroniczne formularze dokumentów oceny zgodności produktów 18 marca 2021 roku na stronie internetowej Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej opublikowano wnioski ze spotkania roboczego upoważnionych organów krajów Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, którego głównym tematem było przejście na elektroniczne formularze pozwoleń w zakresie oceny zgodności wyrobów.


Read more

Od 01.04.2021 roku obowiązują nowe normy krajowe i międzynarodowe dotyczące różnych sektorów gospodarki

Od 01.04.2021 roku obowiązują nowe normy krajowe i międzynarodowe dotyczące różnych sektorów gospodarki 1 kwietnia 2021 roku weszły w życie normy międzynarodowe i krajowe w dotyczące przemysłu chemicznego, naftowego, gazowego, metalurgicznego i innych. Łączna liczba nowych regulacji, które weszły w życie 1 kwietnia bieżącego roku, przekracza 100 pozycji. W dalszych częściach artykułu pokrótce zostaną omówione najważniejsze z...


Read more

Więcej artykułów…

 1. Zaplanowano kolejne zmiany w regulaminie TR CU 005/2011
 2. W EUG zatwierdzono plan realizacji Strategii 2025
 3. Zmiany w wykazie dokumentów do dobrowolnego stosowania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego
 4. Wykaz dokumentów do przeprowadzenia uproszczonej oceny zgodności
 5. Publiczna dyskusja o rozszerzeniu programu rozwoju normy GOST dla produktów rybnych
 6. Aktualizacja przepisów dotyczących maszyn i urządzeń w EUG
 7. Prace nad wdrożeniem normy GOST w zakresie oceny zgodności pojazdów
 8. EUG ujednolica podejście do infrastruktury celnej
 9. Wymagania EUG dotyczące dodatków do żywności o właściwościach słodzących
 10. Białoruś opracowuje normy dotyczące opakowań przyjaznych dla środowiska
 11. Ocena zgodności domowego sprzętu elektronicznego i komputerowego
 12. Dyskusja na temat listy wyrobów mięsnych podlegających ocenie zgodności w EUG
 13. Projekt wdrożenia rejestru chemikaliów i mieszanin chemicznych
 14. Debata na temat zaktualizowanego programu opracowania norm do regulaminu dotyczącego tłuszczów i olejów
 15. Od 1 stycznia 2021 roku wszystkie materiały dotyczące certyfikatów zgodności będą wydawane w formie elektronicznej
 16. Rejestracja deklaracji zgodności: ujednolicony rejestr w zdigitalizowanej formie
 17. Zatwierdzono nowe kryteria akredytacji i wymagania dla jednostek akredytujących
 18. Nowa procedura udzielania informacji o wynikach działalności jednostek akredytujących
 19. Produkty perfumeryjne i kosmetyczne z nowymi standardami międzynarodowymi
 20. Plany zmian w prawodawstwie EUG dotyczącym produktów zawierających nikotynę
 21. Nowe przepisy EUG dotyczące rurociągów magistralnych
 22. Ważne zmiany dla podmiotów świadczących usługi certyfikujące dla sektora państwowego w Rosji
 23. Nowe normy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego dla materiałów budowlanych
 24. Uproszczenie procedur oceny zgodności produkcji seryjnej w EUG w związku z pandemią koronawirusa
 25. Rozpoczęcie dyskusji na temat zmian w przepisach dotyczących napojów alkoholowych
 26. W EUG planowane jest uruchomienie ujednoliconego systemu informowania o niebezpiecznych produktach
 27. Wspólny rynek ekologicznych produktów rolnych w EUG
 28. Przepisy dotyczące estrów glicydowych w produktach spożywczych będą zmienione
 29. Przedłużono okres obowiązywania przepisów przejściowych dotyczących ropy naftowej
 30. Ustalenie jednolitych wymagań dotyczących środków dezynfekujących do skóry
 31. Branża meblarska oczekuje na zaktualizowany regulamin techniczny
 32. Wyjaśnienia dotyczące stosowania regulaminu technicznego dla napojów alkoholowych w Rosji
 33. Rosja przygotowuje standard GOST dla zabawek przyjaznych środowisku
 34. Konsultacje dotyczące świadectw weterynaryjnych dla nawozów zwierzęcych
 35. Obowiązek oznakowania aparatów fotograficznych w Rosji
 36. Zmiany wykazów i stawek celnych w odniesieniu do mąk wzbogacanych
 37. Aktualizacja wykazu produktów, które podlegają nadzorowi sanitarnemu i epidemiologicznemu na granicach EUG
 38. Poprawki do ujednoliconej listy produktów podlegających certyfikacji - zmiany dotyczące specjalnych taborów kolejowych w Rosji
 39. Obowiązek etykietowania obuwia, leków i papierosów w Rosji wszedł w życie 01.07.2020
 40. Termin na wdrożenie niektórych norm dot. wyrobów pirotechnicznych przedłużony do 2023 roku
 41. Lista wyrobów medycznych podlegających preferencyjnej rejestracji w Rosji została rozszerzona
 42. Integracja systemu importu i znakowania obuwia w Rosji
 43. Dodatkowe normy regulujące bezpieczeństwo pakowanej wody pitnej na terenie EUG
 44. Krajowy system akredytacji na Białorusi zgodny z europejskimi i międzynarodowymi wymaganiami
 45. Tymczasowe działania w zakresie certyfikacji w związku z koronawirusem
 46. Ministerstwo Przemysłu i Handlu wyda zezwolenia na eksport masek poza EUG
 47. Zmiany dotyczące dokumentów oceny zgodności w przemyśle mięsnym
 48. EKG: 12 miesięcy okresu przejściowego przed wprowadzeniem zmian w regulaminie dotyczącym produkcji spożywczej
 49. Nowe kategorie produktów i organizmów genetycznie zmodyfikowanych niepodlegających państwowej rejestracji w Rosji
 50. EUG podjęła decyzję w sprawie klasyfikacji złączy elektrycznych zgodnie z ujednoliconą nomenklaturą towarową
 51. Powstaje Jednolity rejestr sprzętu radioelektronicznego i urządzeń wysokiej częstotliwości dopuszczonych do wwozu na teren EUG
 52. Zakaz wwozu i wywozu masek, półmasek oraz respiratorów poza terytorium EUG
 53. Ważne zmiany w regulaminie technicznym dotyczącym bezpieczeństwa perfum i kosmetyków
 54. Obowiązek etykietowania butów w Rosji odroczony o cztery miesiące
 55. Euroazjatycka Komisja Gospodarcza rozpoczyna nowy etap współpracy z Komisją Europejską
 56. Na Białorusi zostanie opracowanych 362 państwowych standardów realizacji celów zrównoważonego rozwoju
 57. Koniec okresu przejściowego - obowiązują nowe przepisy dotyczące substancji niebezpiecznych w urządzeniach elektronicznych i elektrycznych
 58. Decyzja w sprawie etykietowania wody pitnej została przełożona na grudzień 2019 roku
 59. Obowiązek etykietowania produktów mlecznych w Rosji zacznie obowiązywać od 1 czerwca 2020 r.
 60. Informacje o dokumentach zgodności przy zgłaszaniu ropy naftowej w trakcie procesu celnego
 61. Zmiany w regulaminie dotyczącym bezpieczeństwa pojazdów kołowych
 62. Dodatkowe wymogi dotyczące etykietowania produktów wykorzystujących genetycznie modyfikowane organizmy (GMO)
 63. Rząd ukraiński rozszerzył listę zakazanych do importu towarów rosyjskich.
 64. Nowy reglament techniczny EAEU „W sprawie bezpieczeństwa pakowanej wody pitnej, w tym naturalnej wody mineralnej”
 65. Komitet Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej rozważa wprowadzenie zmian do reglamentów technicznych 019/2011, 033/2013, 040/2016.
 66. Rosja wprowadziła zakaz importu wielu towarów ukraińskich
 67. Regulamin techniczny „Środki telekomunikacji. Bezpieczeństwo” został zatwierdzony przez Republikę Białorusi.
 68. Dnia 16 lipca 2018 roku weszły w życie zmiany do regulaminu technicznego dotyczącego mleka i produktów mlecznych w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej.
 69. Określone grupy produktów i posiłków nie podlegają już towarzyszącym dokumentom weterynaryjnym w Rosji.
 70. Dnia 1 lipca 2018 roku weszła w życie nowa procedura Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej dotycząca rejestracji, zawieszenia, odnowienia, wygaśnięcia deklaracji zgodności produktów z wymaganiami regulaminu technicznego.
 71. Ukraina zatwierdza Plan opracowania regulaminów technicznych na lata 2018-2019.
 72. Euroazjatycka Unia Gospodarcza zastosowała listy norm dla atrakcji.
 73. Rosja podała informację o szczegółach regulaminów przejściowych nowego Kodeksu Celnego dotyczącego towarów transportowanych w stanie niezmontowanym lub zdemontowanym.
 74. Eurazjatycka Komisja Gospodarcza przyjęła przepisy przejściowe do regulaminu technicznego o środkach bezpieczeństwa przeciwpożarowego i gaszenia pożarów.
 75. Eurazjatycka Komisja Gospodarcza przyjęła rozporządzenie o utworzeniu i prowadzeniu jednolitego rejestru certyfikatów i deklaracji zgodności.
 76. Jedynie tytoń do żucia i tabaka został włączony do wykazu wyrobów tytoniowych podlegającego obowiązkowemu potwierdzeniu zgodności w procedurze celnej.
 77. Porozumienie w sprawie etykietowania towarów za pomocą środków identyfikacji zostało zatwierdzone w Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej.
 78. Euroazjatycka Unia Gospodarcza przyjęła przepisy przejściowe Regulaminu Technicznego dotyczącego paczkowanej wody pitnej.
 79. Euroazjatycka Komisja Gospodarcza dokonała edycji listy norm dla zabawek.
 80. Eurazjatycka Komisja Gospodarcza przyjęła przepisy przejściowe do regulaminu technicznego o środkach bezpieczeństwa przeciwpożarowego i gaszenia pożarów.
 81. Eurazjatycka Komisja Gospodarcza przyjęła rozporządzenie o utworzeniu i prowadzeniu jednolitego rejestru certyfikatów i deklaracji zgodności.
 82. Jedynie tytoń do żucia i tabaka został włączony do wykazu wyrobów tytoniowych podlegającego obowiązkowemu potwierdzeniu zgodności w procedurze celnej.
 83. Porozumienie w sprawie etykietowania towarów za pomocą środków identyfikacji zostało zatwierdzone w Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej.
 84. Euroazjatycka Unia Gospodarcza przyjęła przepisy przejściowe Regulaminu Technicznego dotyczącego paczkowanej wody pitnej.
 85. Rada Eurazjatyckiej Komisji Gospodarczej zmieniła wykaz norm z wymaganiami dotyczącymi smarów, olejów i specjalnych płynów.
 86. Rada Eurazjatyckiej Komisji Gospodarczej postanowiła zmienić listę norm stosowanych jako regulacje techniczne dla perfum i kosmetyków.
 87. Eurazjatycka Unia Gospodarcza zaplanowała opracowanie 21 standardów międzypaństwowych dla pojazdów kołowych.
 88. W Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej wprowadzono normy dla produktów elektrycznych i elektronicznych.
 89. Ryby i produkty rybne stały się przedmiotem ujednoliconych wymagań sanitarno-epidemiologicznych i higienicznych.
 90. Euroazjatycka Unia Gospodarcza przyjęła nowe standardy dotyczące ryb i produktów rybnych.
 91. Eurazjatycka Komisja Gospodarcza i Indie rozpoczęły negocjacje prawne w sprawie umowy o wolnym handlu.
 92. Zmieniono załącznik w regulaminie technicznym Unii Celnej o "Wymogach dotyczących smarów, olejów i płynów specjalnych" (CU TR 030/2012)
 93. Przepisy przejściowe EurAsEC na temat "Wymogów dotyczące nawozów mineralnych" (TR EAC 039/2016)
 94. Przepisy przejściowe EurAsEC dotyczące "Bezpieczeństwa ryb i produktów rybnych" (TR EAC 040/2016)
 95. Zmiany w niektórych uchwałach Eurazjatyckiej Komisji Gospodarczej od dnia 16 maja 2017 roku
 96. EurAsEC opracowała rozwiązania umożliwiające pełne wprowadzenie Kodeksu Celnego EAEU
 97. Podczas Rady EurAsEC zostały zatwierdzone liczne decyzje dotyczące reglamentów technicznych
 98. Zmiany dotyczące reglamentu UC o produktach dla dzieci (CU TR 007/2011) zostały zatwierdzone przez Komisję EurAsEC
 99. EurAsEC zasięga opinii Republiki Kirgiskiej w sprawie reglamentów technicznych Unii Celnej
 100. Współpraca pomiędzy EurAsEC i Mongolią zwiększa jakość eksportowanych towarów