Poprawki do ujednoliconej listy produktów podlegających certyfikacji - zmiany dotyczące specjalnych taborów kolejowych w Rosji

Poprawki do ujednoliconej listy produktów podlegających certyfikacji - zmiany dotyczące specjalnych taborów kolejowych w Rosji 26 czerwca 2020 roku została przyjęta uchwała Rządu Federacji Rosyjskiej o numerze 929 wprowadzająca poprawki do ujednoliconej listy produktów podlegających obowiązkowej certyfikacji. Zmiany dotyczą wyposażenia i taboru kolejowego, a także wyłączeń prawnych w zakresie taboru wykorzystywanego w przemyśle atomowym i zbrojeniowym.


Read more

Integracja systemu importu i znakowania obuwia w Rosji

Integracja systemu importu i znakowania obuwia w Rosji Federalna Służba Celna Rosji i operator krajowego systemu znakowania, Centrum Rozwoju Zaawansowanych Technologii (CRZT), zakończyły integrację systemów wymiany informacji niezbędnych do importu odpowiednio oznakowanego obuwia. O tym podczas webinaru „Korzyści ze sprzedaży oznakowanych butów. Zasady opisywania cech w celu uzyskania kodu znakowania ”- poinformował analityk biznesowy CRZT Aleksander...


Read more

Termin na wdrożenie niektórych norm dot. wyrobów pirotechnicznych przedłużony do 2023 roku

Termin na wdrożenie niektórych norm dot. wyrobów pirotechnicznych przedłużony do 2023 roku Regulamin techniczny Unii Celnej „O bezpieczeństwie wyrobów pirotechnicznych” wszedł w życie 15 lutego 2012 roku decyzją Komisji Unii Celnej nr 770 z dnia 16 sierpnia 2011 roku i dotyczy wszystkich wyrobów pirotechnicznych dopuszczonych do obrotu na obszarze celnym tejże Unii, niezależnie od kraju pochodzenia.


Read more

Dodatkowe normy regulujące bezpieczeństwo pakowanej wody pitnej na terenie EUG

Dodatkowe normy regulujące bezpieczeństwo pakowanej wody pitnej na terenie EUG Kolegium Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej na posiedzeniu z dnia 16 czerwca 2020 roku podjęło decyzję w sprawie zmian w wykazie norm, które regulują zasady i metody badań i pomiarów, w tym zasad pobierania próbek niezbędnych do stosowania i wdrażania wymagań regulaminu technicznego Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej „W sprawie bezpieczeństwa pakowanej wody pitnej, w tym...


Read more

Lista wyrobów medycznych podlegających preferencyjnej rejestracji w Rosji została rozszerzona

Lista wyrobów medycznych podlegających preferencyjnej rejestracji w Rosji została rozszerzona Premier Michaił Mishustin podpisał dekret nr 804 z dnia 2 czerwca “W sprawie zmian dotyczących preferencyjnego traktowania wyrobów medycznych, w tym rejestracji państwowej serii (partii) wyrobów medycznych”. Zasadniczym celem dokumentu było wprowadzenie zmian, w szczególności dotyczących obrotu wyrobami medycznymi, do zatwierdzonego 3 kwietnia 2020 roku...


Read more

Więcej artykułów…

 1. Krajowy system akredytacji na Białorusi zgodny z europejskimi i międzynarodowymi wymaganiami
 2. Tymczasowe działania w zakresie certyfikacji w związku z koronawirusem
 3. Ministerstwo Przemysłu i Handlu wyda zezwolenia na eksport masek poza EUG
 4. Zmiany dotyczące dokumentów oceny zgodności w przemyśle mięsnym
 5. EKG: 12 miesięcy okresu przejściowego przed wprowadzeniem zmian w regulaminie dotyczącym produkcji spożywczej
 6. Nowe kategorie produktów i organizmów genetycznie zmodyfikowanych niepodlegających państwowej rejestracji w Rosji
 7. EUG podjęła decyzję w sprawie klasyfikacji złączy elektrycznych zgodnie z ujednoliconą nomenklaturą towarową
 8. Powstaje Jednolity rejestr sprzętu radioelektronicznego i urządzeń wysokiej częstotliwości dopuszczonych do wwozu na teren EUG
 9. Zakaz wwozu i wywozu masek, półmasek oraz respiratorów poza terytorium EUG
 10. Ważne zmiany w regulaminie technicznym dotyczącym bezpieczeństwa perfum i kosmetyków
 11. Obowiązek etykietowania butów w Rosji odroczony o cztery miesiące
 12. Euroazjatycka Komisja Gospodarcza rozpoczyna nowy etap współpracy z Komisją Europejską
 13. Na Białorusi zostanie opracowanych 362 państwowych standardów realizacji celów zrównoważonego rozwoju
 14. Koniec okresu przejściowego - obowiązują nowe przepisy dotyczące substancji niebezpiecznych w urządzeniach elektronicznych i elektrycznych
 15. Decyzja w sprawie etykietowania wody pitnej została przełożona na grudzień 2019 roku
 16. Obowiązek etykietowania produktów mlecznych w Rosji zacznie obowiązywać od 1 czerwca 2020 r.
 17. Informacje o dokumentach zgodności przy zgłaszaniu ropy naftowej w trakcie procesu celnego
 18. Zmiany w regulaminie dotyczącym bezpieczeństwa pojazdów kołowych
 19. Dodatkowe wymogi dotyczące etykietowania produktów wykorzystujących genetycznie modyfikowane organizmy (GMO)
 20. Rząd ukraiński rozszerzył listę zakazanych do importu towarów rosyjskich.
 21. Nowy reglament techniczny EAEU „W sprawie bezpieczeństwa pakowanej wody pitnej, w tym naturalnej wody mineralnej”
 22. Komitet Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej rozważa wprowadzenie zmian do reglamentów technicznych 019/2011, 033/2013, 040/2016.
 23. Rosja wprowadziła zakaz importu wielu towarów ukraińskich
 24. Regulamin techniczny „Środki telekomunikacji. Bezpieczeństwo” został zatwierdzony przez Republikę Białorusi.
 25. Dnia 16 lipca 2018 roku weszły w życie zmiany do regulaminu technicznego dotyczącego mleka i produktów mlecznych w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej.
 26. Określone grupy produktów i posiłków nie podlegają już towarzyszącym dokumentom weterynaryjnym w Rosji.
 27. Dnia 1 lipca 2018 roku weszła w życie nowa procedura Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej dotycząca rejestracji, zawieszenia, odnowienia, wygaśnięcia deklaracji zgodności produktów z wymaganiami regulaminu technicznego.
 28. Ukraina zatwierdza Plan opracowania regulaminów technicznych na lata 2018-2019.
 29. Euroazjatycka Unia Gospodarcza zastosowała listy norm dla atrakcji.
 30. Rosja podała informację o szczegółach regulaminów przejściowych nowego Kodeksu Celnego dotyczącego towarów transportowanych w stanie niezmontowanym lub zdemontowanym.
 31. Eurazjatycka Komisja Gospodarcza przyjęła przepisy przejściowe do regulaminu technicznego o środkach bezpieczeństwa przeciwpożarowego i gaszenia pożarów.
 32. Eurazjatycka Komisja Gospodarcza przyjęła rozporządzenie o utworzeniu i prowadzeniu jednolitego rejestru certyfikatów i deklaracji zgodności.
 33. Jedynie tytoń do żucia i tabaka został włączony do wykazu wyrobów tytoniowych podlegającego obowiązkowemu potwierdzeniu zgodności w procedurze celnej.
 34. Porozumienie w sprawie etykietowania towarów za pomocą środków identyfikacji zostało zatwierdzone w Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej.
 35. Euroazjatycka Unia Gospodarcza przyjęła przepisy przejściowe Regulaminu Technicznego dotyczącego paczkowanej wody pitnej.
 36. Euroazjatycka Komisja Gospodarcza dokonała edycji listy norm dla zabawek.
 37. Eurazjatycka Komisja Gospodarcza przyjęła przepisy przejściowe do regulaminu technicznego o środkach bezpieczeństwa przeciwpożarowego i gaszenia pożarów.
 38. Eurazjatycka Komisja Gospodarcza przyjęła rozporządzenie o utworzeniu i prowadzeniu jednolitego rejestru certyfikatów i deklaracji zgodności.
 39. Jedynie tytoń do żucia i tabaka został włączony do wykazu wyrobów tytoniowych podlegającego obowiązkowemu potwierdzeniu zgodności w procedurze celnej.
 40. Porozumienie w sprawie etykietowania towarów za pomocą środków identyfikacji zostało zatwierdzone w Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej.
 41. Euroazjatycka Unia Gospodarcza przyjęła przepisy przejściowe Regulaminu Technicznego dotyczącego paczkowanej wody pitnej.
 42. Rada Eurazjatyckiej Komisji Gospodarczej zmieniła wykaz norm z wymaganiami dotyczącymi smarów, olejów i specjalnych płynów.
 43. Rada Eurazjatyckiej Komisji Gospodarczej postanowiła zmienić listę norm stosowanych jako regulacje techniczne dla perfum i kosmetyków.
 44. Eurazjatycka Unia Gospodarcza zaplanowała opracowanie 21 standardów międzypaństwowych dla pojazdów kołowych.
 45. W Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej wprowadzono normy dla produktów elektrycznych i elektronicznych.
 46. Ryby i produkty rybne stały się przedmiotem ujednoliconych wymagań sanitarno-epidemiologicznych i higienicznych.
 47. Euroazjatycka Unia Gospodarcza przyjęła nowe standardy dotyczące ryb i produktów rybnych.
 48. Eurazjatycka Komisja Gospodarcza i Indie rozpoczęły negocjacje prawne w sprawie umowy o wolnym handlu.
 49. Zmieniono załącznik w regulaminie technicznym Unii Celnej o "Wymogach dotyczących smarów, olejów i płynów specjalnych" (CU TR 030/2012)
 50. Przepisy przejściowe EurAsEC na temat "Wymogów dotyczące nawozów mineralnych" (TR EAC 039/2016)
 51. Przepisy przejściowe EurAsEC dotyczące "Bezpieczeństwa ryb i produktów rybnych" (TR EAC 040/2016)
 52. Zmiany w niektórych uchwałach Eurazjatyckiej Komisji Gospodarczej od dnia 16 maja 2017 roku
 53. EurAsEC opracowała rozwiązania umożliwiające pełne wprowadzenie Kodeksu Celnego EAEU
 54. Podczas Rady EurAsEC zostały zatwierdzone liczne decyzje dotyczące reglamentów technicznych
 55. Zmiany dotyczące reglamentu UC o produktach dla dzieci (CU TR 007/2011) zostały zatwierdzone przez Komisję EurAsEC
 56. EurAsEC zasięga opinii Republiki Kirgiskiej w sprawie reglamentów technicznych Unii Celnej
 57. Współpraca pomiędzy EurAsEC i Mongolią zwiększa jakość eksportowanych towarów
 58. Decyzja nr 160 dotyczącф "Wymagań dla skroplonego gazu węglowodorowego przeznaczonego do wykorzystania jako paliwo" (TR EAC 036/2016)
 59. Eurazjatycka Komisja Gospodarcza planuje odwołać normy GOST dla papierosów po listopadzie 2017 r.
 60. Zmiany w przepisach technicznych dotyczących "Bezpieczeństwa produktów perfumeryjnych i kosmetycznych" (CU TR 009/2011)
 61. Zmieniona decyzja nr. 57 Europejskiej Rady Gospodarczej z dnia 20 lipca 2012 r.
 62. Zmodyfikowany regulamin techniczny Unii Celnej dotyczący "Bezpieczeństwa zabawek" (CU TR 008/2011)
 63. Przepisy techniczne dotyczące „Bezpieczeństwa ryb i produktów rybnych” TR EAC 040/2016
 64. Zmiany w decyzji Nr 70 począwszy od 15 Lipca 2011 roku - CQC sp. z o.o.
 65. Zmiany w decyzji dotyczącej „Bezpieczeństwa zabawek” - CQC sp. z o.o.
 66. Przejściowe postanowienia dotyczące regulacji technicznych TR EAC 037/2016
 67. Decyzja Nr 23 Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej w sprawie klasyfikacji i rejestracji statków o małych rozmiarach (CU TR 026/012)
 68. Zmiany w decyzji Nr 159 Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej dotyczącej „Bezpieczeństwa autostrad”
 69. Kolegium Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej zatwierdziło nową formę certyfikatu - CQC sp. z o.o.
 70. Zmiany dotyczące niektórych postanowień Komisji Unii Celnej i Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej w sprawie importu i eksportu towarów
 71. O zachowaniu ważności dokumentów oceny zgodności maszyn i sprzętu wydanych przed 16 maja 2016 roku - certificator.eu
 72. Zmiany w regulaminie o ”Uzgodnien iu elektromagnetycznych zasobów technicznych 020/2011 - CQC sp. z o.o.
 73. Zmiana przepisów regulaminu CU TR 017/2011 - CQC sp. z o.o.