Zmiany dotyczące dokumentów oceny zgodności w przemyśle mięsnym

Zmiany dotyczące dokumentów oceny zgodności w przemyśle mięsnym Ciała statutowe Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej na posiedzeniu dnia 26 maja 2020 r. wydało decyzję dotyczącą stosowania dokumentów służących do oceny zgodności mięsa i wyrobów mięsnych z indywidualnymi wymogami regulaminu technicznego Unii Celnej.


Read more

Powstaje Jednolity rejestr sprzętu radioelektronicznego i urządzeń wysokiej częstotliwości dopuszczonych do wwozu na teren EUG

Powstaje Jednolity rejestr sprzętu radioelektronicznego i urządzeń wysokiej częstotliwości dopuszczonych do wwozu na teren EUG 28 kwietnia 2020 roku Rada Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej oficjalnie potwierdziła, że rozpoczyna proces stworzenia i wprowadzenia do użytku jednolitego rejestru urządzeń radioelektrycznych oraz urządzeń wysokiej częstotliwości dopuszczonych do wwozu na obszar Unii Celnej. Rejestr będzie obejmował również urządzenia wbudowane lub będące...


Read more

Nowe kategorie produktów i organizmów genetycznie zmodyfikowanych niepodlegających państwowej rejestracji w Rosji

Nowe kategorie produktów i organizmów genetycznie zmodyfikowanych niepodlegających państwowej rejestracji w Rosji Michaił Władimirowicz Miszustin, Przewodniczący Rządu Federacji Rosyjskiej, 16 kwietnia 2020 roku podpisał dekret “W sprawie produktów i organizmów genetycznie zmodyfikowanych niepodlegających państwowej rejestracji zgodnie z Zasadami państwowej rejestracji organizmów zmodyfikowanych genetycznie przeznaczonych do uwolnienia do...

Zakaz wwozu i wywozu masek, półmasek oraz respiratorów poza terytorium EUG

Zakaz wwozu i wywozu masek, półmasek oraz respiratorów poza terytorium EUG Cały świat walczy z pandemią COVID-19. To duże wyzwanie również ze względu na potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości środków ochrony osobistej oraz sprzętu medycznego wymaganego w walce z chorobami spowodowanymi wirusem. Z tego powodu wiele państw i organizacji międzynarodowych nowelizuje obowiązujące prawo i wprowadza rozwiązania, które ograniczają lub zupełnie...


Read more

EUG podjęła decyzję w sprawie klasyfikacji złączy elektrycznych zgodnie z ujednoliconą nomenklaturą towarową

EUG podjęła decyzję w sprawie klasyfikacji złączy elektrycznych zgodnie z ujednoliconą nomenklaturą towarową Rada Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej na posiedzeniu z dnia 21 kwietnia 2020 r. zadecydowała w sprawie klasyfikacji złączy elektrycznych zgodnie ze zunifikowaną nomenklaturą towarową zagranicznej działalności gospodarczej EUG. Decyzja dotyczy specyficznego rodzaju złączy opisanego w dalszej części artykułu i wejdzie w życie po 30 dniach kalendarzowych od daty jej...


Read more

Więcej artykułów…

 1. Ważne zmiany w regulaminie technicznym dotyczącym bezpieczeństwa perfum i kosmetyków
 2. Obowiązek etykietowania butów w Rosji odroczony o cztery miesiące
 3. Euroazjatycka Komisja Gospodarcza rozpoczyna nowy etap współpracy z Komisją Europejską
 4. Na Białorusi zostanie opracowanych 362 państwowych standardów realizacji celów zrównoważonego rozwoju
 5. Koniec okresu przejściowego - obowiązują nowe przepisy dotyczące substancji niebezpiecznych w urządzeniach elektronicznych i elektrycznych
 6. Decyzja w sprawie etykietowania wody pitnej została przełożona na grudzień 2019 roku
 7. Obowiązek etykietowania produktów mlecznych w Rosji zacznie obowiązywać od 1 czerwca 2020 r.
 8. Informacje o dokumentach zgodności przy zgłaszaniu ropy naftowej w trakcie procesu celnego
 9. Zmiany w regulaminie dotyczącym bezpieczeństwa pojazdów kołowych
 10. Dodatkowe wymogi dotyczące etykietowania produktów wykorzystujących genetycznie modyfikowane organizmy (GMO)
 11. Rząd ukraiński rozszerzył listę zakazanych do importu towarów rosyjskich.
 12. Nowy reglament techniczny EAEU „W sprawie bezpieczeństwa pakowanej wody pitnej, w tym naturalnej wody mineralnej”
 13. Komitet Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej rozważa wprowadzenie zmian do reglamentów technicznych 019/2011, 033/2013, 040/2016.
 14. Rosja wprowadziła zakaz importu wielu towarów ukraińskich
 15. Regulamin techniczny „Środki telekomunikacji. Bezpieczeństwo” został zatwierdzony przez Republikę Białorusi.
 16. Dnia 16 lipca 2018 roku weszły w życie zmiany do regulaminu technicznego dotyczącego mleka i produktów mlecznych w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej.
 17. Określone grupy produktów i posiłków nie podlegają już towarzyszącym dokumentom weterynaryjnym w Rosji.
 18. Dnia 1 lipca 2018 roku weszła w życie nowa procedura Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej dotycząca rejestracji, zawieszenia, odnowienia, wygaśnięcia deklaracji zgodności produktów z wymaganiami regulaminu technicznego.
 19. Ukraina zatwierdza Plan opracowania regulaminów technicznych na lata 2018-2019.
 20. Euroazjatycka Unia Gospodarcza zastosowała listy norm dla atrakcji.
 21. Rosja podała informację o szczegółach regulaminów przejściowych nowego Kodeksu Celnego dotyczącego towarów transportowanych w stanie niezmontowanym lub zdemontowanym.
 22. Eurazjatycka Komisja Gospodarcza przyjęła przepisy przejściowe do regulaminu technicznego o środkach bezpieczeństwa przeciwpożarowego i gaszenia pożarów.
 23. Eurazjatycka Komisja Gospodarcza przyjęła rozporządzenie o utworzeniu i prowadzeniu jednolitego rejestru certyfikatów i deklaracji zgodności.
 24. Jedynie tytoń do żucia i tabaka został włączony do wykazu wyrobów tytoniowych podlegającego obowiązkowemu potwierdzeniu zgodności w procedurze celnej.
 25. Porozumienie w sprawie etykietowania towarów za pomocą środków identyfikacji zostało zatwierdzone w Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej.
 26. Euroazjatycka Unia Gospodarcza przyjęła przepisy przejściowe Regulaminu Technicznego dotyczącego paczkowanej wody pitnej.
 27. Euroazjatycka Komisja Gospodarcza dokonała edycji listy norm dla zabawek.
 28. Eurazjatycka Komisja Gospodarcza przyjęła przepisy przejściowe do regulaminu technicznego o środkach bezpieczeństwa przeciwpożarowego i gaszenia pożarów.
 29. Eurazjatycka Komisja Gospodarcza przyjęła rozporządzenie o utworzeniu i prowadzeniu jednolitego rejestru certyfikatów i deklaracji zgodności.
 30. Jedynie tytoń do żucia i tabaka został włączony do wykazu wyrobów tytoniowych podlegającego obowiązkowemu potwierdzeniu zgodności w procedurze celnej.
 31. Porozumienie w sprawie etykietowania towarów za pomocą środków identyfikacji zostało zatwierdzone w Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej.
 32. Euroazjatycka Unia Gospodarcza przyjęła przepisy przejściowe Regulaminu Technicznego dotyczącego paczkowanej wody pitnej.
 33. Rada Eurazjatyckiej Komisji Gospodarczej zmieniła wykaz norm z wymaganiami dotyczącymi smarów, olejów i specjalnych płynów.
 34. Rada Eurazjatyckiej Komisji Gospodarczej postanowiła zmienić listę norm stosowanych jako regulacje techniczne dla perfum i kosmetyków.
 35. Eurazjatycka Unia Gospodarcza zaplanowała opracowanie 21 standardów międzypaństwowych dla pojazdów kołowych.
 36. W Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej wprowadzono normy dla produktów elektrycznych i elektronicznych.
 37. Ryby i produkty rybne stały się przedmiotem ujednoliconych wymagań sanitarno-epidemiologicznych i higienicznych.
 38. Euroazjatycka Unia Gospodarcza przyjęła nowe standardy dotyczące ryb i produktów rybnych.
 39. Eurazjatycka Komisja Gospodarcza i Indie rozpoczęły negocjacje prawne w sprawie umowy o wolnym handlu.
 40. Zmieniono załącznik w regulaminie technicznym Unii Celnej o "Wymogach dotyczących smarów, olejów i płynów specjalnych" (CU TR 030/2012)
 41. Przepisy przejściowe EurAsEC na temat "Wymogów dotyczące nawozów mineralnych" (TR EAC 039/2016)
 42. Przepisy przejściowe EurAsEC dotyczące "Bezpieczeństwa ryb i produktów rybnych" (TR EAC 040/2016)
 43. Zmiany w niektórych uchwałach Eurazjatyckiej Komisji Gospodarczej od dnia 16 maja 2017 roku
 44. EurAsEC opracowała rozwiązania umożliwiające pełne wprowadzenie Kodeksu Celnego EAEU
 45. Podczas Rady EurAsEC zostały zatwierdzone liczne decyzje dotyczące reglamentów technicznych
 46. Zmiany dotyczące reglamentu UC o produktach dla dzieci (CU TR 007/2011) zostały zatwierdzone przez Komisję EurAsEC
 47. EurAsEC zasięga opinii Republiki Kirgiskiej w sprawie reglamentów technicznych Unii Celnej
 48. Współpraca pomiędzy EurAsEC i Mongolią zwiększa jakość eksportowanych towarów
 49. Decyzja nr 160 dotyczącф "Wymagań dla skroplonego gazu węglowodorowego przeznaczonego do wykorzystania jako paliwo" (TR EAC 036/2016)
 50. Eurazjatycka Komisja Gospodarcza planuje odwołać normy GOST dla papierosów po listopadzie 2017 r.
 51. Zmiany w przepisach technicznych dotyczących "Bezpieczeństwa produktów perfumeryjnych i kosmetycznych" (CU TR 009/2011)
 52. Zmieniona decyzja nr. 57 Europejskiej Rady Gospodarczej z dnia 20 lipca 2012 r.
 53. Zmodyfikowany regulamin techniczny Unii Celnej dotyczący "Bezpieczeństwa zabawek" (CU TR 008/2011)
 54. Przepisy techniczne dotyczące „Bezpieczeństwa ryb i produktów rybnych” TR EAC 040/2016
 55. Zmiany w decyzji Nr 70 począwszy od 15 Lipca 2011 roku - CQC sp. z o.o.
 56. Zmiany w decyzji dotyczącej „Bezpieczeństwa zabawek” - CQC sp. z o.o.
 57. Przejściowe postanowienia dotyczące regulacji technicznych TR EAC 037/2016
 58. Decyzja Nr 23 Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej w sprawie klasyfikacji i rejestracji statków o małych rozmiarach (CU TR 026/012)
 59. Zmiany w decyzji Nr 159 Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej dotyczącej „Bezpieczeństwa autostrad”
 60. Kolegium Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej zatwierdziło nową formę certyfikatu - CQC sp. z o.o.
 61. Zmiany dotyczące niektórych postanowień Komisji Unii Celnej i Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej w sprawie importu i eksportu towarów
 62. O zachowaniu ważności dokumentów oceny zgodności maszyn i sprzętu wydanych przed 16 maja 2016 roku - certificator.eu
 63. Zmiany w regulaminie o ”Uzgodnien iu elektromagnetycznych zasobów technicznych 020/2011 - CQC sp. z o.o.
 64. Zmiana przepisów regulaminu CU TR 017/2011 - CQC sp. z o.o.