Decyzja w sprawie etykietowania wody pitnej została przełożona na grudzień 2019 roku

Decyzja w sprawie etykietowania wody pitnej została przełożona na grudzień 2019 roku Wiceminister przemysłu i handlu, Wiktor Jewtuchow poinformował dziennikarzy, że planowany w Federacji Rosyjskiej eksperyment dotyczący etykietowania wody pitnej postanowiono przeprowadzić w późniejszym terminie. Został on przełożony na grudzień 2019 roku. Decyzja zapadła na spotkaniu Państwowej Komisji ds. Zwalczania Nielegalnego Ruchu Produktami Przemysłowymi. Według słów...

Obowiązek etykietowania produktów mlecznych w Rosji zacznie obowiązywać od 1 czerwca 2020 r.

Obowiązek etykietowania produktów mlecznych w Rosji zacznie obowiązywać od 1 czerwca 2020 r. Ministerstwo Przemysłu i Handlu Federacji Rosyjskiej poinformowało, że już od 1 czerwca 2020 roku na terenie Rosji wejdzie w życie obowiązek elektronicznego etykietowania produktów mlecznych. Odpowiedni projekt zarządzenia rządowego został zatwierdzony na posiedzeniu komisji państwowej 25 września.


Read more

Dodatkowe wymogi dotyczące etykietowania produktów wykorzystujących genetycznie modyfikowane organizmy (GMO)

Dodatkowe wymogi dotyczące etykietowania produktów wykorzystujących genetycznie modyfikowane organizmy (GMO) Z końcem zeszłego roku wprowadzono dodatkowe wymogi dotyczące etykietowania produktów wykorzystujących organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO) w krajach Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EAEU). Nowe normy zawarte w reglamencie technicznym Unii „W sprawie etykietowania produktów żywnościowych” umożliwiają kupującym dokonanie bardziej...


Read more

Informacje o dokumentach zgodności przy zgłaszaniu ropy naftowej w trakcie procesu celnego

Informacje o dokumentach zgodności przy zgłaszaniu ropy naftowej w trakcie procesu celnego W dniu 18 czerwca 2019 r., Kolegium Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej zatwierdziło wykaz produktów, do których w procesie zgłoszenia celnego należy dołączyć dokument oceny zgodności (lub też informacje na temat dokumentu oceny zgodności) z wymogami regulaminu technicznego obowiązującego w państwach Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej „W sprawie bezpieczeństwa ropy...

Więcej artykułów…

 1. Nowy reglament techniczny EAEU „W sprawie bezpieczeństwa pakowanej wody pitnej, w tym naturalnej wody mineralnej”
 2. Komitet Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej rozważa wprowadzenie zmian do reglamentów technicznych 019/2011, 033/2013, 040/2016.
 3. Rosja wprowadziła zakaz importu wielu towarów ukraińskich
 4. Regulamin techniczny „Środki telekomunikacji. Bezpieczeństwo” został zatwierdzony przez Republikę Białorusi.
 5. Dnia 16 lipca 2018 roku weszły w życie zmiany do regulaminu technicznego dotyczącego mleka i produktów mlecznych w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej.
 6. Określone grupy produktów i posiłków nie podlegają już towarzyszącym dokumentom weterynaryjnym w Rosji.
 7. Dnia 1 lipca 2018 roku weszła w życie nowa procedura Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej dotycząca rejestracji, zawieszenia, odnowienia, wygaśnięcia deklaracji zgodności produktów z wymaganiami regulaminu technicznego.
 8. Ukraina zatwierdza Plan opracowania regulaminów technicznych na lata 2018-2019.
 9. Euroazjatycka Unia Gospodarcza zastosowała listy norm dla atrakcji.
 10. Rosja podała informację o szczegółach regulaminów przejściowych nowego Kodeksu Celnego dotyczącego towarów transportowanych w stanie niezmontowanym lub zdemontowanym.
 11. Eurazjatycka Komisja Gospodarcza przyjęła przepisy przejściowe do regulaminu technicznego o środkach bezpieczeństwa przeciwpożarowego i gaszenia pożarów.
 12. Eurazjatycka Komisja Gospodarcza przyjęła rozporządzenie o utworzeniu i prowadzeniu jednolitego rejestru certyfikatów i deklaracji zgodności.
 13. Jedynie tytoń do żucia i tabaka został włączony do wykazu wyrobów tytoniowych podlegającego obowiązkowemu potwierdzeniu zgodności w procedurze celnej.
 14. Porozumienie w sprawie etykietowania towarów za pomocą środków identyfikacji zostało zatwierdzone w Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej.
 15. Euroazjatycka Unia Gospodarcza przyjęła przepisy przejściowe Regulaminu Technicznego dotyczącego paczkowanej wody pitnej.
 16. Euroazjatycka Komisja Gospodarcza dokonała edycji listy norm dla zabawek.
 17. Eurazjatycka Komisja Gospodarcza przyjęła przepisy przejściowe do regulaminu technicznego o środkach bezpieczeństwa przeciwpożarowego i gaszenia pożarów.
 18. Eurazjatycka Komisja Gospodarcza przyjęła rozporządzenie o utworzeniu i prowadzeniu jednolitego rejestru certyfikatów i deklaracji zgodności.
 19. Jedynie tytoń do żucia i tabaka został włączony do wykazu wyrobów tytoniowych podlegającego obowiązkowemu potwierdzeniu zgodności w procedurze celnej.
 20. Porozumienie w sprawie etykietowania towarów za pomocą środków identyfikacji zostało zatwierdzone w Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej.
 21. Euroazjatycka Unia Gospodarcza przyjęła przepisy przejściowe Regulaminu Technicznego dotyczącego paczkowanej wody pitnej.
 22. Rada Eurazjatyckiej Komisji Gospodarczej zmieniła wykaz norm z wymaganiami dotyczącymi smarów, olejów i specjalnych płynów.
 23. Rada Eurazjatyckiej Komisji Gospodarczej postanowiła zmienić listę norm stosowanych jako regulacje techniczne dla perfum i kosmetyków.
 24. Eurazjatycka Unia Gospodarcza zaplanowała opracowanie 21 standardów międzypaństwowych dla pojazdów kołowych.
 25. W Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej wprowadzono normy dla produktów elektrycznych i elektronicznych.
 26. Ryby i produkty rybne stały się przedmiotem ujednoliconych wymagań sanitarno-epidemiologicznych i higienicznych.
 27. Euroazjatycka Unia Gospodarcza przyjęła nowe standardy dotyczące ryb i produktów rybnych.
 28. Eurazjatycka Komisja Gospodarcza i Indie rozpoczęły negocjacje prawne w sprawie umowy o wolnym handlu.
 29. Zmieniono załącznik w regulaminie technicznym Unii Celnej o "Wymogach dotyczących smarów, olejów i płynów specjalnych" (CU TR 030/2012)
 30. Przepisy przejściowe EurAsEC na temat "Wymogów dotyczące nawozów mineralnych" (TR EAC 039/2016)
 31. Przepisy przejściowe EurAsEC dotyczące "Bezpieczeństwa ryb i produktów rybnych" (TR EAC 040/2016)
 32. Zmiany w niektórych uchwałach Eurazjatyckiej Komisji Gospodarczej od dnia 16 maja 2017 roku
 33. EurAsEC opracowała rozwiązania umożliwiające pełne wprowadzenie Kodeksu Celnego EAEU
 34. Podczas Rady EurAsEC zostały zatwierdzone liczne decyzje dotyczące reglamentów technicznych
 35. Zmiany dotyczące reglamentu UC o produktach dla dzieci (CU TR 007/2011) zostały zatwierdzone przez Komisję EurAsEC
 36. EurAsEC zasięga opinii Republiki Kirgiskiej w sprawie reglamentów technicznych Unii Celnej
 37. Współpraca pomiędzy EurAsEC i Mongolią zwiększa jakość eksportowanych towarów
 38. Decyzja nr 160 dotyczącф "Wymagań dla skroplonego gazu węglowodorowego przeznaczonego do wykorzystania jako paliwo" (TR EAC 036/2016)
 39. Eurazjatycka Komisja Gospodarcza planuje odwołać normy GOST dla papierosów po listopadzie 2017 r.
 40. Zmiany w przepisach technicznych dotyczących "Bezpieczeństwa produktów perfumeryjnych i kosmetycznych" (CU TR 009/2011)
 41. Zmieniona decyzja nr. 57 Europejskiej Rady Gospodarczej z dnia 20 lipca 2012 r.
 42. Zmodyfikowany regulamin techniczny Unii Celnej dotyczący "Bezpieczeństwa zabawek" (CU TR 008/2011)
 43. Przepisy techniczne dotyczące „Bezpieczeństwa ryb i produktów rybnych” TR EAC 040/2016
 44. Zmiany w decyzji Nr 70 począwszy od 15 Lipca 2011 roku - CQC sp. z o.o.
 45. Zmiany w decyzji dotyczącej „Bezpieczeństwa zabawek” - CQC sp. z o.o.
 46. Przejściowe postanowienia dotyczące regulacji technicznych TR EAC 037/2016
 47. Decyzja Nr 23 Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej w sprawie klasyfikacji i rejestracji statków o małych rozmiarach (CU TR 026/012)
 48. Zmiany w decyzji Nr 159 Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej dotyczącej „Bezpieczeństwa autostrad”
 49. Kolegium Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej zatwierdziło nową formę certyfikatu - CQC sp. z o.o.
 50. Zmiany dotyczące niektórych postanowień Komisji Unii Celnej i Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej w sprawie importu i eksportu towarów
 51. O zachowaniu ważności dokumentów oceny zgodności maszyn i sprzętu wydanych przed 16 maja 2016 roku - certificator.eu
 52. Zmiany w regulaminie o ”Uzgodnien iu elektromagnetycznych zasobów technicznych 020/2011 - CQC sp. z o.o.
 53. Zmiana przepisów regulaminu CU TR 017/2011 - CQC sp. z o.o.