Zatwierdzono projekt regulaminu technicznego dla mięsa drobiowego i wyrobów z drobiu 

Zarząd Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej 21 września 2021 roku zatwierdził projekt regulaminu technicznego EUG “W sprawie bezpieczeństwa mięsa drobiowego i wyrobów z drobiu”. Teraz projekt ten został przesłany do rozpatrzenia przez Radę Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej. 

Co wejdzie w zakres regulaminu?

Przedmiotem omawianego regulaminu technicznego są:

  • produkty uboju drobiu i produkty powstałe w wyniku przetworzenia drobiu (mięso, produkty uboczne, półprodukty, tłuszcz drobiowy, wędliny, buliony, konserwy i tym podobne)

  • procesy produkcji, transportu, przechowywania, sprzedaży i utylizacji odpowiednich produktów z drobiu

Należy podkreślić, że dokument ten nie obejmie wyrobów specjalistycznych (z wyjątkiem produktów uboju drobiu do żywienia niemowląt), mięsa drobiowego i produktów jego przetworzenia wytwarzanych w domu na użytek własny,  produktów spożywczych przedsiębiorstw gastronomicznych, dodatków do żywności,a także pasz z mięsa drobiowego.

Propozycje w zakresie oceny zgodności 

Zgodnie z zapisami projektu regulaminu przy wprowadzaniu na rynek mięsa drobiowego i jego przetworów producenci zobowiązani są do deklarowania zgodności produktów z mięsa drobiowego. Nie dotyczy to produktów z mięsa drobiowego do żywienia niemowląt, która podlegają badaniom weterynaryjno-sanitarnym. Deklaracja nie dotyczy też produktów nowego typu, ponieważ podlegają one rejestracji państwowej zgodnie z zasadami regulaminu technicznego TR CU 021/2011 „O bezpieczeństwie żywności”.

Regulamin wejdzie w życie w 2023 roku

Planuje się, iż zgodnie z przyjętym harmonogramem regulamin techniczny dotyczący mięsa drobiowego i wyrobów z mięsa drobiowego wejdzie w życie 1 stycznia 2023 roku. Data ta nie dotyczy niektórych punktów regulaminu, które zaczną obowiązywać po opracowaniu stosownych norm.