Certyfikacja w Unii Celnej. Certyfikacja EAC.

Certyfikacja w Unii Celnej. Aktualnie Unia Celna składa się z trzech państw: Rosja, Białoruś, Kazachstan, także dwa państwa są w procesie dołączania do Unii Celnej: Armenia i Kirgistan. Certyfikacja w Unii Celnej zazwyczaj odnosi sę do procedur certyfikacji zgodności z Reglamentemi technicznymi Unii Celnej (w skrócie TR CU).


Read more

Certyfikacja wyrobów w Rosji

Certyfikacja w Rosji. Wykonanie certyfikacji w Rosji jest wymagane dla wielu kategorii wyrobów. W celu potwierdzenia zgodności wyrobów z normami GOST i innymi przepisami, producent powinien uzyskać certyfikat zgodności.


Read more

Certyfikat pożarowy

Rosyjski certyfikat pożarowy Co to jest certyfikat pożarowy? Certyfikat pożarowy jest wydawany na podstawie rosyjskiego reglamentu technicznego w sprawie wymagań bezpieczeństwa pożarowego. Pełny tekst pożarowego reglamentu technicznego mogą Państwo znaleźć tutaj. Wcześniej, przed powstaniem reglamentu technicznego w sprawie wymagań bezpieczńestwa pożarowego, był wyadawany inny certyfikat pożarowy (certyfikat pożarowy GOST-R).


Read more