Certyfikat GOST-R

gost-r-voluntary_small

Certyfikat zgodności GOST-R - dokument, który potwierdza zgodność wyrobów z wymogami jakości i bezpieczeństwa, które zostały ustalone przez Standardy Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej.  Normy gost, certyfikacja gost, certyfikat gost, certyfikaty gost, certyfikacja gost-r, certyfikat gost-r, gost r, gost – wszystkie te pojęcia są niewątpliwie ściśle związane z dokumentem rosyjskim, którego poprawna nazwa brzmi: Certyfikat zgodności GOST-R.

Certyfikacja GOST R:

 1. Certyfikacja na partię: certyfikat zgodności GOST R na pojedynczą partię (dostawę) towarów do Rosji. Charakteryzuje się najkrótszym terminem wykonania oraz niską ceną.
 2. Certyfikacja seryjna: na podstawie takiego certyfikatu GOST R eksporter może wwozić produkty przez 1, 2 bądź 3 lata.
 3. Certyfikacja zakładu: rosyjscy eksperci certyfikują zakład produkcyjny, co pozwala eksportować towary produkowane w takim zakładzie  przez 3 lata. W niektórych przypadkach jest to związane z przyjazdem 2-3 ekspertów z rosyjskiej akredytowanej jednostki certyfikującej.

W zależności od rodzaju towarów, dla uzyskania certyfikatu zgodności GOST R mogą być wymagane dodatkowe certyfikaty/dokumenty takie jak: certyfikat bezpieczeństwa pożarowego czy Państwowa rejestracja wyrobu.

Certyfikaty GOST:

 • Obligatoryjny Certyfikat zgodności GOST R: papier w kolorze żółtym, dotyczy wyrobów, które podlegają obowiązkowej certyfikacji GOST;
 • Dobrowolny Certyfikat zgodności GOST R: papier w kolorze niebieskim, obejmuje wyroby, które nie podlegają obowiązkowej certyfikacji GOST, czyli wyroby, które nie znajdują się na liście obowiązkowej certyfikacji.

Lista towarów, które są objęte obowiązkową certyfikacją GOST R, jest ustanowiona przez Federalną Agencję Celną, od 19.12.2006r.  Nr dokumentu: 06-73/44906 "O liście towarów, dla których jest wymagane potwierdzenie o przeprowadzeniu obowiązkowej certyfikacji przy wwozie na terytorium celne Federacji Rosyjskiej"

Załączamy plik z wykazem produkcji podlegającej obowiązkowej certyfikacji GOST R (w języku Rosyjskim).

Dokumenty wymagane do wystawienia certyfikatu zgodności GOST-R*:

 • Certyfikacja na partię (kontrakt):
  • Dane producenta (pełna nazwa firmy, adres itd.);
  • Dane klienta-odbiorcy (pełna nazwa firmy, adres, dane rejestracyjne);
  • Kontrakt, invoice;
  • Pełna nazwa produktu, wraz z typem, modelem;
  • Opis produktu;
  • Wcześniej uzyskane certyfikaty, protokoły badań, deklaracje (ISO 9001:2000).
 • Certyfikacja seryjna:
  • Dane producenta (pełna nazwa firmy, adres itd.);
  • Pełna nazwa produktu, wraz z typem, modelem;
  • Opis produktu;
  • Wcześniej uzyskane certyfikaty, protokoły badań, deklaracje (ISO 9001:2000).

*: Lista dokumentów może się różnić. Prosimy o kontakt z naszym biurem, udzielimy Państwu szczegółowych informacji na temat certyfikacji Państwa produkcji.