Nowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i urządzeń gaśniczych

Nowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i urządzeń gaśniczych  W dniu 24 lipca 2017 roku Rada Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej przyjęła rezolucję „W sprawie wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego i urządzeń gaśniczych”. Rozporządzenie TR EAEU 043/2017 weszło w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku, tym samym zastępując dotychczas obowiązujące przepisy krajowe. W regulaminie ustanowiono obowiązkowe wymagania dotyczące wdrożenia...


Read more

Nowa dyrektywa EUG zmniejszy ilości substancji niebezpiecznych stosowanych w przemyśle elektrotechnicznym i elektronicznym

Nowa dyrektywa EUG zmniejszy ilości substancji niebezpiecznych stosowanych w przemyśle elektrotechnicznym i elektronicznym Regulamin techniczny Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej „W sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji w przemyśle elektrotechnicznym i elektronicznym (TR EAEU 037/2016) został przyjęty decyzją Rady Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej października 2016 roku. Dwa miesiące później, w grudniu 2016 roku opublikowano jego treść.


Read more