Wykazy produktów podlegających potwierdzeniu zgodności według reglamentów technicznych Unii Celnej.

 • W sprawie bezpieczeństwa fajerwerków (CU TR 006/2011): RU.pdf
 • W sprawie bezpieczeństwa osobistego wyposażenia ochronnego (CU TR 019/2011): RU.pdf
 • Reglament techniczny dotyczący produktów kosmetycznych (CU TR 009/2011): RU.pdf
 • Reglament techniczny dotyczący opakowania (CU TR 005/2011): RU.pdf
 • Reglament techniczny w sprawie bezpieczeństwa wyrobów dla dzieci i młodzieży (CU TR 007/2011): RU.pdf
 • Reglament techniczny w sprawie bezpieczeństwa zabawek (CU TR 008/2011): RU.pdf
 • Reglament techniczny w sprawie bezpieczeństwa wyrobów przemysłu lekkiego (CU TR 017/2011): RU.pdf
 • W sprawie wymogów dotyczących benzyny lotniczej i samochodowej, oleju napędowego i paliwa żeglugowego, paliwa do silników reaktywnych i oleju opałowego (CU TR 013/2011): RU.pdf
 • Reglament techniczny w sprawie bezpieczeństwa urządzeń niskiego napięcia (CU TR 004/2011):  RU.pdf
 • Reglament techniczny w sprawie bezpieczeństwa maszyn i urządzeń (CU TR 010/2011) - jeszcze nie ma listy
 • W sprawie bezpieczeństwa wind (CU TR 011/2011): RU.pdf
 • W sprawie bezpieczeństwa urządzeń zabezpieczających, działających na paliwach gazowych (CU TR 016/2011): RU.pdf
 • Reglament techniczny dotyczący kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń; (CU TR 020/2011): RU.pdf
 • W sprawie bezpieczeństwa urządzeń pracujących w warunkach zagrożonych wybuchem (CU TR 012/2011) – jeszcze nie ma listy
 • " W sprawie bezpieczeństwa produktów spożywczych " (CU TR 021/2011) - jeszcze nie ma listy
 • "Znakowanie produktów spożywczych" (CU TR 022/2011) - nie ma listy
 • " W sprawie bezpieczeństwa ziarna " (CU TR 015/2011): RU.pdf
 • " Reglament techniczny dotyczący produkcji soku z owoców i warzyw " (CU TR 023/2011):RU.pdf
 • " Reglament techniczny w sprawie produktów tłuszczowych " (CU TR 024/2011): RU.pdf
 • " W sprawie bezpieczeństwa poszczególnych rodzajów specjalistycznych produktów żywnościowych, w tym do leczniczego dietetycznego i dietetycznego profilaktycznego żywienia "(CU TR 027/2012) -  jeszcze nie ma listy
 • " W sprawie wymogów bezpieczeństwa dodatków do żywności, aromatów i substancji wspomagających przetwarzanie " (CU TR 029/2012) jeszcze nie ma listy
 • Reglament techniczny Unii Celnej dotyczące bezpieczeństwa urządzeń pracujących pod ciśnieniem (CU TR 032/2013) jeszcze nie ma listy
 • Reglament techniczny Unii Celnej "w sprawie bezpieczeństwa małych statków (CU TR 026/2012) jeszcze nie ma listy
 • Reglament techniczny Unii Celnej O wymaganiach, dotyczących środków smarnych, olejów i specjalnych płynów (CU TR 030/2012): RU.pdf
 • W sprawie bezpieczeństwa mleka i produktów mlecznych (CU TR 033/2013) jeszcze nie ma listy
 • W sprawie bezpieczeństwa mięsa i produktów mięsnych (CU TR 034/2013) jeszcze nie ma listy
 • W sprawie bezpieczeństwa wyrobów meblowych (CU TR 025/2012) RU.pdf
 • W sprawie bezpieczeństwa materiałów wybuchowych i wyrobów produkowanych z nich (CU TR 028/2012) jeszcze nie ma listy
 • W sprawie bezpieczeństwa pojazdów kołowych (CU TR 018/2011) RU.pdf

 • Reglament techniczny Unii Celnej w sprawie bezpieczeństwa dróg samochodowych (TR CU 014/2011). Deklaracja RU.pdf. Certyfikat RU.pdf

 • Reglament techniczny Unii Celnej w sprawie bezpieczeństwa ciągników rolniczych i leśnych oraz przyczepów do nich (TR CU 031/2011) RU.pdf