21.05.2016 r.
Lista obowiązujących reglamentów technicznych Unii Celnej:

Na dzień 21.01.2016 r. w Unii Celnej obowiązuje 34 reglamentów technicznych, które mają zastosowanie do produkcji i certyfikacji wyrobów wprowadzanych do obiegu na terytorium Rosji, Białorusi i Kazachstanu.

 • W sprawie bezpieczeństwa wyrobów pirotechnicznych; (TR TS 006/2011) – wszedł w życie 15.02.2012
 • W sprawie bezpieczeństwa środków ochrony osobistej (TR TS 019/2011) – wszedł w życie 01.06.2012

Pięć reglamentów technicznych Unii Celnej, które weszły w życie z dniem 1 lipca 2012:

Reglament techniczny, który wszedł w życie z dniem 31.12.2012:

 • W sprawie wymogów dotyczących benzyny lotniczej i samochodowej, oleju napędowego i paliwa żeglugowego, paliwa do silników reaktywnych i oleju opałowego. (TR TS 013/2011)

Reglamenty techniczne Unii Celnej, które weszły w życie z dniem 15 lutego 2013 roku:

Reglamenty techniczne, które weszły w życie z dniem 1 lipca 2013 roku:

 • W sprawie bezpieczeństwa żywności (TR TS 021/2011);
 • Znakowanie produktów spożywczych (TR TS 022/2011);
 • W sprawie bezpieczeństwa ziarna (TR TS 015/2011);
 • Reglamenty techniczne dotyczące produkcji soku z owoców i warzyw (TR TS 023/2011);
 • Reglamenty techniczne w sprawie produktów tłuszczowych (TR TS 024/2011);
 • W sprawie bezpieczeństwa poszczególnych rodzajów specjalistycznych produktów żywnościowych, w tym do leczniczego dietetycznego i dietetycznego profilaktycznego żywienia; (TR TS 027/2012);
 • W sprawie wymogów bezpieczeństwa dodatków do żywności, aromatów i substancji wspomagających przetwarzanie (TR TS 029/2012).

Reglamenty techniczne, które weszły w życie z dniem 1.02.2014:

 • Reglamenty techniczne Unii Celnej dotyczące bezpieczeństwa urządzeń pracujących pod ciśnieniem (TR TS 032/2013)

 • Reglamenty techniczne Unii Celnej "w sprawie bezpieczeństwa małych statków" (TR TS 026/2012)

Reglament techniczny, który wszedł w życie z dniem 1.03.2014:

 • Reglament techniczny Unii Celnej O wymaganiach, dotyczących środków smarnych, olejów i specjalnych płynów (TR TS 030/2012)

Reglamenty techniczne Unii Celnej, które weszły w życie z dniem 01.05.2014r.

 • W sprawie bezpieczeństwa mleka i produktów mlecznych (CU TR 033/2013)
 • W sprawie bezpieczeństwa mięsa i produktów mięsnych (CU TR 034/2013)

Reglamenty techniczne Unii Celnej, które weszły w życie z dniem 01.07.2014r.

 • W sprawie bezpieczeństwa wyrobów meblowych (CU TR 025/2012)
 • W sprawie bezpieczeństwa materiałów wybuchowych i wyrobów produkowanych z nich (CU TR 028/2012)

Reglamenty techniczne Unii Celnej, które weszły w życie z dniem 02.08.2014r.

 • W sprawie bezpieczeństwa transportu kolejowego (CU TR 001/2011)
 • W sprawie bezpieczeństwa transportu kolejowego dużych prędkości(CU TR 002/2011)
 • W sprawie bezpieczeństwa infrastruktury kolejowej (CU TR 003/2011)

Reglament techniczny, który wszedł w życie z dniem 1.01.2015:

 • W sprawie bezpieczeństwa pojazdów kołowych (CU TR 018/2011)

Reglamenty techniczne Unii Celnej, które weszły w życie z dniem 15.02.2015r.

 • Reglament techniczny Unii Celnej w sprawie bezpieczeństwa dróg samochodowych (TR CU 014/2011)
 • Reglament techniczny Unii Celnej w sprawie bezpieczeństwa ciągników rolniczych i leśnych oraz przyczepów do nich (TR CU 031/2011)

Reglament techniczny, który wszedł w życie z dniem 15.05.2016r

 • Reglament techniczny Unii Celnej "W sprawie bezpieczeństwa wyrobów tytoniowych" (CU TR 035/2014)

Reglament techniczny, który wszedł w życie z dniem 01.09.2017r

 • Reglament techniczny Unii Celnej "W sprawie bezpieczeństwa ryb i produktów rybnych" (EAC TR 040/2016)

Reglament techniczny, który wszedł w życie z dniem 01.01.2018r

 • Wymagania dotyczące skroplonych gazów węglowodorowych do stosowania jako paliwo (EAEU TR 036/2016)

Reglament techniczny, który wszedł w życie z dniem 01.03.2018r

Reglament techniczny, który wszedł w życie z dniem 18.04.2018r

 • O bezpieczeństwie atrakcji (EAEU TR 038/2016)

Reglament techniczny, który wszedł w życie z dniem 17.11.2018r

 • O bezpieczeństwie sprzętu dla placów zabaw dla dzieci (EAC TR 042/2017)

Reglament techniczny, który wszedł w życie z dniem 01.01.2019r

 • W sprawie bezpieczeństwa pakowanej wody pitnej, w tym naturalnej wody mineralnej (EAC TR 044/2017)

Reglament techniczny, który wszedł w życie z dniem 01.07.2019r

 • W sprawie bezpieczeństwa oleju przygotowanego do transportu i (lub) użytkowania (EAC TR 045/2017)

Reglament techniczny, który wszedł w życie z dniem 01.01.2020r