Inne usługi

  • Usługi tłumaczeniowe;
  • Usługi doradcze;
  • Gwarancja i bezpieczeństwo przy współpracy i handlu z kontrahentami rosyjskimi;
  • Wyszukiwanie i selekcja najlepszych ofert zgodnie z Państwa wymogami;
  • Analiza rynku w zakresie popytu na wskazany rodzaj towaru;
  • Wsparcie przy zawieraniu umów z firmami rosyjskimi.