Certyfikat bezpieczeństwa pożarowego (Certyfikat pożarowy)

Certyfikat bezpieczeństwa pożarowego jest dokumentem, który potwierdza zgodność wyrobu z wymogami bezpieczeństwa pożarowego.

Certyfikacja wyrobów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego jest przeprowadzana w celu potwierdzenia zgodności z normami bezpieczeństwa ustalonymi przez ustawodawcę rosyjskiego. Jeżeli produkt znajduje się na liście towarów, podlegających obowiązkowej „certyfikacji pożarowej”, producent ma obowiązek poddać swój towar takiej certyfikacji, po czym może ubiegać się o wystawienie certyfikatu zgodności GOST-R.

Przykładowa lista towarów, które powinny przejść przez certyfikację w zakresie bezpieczeństwa pożarowego:

 • Środki bezpieczeństwa pożarowego;
 • Niektóre substancje i materiały;
 • Materiały budowlane;
 • Elektrotechniczne urządzenia;
 • Urządzenia grzewcze.

Lista dokumentów, wymaganych do certyfikacji pożarowej:

 • Dokumenty rejestracyjne firmy;
 • Kontrakt na dostawę produktu;
 • Invoice (faktura) bądź specyfikacja do kontraktu;
 • Opis techniczny produktu;
 • Raporty badań parametrów bezpieczeństwa pożarowego;
 • Próbki produktu.

Listę towarów wraz z kodami taryfy celnej produktów, podlegających obowiązkowej certyfikacji pożarowej, mogą Państwo znaleźć tutaj.