Świadectwo sanitarno-epidemiologiczne (certyfikat higieniczny) nie jest już wydawane przez organy państwowe Rosji  i Białorusi. Prosimy o zapoznanie się z informacjami dot. Rejestracji Państwowej w Unii Celnej. Tutaj.

Certyfikat higieniczny (Świadectwo sanitarno-epidemiologiczne).

Świadectwo sanitarno-epidemiologiczne potwierdza zgodność wyrobu z rosyjskimi normami higienicznymi;  związane jest zarówno z samym produktem, jak i procesem jego produkcji, warunków przechowania, przewozu oraz sprzedaży.

Niektóre towary nie podlegają obowiązkowej certyfikacji sanitarno-epidemiologicznej.

Certyfikat higieniczny wydawany jest zazwyczaj na okres 5 lat. Istnieje natomiast możliwość ubiegania się o certyfikat higieniczny z terminem ważności krótszym, niż 5 lat. Mówimy o konieczności uzyskania certyfikatu higienicznego, kiedy towar, który zamierzamy wwozić do Rosji ma bezpośrednią styczność z człowiekiem, żywnością itd.

Lista dokumentów, wymaganych dla wystawienia certyfikatu higienicznego (świadectwa sanitarno-epidemiologicznego)*:

 • Certyfikacja na partię (kontrakt):
  • Kopie dokumentów rejestracyjnych firmy;
  • Kopia kontraktu na dostawę wyrobów; Invoice;
  • Opis wyrobu (katalog, ulotki, instrukcje)
  • MSDS (MSDS, ang. Material Safety Data Sheet - Karta Charakterystyki Substancji/Mieszaniny);
  • Certyfikaty jakości, bezpieczeństwa, certyfikaty bądź świadectwa higieniczne;
  • Inne dokumenty potwierdzające bezpieczeństwo wyrobu (certyfikat jakości serii ISO, deklaracja zgodności CE);
  • Próbki produktu.
 • Certyfikacja seryjna:
  • Dane producenta (pełna nazwa firmy, adres itd.);
  • Opis wyrobu (katalog, ulotki, instrukcje) ze wskazaniem obszaru zastosowania;
  • MSDS (MSDS, ang. Material Safety Data Sheet - Karta Charakterystyki Substancji/Mieszaniny);
  • Dokument potwierdzający jakość wyrobu (certyfikat jakości ISO 9000, deklaracja zgodności z normami europejskimi, itd.);
  • Próbki produktu do badań laboratoryjnych.

Lista towarów, które podlegają obowiązkowej certyfikacji higienicznej:

 • Żywność;
 • Towary dla dzieci;
 • Wyroby perfumeryjno-kosmetyczne;
 • Środki do higieny intymnej;
 • Produkty chemiczne o zastosowaniu przemysłowym;
 • Środki czystości, artykuły gospodarstwa domowego;
 • Tekstylia, ubrania;
 • Materiały do produktów mających styczność ze skórą człowieka;
 • Środki ochrony indywidualnej i inne.

 

*: Lista dokumentów może się zmieniać. Prosimy o kontakt z naszym biurem, udzielimy Państwu szczegółowych informacji na temat certyfikacji Państwa produkcji.

Lista dokumentów, wymaganych dla wystawienia certyfikatu higienicznego