Znak Dostępu do Rynku Unii Celnej

Znak Dostępu do Rynku Unii Celnej Znak Dostępu do Rynku Unii Celnej potwierdza, że oznaczone nim produkty są produkowane zgodnie z Reglamentami Technicznymi Unii Celnej. Znak powinien być umieszczony na każdym produkcie, który przeszedł taką certyfikację


Read more

Lista obowiązujących reglamentów technicznych Unii Celnej.

21.05.2016 r. Lista obowiązujących reglamentów technicznych Unii Celnej: Na dzień 21.01.2016 r. w Unii Celnej obowiązuje 34 reglamentów technicznych, które mają zastosowanie do produkcji i certyfikacji wyrobów wprowadzanych do obiegu na terytorium Rosji, Białorusi i Kazachstanu.


Read more

Certyfikacja w Unii Celnej

Certyfikacja w Unii Celnej Unię Celną obecnie tworzą trzy państwa: Rosja, Białoruś, Kazachstan. Potwierdzenie zgodności wyrobów w Unii Celnej regulują przepisy (reglamenty) techniczne Unii Celnej. Na dzień dzisiejszy (lipiec 2013 r.) w Unii Celnej obowiązuje 21 reglamentów technicznych (reglament techniczny w sprawie bezpieczeństwa urządzeń niskiego napięcia, bezpieczeństwa urządzeń i maszyn, bezpieczeństwa wyrobów kosmetycznych, wyrobów przemysłu lekkiego i inne).


Read more

Cztery nowe reglamenty Unii Celnej zostały zatwierdzone (TR UC).

Cztery nowe reglamenty Unii Celnej zostały zatwierdzone (TR UC). Rada Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej (REKG) zatwierdziła przyjęcie następujących reglamentów technicznych na ósmym posiedzeniu, które odbyło się 20 lipca br. w Moskwie:  „O bezpieczeństwie materiałów wybuchowych i wyrobów na bazie tych materiałów" (ТР ТС 028/2012),  „Wymogi bezpieczeństwa dodatków do żywności, aromatów i...


Read more