Współpraca Międzynarodowa

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że w roku 2010 nawiązaliśmy współpracę z firmami, które realizują certyfikację w takich krajach jak: Japonia, Chiny, Korea Południowa, Malezja, Singapur, Indie, Wielka Brytania, Francja, Brazylia. Obecnie ściśle współpracujemy z Autoryzowanym Przedstawicielem w Europie O.B.E.L.I.S w Belgii.

 

W Listopadzie 2010 roku nasza firma uczestniczyła w Konferencji poświęconej procesom oznakowania towarów znakiem CE, Europejskiemu Certyfikatowi Swobodnego Handlu (Free Sales Certificate) i regulacjom unijnym dotyczącym certyfikacji wyrobów medycznych w Unii Europejskiej. Zjazd odbył się w Brukseli, jego organizatorem była firma O.B.E.L.I.S.

Podczas Konferencji zdobyliśmy bardzo cenną wiedzę w zakresie regulacji unijnych oraz wymogów dotyczących handlu i certyfikacji w Unii Europejskiej.

 

Zapraszamy Państwa do kontaktu w razie, gdyby potrzebowali Państwo pomocy w zakresie certyfikacji w Europie, Azji i Ameryce Południowej. Chętnie przedstawimy Państwa swoim partnerom i postaramy się, aby Państwa oczekiwania zostały spełnione, a certyfikacja powiodła się owocując sukcesem.