Reglamenty techniczne Unii Celnej dla opakowań.

Nowe Reglamenty techniczne wejdą w życie z dniem 01.07.2012r. Będą one dotyczyć opakowań i maszyn opakowaniowych, z wyłączeniem opakowań medycznych, farmaceutycznych i opakowań do wyrobów tytoniowych.

Klasyfikacja materiałów opakowaniowych:

  • metal;
  • polimer;
  • papier i tektura;
  • szkło;
  • drewno;
  • materiały kompozytowe;
  • materiały włókiennicze;
  • ceramika.

Zgodność towarów z Reglamentami technicznymi w sprawie opakowań może być potwierdzona poprzez wystawienie Deklaracji zgodności. Deklaracja zgodności na produkcję seryjną może być wystawiona przez producenta, ale musi być zatwierdzona przez organ certyfikujący. Maksymalny okres ważności Deklaracji wynosi 5 lat. Produkty, których zgodność z Reglamentami technicznymi została potwierdzona muszą być oznakowane Znakiem Dostępu do Rynku Unii Celnej.

Nowe Reglamenty techniczne są wprowadzane nie tylko dla materiałów opakowaniowych i maszyn pakujących, ale również do innych produktów (więcej informacji tutaj). Pełny tekst artykułu o Reglamentach technicznych Unii Celnej w języku rosyjskim znajduje się tutaj.