Regulamin techniczny dla palnego gazu ziemnego wszedł w życie

Od 1 stycznia 2022 roku na terytorium krajów Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej obowiązuje nowy regulamin techniczny TR EAEU 046/2018 „W sprawie bezpieczeństwa palnego gazu ziemnego przygotowanego do transportu i/lub użytkowania”.

Co reguluje dokument?

Przyjęty regulamin techniczny, podobnie jak inne tego rodzaju dokumenty, reguluje szereg zakresów: od warunków wprowadzania na rynek, przez wymogi dotyczące dokumentów potwierdzających zgodność z wymagania, aż po kwestie dotyczące jego transportu i sprzedaży.  Szczegółowo określono normy bezpieczeństwa, kwestie związane z jakością wydobywanego gazu oraz przesyłem.

Jakich rodzajów gazu ziemnego dotyczy nowe prawo?

Wymagania tego konkretnego regulaminu dotyczą następujących rodzajów gazu ziemnego

  • palnego gazu ziemnego przygotowanego do transportu głównymi gazociągami
  • palnego gazu ziemnego do celów przemysłowych i domowych
  • palnego gazu ziemnego sprężonego
  • palnego gazu ziemnego skroplonego, przygotowanego do użycia

Ocena zgodności gazu ziemnego

Omawiany w niniejszym artykule regulamin techniczny dla palnego gazu ziemnego przewiduje ocenę zgodności wyrobów w formie złożenia deklaracji zgodności. Należy pamiętać, że dla każdej partii gazu obowiązkowe jest także dołączenie świadectwa jakości produktu. Spełnienie obu tych wymogów jest niezbędne w celu spełnienia wymagań procesu oceny zgodności.

Okres przejściowy

Zmiany nie wchodzą w życie od razu. W celu sprawnego i łatwego zarówno dla przedsiębiorców, jak i konsumentów przejścia do nowych wymogów regulaminu technicznego przewidziany został okres przejściowy. Zgodnie z przyjętym harmonogramem wydane wcześniej dokumenty gazowe obowiązują do 1 lipca 2023 roku.