Norma GOST 33670-2015 dotycząca oceny zgodności pojazdów weszła w życie 

Od 1 lipca 2021 roku w Federacji Rosyjskiej obowiązuje norma GOST 33670-2015 “Pojazdy silnikowe. Ekspertyza i metody badań oceny zgodności”. Pozwoli to walczyć ze złym stanem technicznym pojazdów na drogach, a co za tym idzie poprawić bezpieczeństwo w transporcie drogowym. 

Testy samochodów w laboratoriach 

Zgodnie z omawianą w niniejszym artykule normą samochody będą musiały przejść pełne badania w laboratorium badawczym, aby uzyskać SBKTS, czyli Certyfikat Bezpieczeństwa Konstrukcji Pojazdu. Sprawdzanie stanu pojazdów jedynie za pomocą dokumentów przesyłanych zdalnie będzie teraz zabronione.

Czym jest SBKTS? 

SBKTS to specjalny dokument potwierdzający, że konstrukcja samochodu lub innego pojazdu spełnia wymagania aktualnych norm określających wymogi bezpieczeństwa. Bez takiego dokumentu pojazd nie może być eksploatowany na drogach, sprzedawany, leasingowany itd.

Konieczność uzyskania certyfikatu SBKTS ma umocowanie prawne. Po otrzymaniu dokumentu informacja o jego wydaniu zostaje wpisana do specjalnego rejestru - minimalizuje to ryzyko sfałszowania i pozwala w każdej chwili sprawdzić autentyczność certyfikatu.

Nowa norma = większe bezpieczeństwo 

Głównym celem przyjęcia normy GOST 33670-2015 jest zapobieganie wprowadzaniu do obrotu na rynku samochodów stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, a także ograniczenie importu samochodów uszkodzonych.

Zmiany dla samochodów przerobionych i sprowadzanych 

Norma GOST 33670-2015 będzie miała zastosowanie zarówno do używanych samochodów sprowadzanych z zagranicy, jak i do przerobionych pojazdów eksploatowanych na terytorium Federacji Rosyjskiej. Władze zapewniły, że dla przerobionych samochodów jest to środek tymczasowy i wkrótce zostanie opracowana odrębna norma GOST dotycząca oceny samochodów, których konstrukcja została zmieniona. 

Laboratoria badawcze potwierdzające zgodność z normą

Obecnie w Rosji funkcjonują 22 akredytowane laboratoria badawcze uprawniające do wykonywania prac zgodnie z tym standardem, Aż 10 z nich działa na Rosyjskim Dalekim Wschodzie, czyli wschodniej, azjatyckiej części kraju, gdzie skoncentrowana jest większość importowanych samochodów. Kolejne 6 laboratoriów w tym regionie jest w trakcie przygotowań do rozpoczęcia działalności.