Rekomendacje dotyczące sprawdzania ubioru szkolnego pod kątem zgodności z wymaganiami

27 sierpnia 2021 roku, czyli dzień przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, na stronie internetowej Federalnej Służby Akredytacyjnej opublikowano zalecenia dotyczące weryfikacji informacji dotyczących potwierdzania zgodności zakupionej odzieży i obuwia szkolnego z obowiązkowymi wymogami bezpieczeństwa.

Regulamin techniczny TR CU 007/2011 

Federalna Agencja Akredytacyjna przypomniała, że ​​zgodnie z regulaminem technicznym TR CU 007/2011 „W sprawie bezpieczeństwa produktów przeznaczonych dla dzieci i młodzieży” obowiązkowej certyfikacji podlegają mundurki szkolne wykonane z materiałów tekstylnych oraz obuwie dziecięce lub młodzieżowe. W związku z tym zanim mundurek i buty zostaną dopuszczone do sprzedaży, muszą przejść proces badań w akredytowanym laboratorium badawczym.

Sprawdzanie bezpieczeństwa odzieży i obuwia

Elementy odzieży przeznaczonej dla dzieci i młodzieży są więc sprawdzane pod kątem zgodności z wymogami bezpieczeństwa chemicznego i biologicznego, natomiast obuwie - pod kątem wymogów bezpieczeństwa biologicznego i mechanicznego. Zatem ubrania i obuwie dziecięce i młodzieżowe są testowane pod kątem toksyczności, przepuszczalności powietrza, higroskopijności, elastyczności czy też odporności na farbowanie skóry użytymi w procesie produkcji barwnikami. Wyroby, które pomyślnie przejdą wszelkie wymagane badania, otrzymają certyfikat zgodności. 

Informacje o świadectwie zgodności dostępne na żądanie 

Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem na żądanie kupującego sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia informacji o świadectwie zgodności. Dotyczy to zarówno zakupów dokonywanych w sklepie stacjonarnym, jak i tych za pośrednictwem Internetu. Klient może łatwo i szybko sprawdzić autentyczność przedstawionego certyfikatu i jego status w Ujednoliconym Rejestrze Certyfikatów Zgodności i Deklaracji Zgodności Federalnej Agencji Akredytacyjnej.

Informacja o świadectwie dostępna za pomocą kodu QR

Cały proces opiera się o kod QR, który zazwyczaj znajduje się na certyfikacie. Wystarczy go zeskanować, aby uzyskać niezbędne informacje. W przypadku braku kodu QR można alternatywnie wpisać numer dokumentu. W rejestrze przy każdym świadectwie znajduje się kolorowy piktogram. Zielony piktogram z ptaszkiem oznacza, że dokument jest ważny, zielony piktogram z trójkątem, że certyfikat jest odnawiany, żółty piktogram oznacza zawieszenie certyfikatu, czerwony piktogram jego zakończenie, a fioletowy piktogram jego zakończenie i archiwizację. Jeżeli opis towaru w dokumencie pokrywa się z opisem w certyfikacie na stronie Federalnej Agencji Akredytacyjnej, oznacza to, że produkt przeszedł wszystkie wymagane testy.