Ponowna rejestracja SGR dla butelkowanej wody pitnej

W związku z wchodzącymi w życie zmianami do regulaminu technicznego obejmującego swym zakresem butelkowaną wodę pitną, producenci będą zobowiązani do ponownego wystawienia świadectwa rejestracji państwowej dla tych produktów.

Czym jest SGR?

SGR to Świadectwo Państwowej Rejestracji Unii Celnej. Dokument ten potwierdza jakość i bezpieczeństwo produktu wprowadzonego do obiegu na terytorium Rosji, Białorusi, Kazachstanu, Kirgistanu i Armenii. Od 2010 roku obowiązuje jednolita wspólna lista towarów podlegających kontroli sanitarno-epidemiologicznej. Dokument ten wydawany jest przez Federalną Służbę Nadzoru Praw Konsumentów.

Zmiany w regulaminie technicznym TR EAEU 044/2017

Zgodnie z przyjętym harmonogramem od 1 stycznia 2022 roku obowiązuje część nowych przepisów do regulaminu technicznego TR EAEU 044/2017„W sprawie bezpieczeństwa pakowanej wody pitnej, w tym naturalnej wody mineralnej”. Został on przyjęty na mocy Decyzji Rady EKG nr 182 z dnia 21 grudnia 2021 roku. W związku z przyjętymi zmianami producenci muszą ponownie wystawić świadectwa rejestracji państwowej (SGR) dla produktów.

Najważniejsze zapisy dokumentu

W dokumencie znajduje się zapis, zgodnie z którym świadectwo rejestracji państwowej dla wody pitnej dodawanej do żywności dla niemowląt, leczniczej wody mineralnej i naturalnej wody mineralnej, są ważne do 31 grudnia 2022 roku. Po tym czasie niezbędne będzie odnowienie świadectw dla tych produktów, ponieważ podlegają one nowym wymogom w zakresie wskaźników bezpieczeństwa mikrobiologicznego.

Uproszczona procedura uzyskania SGR

Ważna informacja dotyczy uzyskania nowych świadectw rejestracji państwowej SGR. Producenci mogą je otrzymać bez potrzeby dostarczania pełnego pakietu dokumentów dotyczących regulaminów technicznych, a jedynie dostarczając raporty z badań tych produktów zgodnie z nowo przyjętymi wymaganiami.