Certyfikat GOST-R Ex.

Certyfikat zgodności osprzętu-Ex (certyfikat ochrony przeciwwybuchowej, certyfikat Ex, certyfikat zgodności Ex, certyfikat GOST-Ex) – dokument poświadczający, że osprzęt-Ex spełnia wymogi w zakresie ochrony przeciwwybuchowej.

Sprzęt-Ex jest podzielony na dwie grupy:

 • Grupa I wyroby wybuchowe w kopalniach - specjalny sprzęt elektryczny przeznaczony do kopalni, kamieniołomów, górnictwa i przedsiębiorstw przetwórczych.
 • Grupa II przeciwwybuchowe urządzenia elektryczne do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków, zaprojektowane w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, z wyjątkiem podziemnych wyrobisk i kopalni.

Oznakowanie urządzeń Ex powinno być dokonane przez producenta. Jednocześnie ze znakiem zgodności producent umieszcza znakowanie przeciwwybuchowe określone w certyfikacie.

Dokumenty wymagane do uzyskania certyfikatu GOST-Ex:

 • opis techniczny;
 • instrukcja;
 • schematy, rysunki, dokumentacja projektowa;
 • certyfikat ATEX

Jak aplikować o wydanie certyfikatu GOST-Ex:

Prosimy o kontakt z biurem w tej sprawie.

Wykaz norm GOST R dla wyrobów odpornych na wybuchy:

 • GOST R 51330.0-99: Urządzenia elektryczne w atmosferach gazowych zagrożonych wybuchem Część 0: _ Wymagania ogólne
 • GOST R 51330.1-99: Urządzenia elektryczne w atmosferach gazowych zagrożonych wybuchem _ 1: obudowy ognioszczelne> d <- Ex d
 • GOST R 51330.3-99: Urządzenia elektryczne w atmosferach gazowych zagrożonych wybuchem Część _ 2: w zbiornikach ciśnieniowych> p <- Ex px, py Ex, Ex pz
 • GOST R 51330.5-99: Urządzenia elektryczne w atmosferach gazowych zagrożonych wybuchem Część _ 4: Metoda badania do temperatury zapłonu
 • GOST R 51330.6-99: Urządzenia elektryczne w atmosferach gazowych zagrożonych wybuchem Część _ 5: Napełnianie w proszku > q <- Ex q
 • GOST R 51330.7-99: Urządzenia elektryczne w atmosferach gazowych zagrożonych wybuchem Część _ 6:zanurzenie olejowe > o <- Ex o
 • GOST R 51330.8-99: Urządzenia elektryczne w atmosferach gazowych zagrożonych wybuchem Część _ 7: Zwiększone bezpieczeństwo> e <- Ex e
 • GOST R 51330.9-99: Urządzenia elektryczne w atmosferach gazowych zagrożonych wybuchem Część _ 10: Klasyfikacja obszarów niebezpiecznych
 • GOST R 51330.10-99: Urządzenia elektryczne w atmosferach gazowych zagrożonych wybuchem Część _ 11: Iskrobezpieczeństwo> i <- Ex ia, Ex ib, Ex IC
 • GOST R 51330.11-99: Urządzenia elektryczne w atmosferach gazowych zagrożonych wybuchem Część _ 12: Klasyfikacja mieszanin gazów i par z powietrzem zgodnie z ich maksymalnymi bezpiecznymi doświadczalnymi lukami (MESG) i minimalnymi prądami zapłonu (MIC)
 • GOST R 51330.12-99: Urządzenia elektryczne w atmosferach gazowych zagrożonych wybuchem Część _ 13: Budowa i wykorzystanie pomieszczeń lub budynków chronionych przez hermetyzację
 • GOST R 51330.13-99: Urządzenia elektryczne w atmosferach gazowych zagrożonych wybuchem Część _ 14: Instalacje elektryczne w strefach zagrożonych wybuchem (innych niż kopalnie)
 • GOST R 51330.14-99: Urządzenia elektryczne w atmosferach gazowych zagrożonych wybuchem Część _ 15: Rodzaj ochrony> n <- Ex n
 • GOST R 51330.15-99: Urządzenia elektryczne w atmosferach gazowych zagrożonych wybuchem Część _ 16. Sztuczna wentylacja dla ochrony analizatora (-ów) domów
 • GOST R 51330.16-99: Urządzenia elektryczne w atmosferach gazowych zagrożonych wybuchem Część _ 17: Kontrola i konserwacja instalacji elektrycznych w niebezpiecznych obszarach (innych niż kopalnie)
 • GOST R 51330.17-99: Urządzenia elektryczne w atmosferach gazowych zagrożonych wybuchem Część 18: Hermetyzacja> m <- Ex m
 • GOST R 51330.18-99: Urządzenia elektryczne w atmosferach gazowych zagrożonych wybuchem Część _ 19: Naprawa i remonty aparatury używane w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (innych niż kopalnie lub materiałów wybuchowych)
 • GOST R 51330.19-99: Urządzenia elektryczne w atmosferach gazowych zagrożonych wybuchem Część _ 20: Dane dla palnych gazów i par, odnoszące się do korzystania z urządzeń elektrycznych
 • GOST R 51330.20-99: Urządzenia elektryczne w atmosferach gazowych zagrożonych wybuchem. Właściwości izolacyjne (porównawcze wskaźniki śledzenia). Prześwity i odległości izolacyjne, wymagania i metody badań
 • GOST R IEC 61241-1-1-99: Urządzenia elektryczne do stosowania w obecności pyłu łatwopalnego Część 1: Urządzenia elektryczne, chronione przez obudowę i ograniczenie temperatury powierzchni. Budowa i testowanie.
 • GOST R IEC 61241-1-2-99: Urządzenia elektryczne do stosowania w obecności pyłu łatwopalnego Część 1: Urządzenia elektryczne, chronione przez obudowę i ograniczenie temperatury powierzchni. Wybór, instalacja i konserwacja
 • GOST R IEC 61241-1-3-99: Urządzenia elektryczne do stosowania w obecności pyłu łatwopalnego Część 3: Klasyfikacja obszarów, gdzie łatwopalne pyły są lub mogą być obecne
 • GOST R IEC 62086-1-2003: Urządzenia elektryczne w atmosferach gazowych zagrożonych wybuchem . Odporność elektryczna ogrzewania Część 1: Wymagania ogólne i badania

 Nieoficjalne wersje norm GOST R-ex można pobrać tutaj.