Świadectwo sanitarno-epidemiologiczne - Ukraina. (Certyfikat higieniczny)

Świadectwo sanitarno-epidemiologiczne na Ukrainie jest dokumentem, który potwierdza fakt, że produkt lub dany rodzaj działalności są zgodne z normami higienicznymi i przepisami sanitarno-epidemiologicznymi obowiązującymi na Ukrainie.

 Świadectwo sanitarno-epidemiologiczne jest wydawane przez ukraińskie Ministerstwo Ochrony Zdrowia (Міністерство охорони здоров'я України), po uprzednim przeprowadzeniu badań laboratoryjnych. Badania przeprowadza się w celu sprawdzenia wyrobu pod kątem bezpieczeństwa i zgodności z przepisami sanitarnymi oraz wymogami zdrowotnymi i ochrony życia i zdrowia człowieka.

Termin ważności świadectwa sanitarno-epidemiologicznego zależy od schematu, wybranego przez wnioskodawcę. Jeżeli świadectwo zostanie wydane na produkcję seryjną – termin ważności wynosi od 1-5 lat. Można także wybrać schemat certyfikacji na partię, w takim wypadku świadectwo sanitarno-epidemiologiczne zostanie wystawione na pojedynczą partię produktów.

 Etapy wykonania certyfikacji higienicznej na Ukrainie:

  1. Sporządzenie niezbędnej do przeprowadzenia certyfikacji dokumentacji;
  2. Przygotowanie próbek wyrobu do badań laboratoryjnych;
  3. Akceptacja i rejestracja wniosków o przeprowadzenie badań wyrobów;
  4. Ustalenie zakresu badań laboratoryjnych;
  5. Przeprowadzenie analizy dokumentacji;
  6. Przeprowadzenie badań laboratoryjnych;
  7. Podjęcie decyzji przez ekspertów na podstawie wyników badań;
  8. Przygotowanie projektu świadectwa sanitarno-epidemiologicznego;
  9. Wystawienie świadectwa sanitarno-epidemiologicznego na podstawie potwierdzonego proektu.