Zezwolenie ROSTECHNADZOR na eksploatację urządzeń technicznych.

Rostechnadzor1smallZezwolenie na aplikację urządzeń technicznych jest dokumentem podobnym do certyfikatu Urzędu Nadzoru Technicznego w Polsce. Zezwolenie ROSTECHNADZOR jest niezbędne w przypadku konkretnego typu urządzeń technicznych, dla produkcji których są używane niebezpieczne części i składowe: aparatura rozdzielcza o wysokim napięciu, urządzenia o wysokim ciśnieniu itd. Zezwolenie RTN wydawane jest dla przedsiębiorstw, które rozpracowują, produkują bądź dostarczają urządzenia do Rosji. Zezwolenie wydaje się na okres czasu maksymalnie 3 lata (pokrywa się z terminem ważności certyfikatu GOST-R).

Zezwolenie ROSTECHNADZOR na stosowanie urządzenia technicznego na niebezpiecznych obiektach przemysłowych może być wydane dla pojedynczego urządzenia technicznego, grupy urządzeń, albo dla typu urządzeń technicznych. Zezwolenie ROSTECHNADZOR zwyczajnie dotyczy zespołu urządzeń technicznych, w którym wszystkie komponenty odgrywają swoją funkcję.

Dokumenty, które są potrzebne dla zezwolenia ROSTECHNADZOR*:

 1. Wniosek;
 2. Techniczny opis produkcji i parametrów;
 3. Wygląd zewnętrzny, zdjęcie;
 4. Paszport wyrobu (instrukcja eksploatacji - DTR) z technicznymi charakterystykami, rysunki techniczne wyrobów ze specyfikacją materiałową, specyfikacją części kompletujących, instrukcji montażu, ze wskazaną metodą przeprowadzania kontrolnych prób i badań itd.;
 5. Certyfikaty na części zapasowe i kompletujące;
 6. Certyfikat zgodności GOST R
 7. Etykieta;
 8. Certyfikaty producenta ( zgodności, Deklaracja CE, PZH, ISO, itp.);
 9. Protokoły badań zakładowych;
 10. Tabliczka znamionowa z markowaniem;
 11. Certyfikaty o chemicznym składzie i mechanicznej wytrzymałości materiałów, stosowanych przy wyrobie urządzenia;
 12. Certyfikat bezpieczeństwa pożarowego, Świadectwo bezpieczeństwa;
 13. Protokoły niezależnych zagranicznych laboratoriów;
 14. Certyfikat serii ISO 9000;
 15. Dane producenta (KRS, NIP, REGON, adres firmy itd.)
 16. MSDS

*: Lista dokumentów może się różnić. Prosimy o kontakt z naszym biurem, udzielimy Państwu szczegółowych informacji na temat certyfikacji Państwa produkcji.