Zmieniono załącznik w regulaminie technicznym Unii Celnej o "Wymogach dotyczących smarów, olejów i płynów specjalnych" (CU TR 030/2012)


Według umowy EurAsEC i załącznika № 1 zdecydowano:

  1. Dodać kilka elementów do obecnego załącznika nr 1 do przepisów technicznych Unii Celnej o "wymogach dotyczących smarów, olejów i płynów specjalnych ", który został przyjęty w dniu 20 lipca 2012 r. (CU TR 030/2012). Są to następujące elementy: "zawartość alkoholu metylowego, masa procentowa (%), dla płynów chłodzących nie jest zdefiniowana,  nie zdefiniowana, nie większa niż 0,005".
  2. Dokumenty oceny zgodności dla płynów chłodzących, które zostały zatwierdzone przed wejściem w życie przepisów technicznych niniejszej decyzji, obowiązują do wyznaczonego terminu
  3. Poprosić państwa członkowskie EAEU o przyspieszenie opracowywania i akceptacji międzynarodowych standardów, w tym przepisów i wymagań dotyczących dostarczania i stosowania płynów chłodzących.
  4. Obecna decyzja nabiera mocy prawnej po upływie 6 miesięcy od wejścia w życie decyzji №180 EurAsE z dnia 2 października 2012 r., Ale nie wcześniej niż 1 stycznia 2019 r.