Zmiany wykazów i stawek celnych w odniesieniu do mąk wzbogacanych

Zmiany wykazów i stawek celnych w odniesieniu do mąk wzbogacanych

Decyzją Komisji Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej numer 121 z dnia 29 września 2020 r.N 121 wprowadzono zmiany dotyczące mąk wzbogacanych w Jednolitej Nomenklaturze Towarowej Zagranicznej Działalności Gospodarczej i Ujednoliconej Taryfie Celnej EUG, a także w wykazie towarów wrażliwych, w odniesieniu do których decyzję o zmianie stawki cła przywozowego podejmuje Rada EUG. Poniżej zostaną omówione postanowienia Komisji w tym zakresie. Produkty zbożowe są klasyfikowane w oparciu klasyfikację Nomenklatury Celnej Handlu Zagranicznego Unii Celnej przy pomocy kodów TN WED.

Zmiany w nomenklaturze towarów

Do ujednoliconej nomenklatury towarowej w zakresie zagranicznej działalności gospodarczej EUG i Jednolitej Taryfy Celnej Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (załącznik do Decyzji Rady Eurazjatyckiej Komisji Gospodarczej nr 54 z dnia 16 lipca 2012 r.) wprowadzono kilka zmian. Pierwszą z nich jest to, że z ujednoliconej nomenklatury towarowej wyłączono produkty ZBOŻOWE z pszenicy durum o kodzie TN WED 1101 00 110 0) oraz z pszenicy miękkiej i orkiszu o kodzie 1101 00 150 0.

Włączenie mąk wzbogacanych do Jednolitej Nomenklatury Celnej

Włączone zostały natomiast produkty z pszenicy durum oraz z pszenicy miękkiej i orkiszu o zawartości witaminy B1 i jej pochodnych nie mniejszej niż 1,2 mg/kg, ale nie większej niż 2,8 mg/kg, witaminy B2 i jej pochodnych nie mniejszej niż 2,1 mg/kg, ale nie większej 3,9 mg/kg, witaminy B3 i jej pochodnych nie mniejszej niż 9 mg/kg, ale nie większej niż 11 mg/kg, witaminy B9 i jej pochodnych nie mniejszej niż 0,5 mg/kg, ale nie większej niż 1,5 mg/kg, żelaza (w postaci NaFeEDTA) nie mniejszej niż 12 mg/kg, ale nie większej niż 18 mg/kg, cynku (w postaci ZnO) nie mniejszej niż 24 mg/kg, ale nie większej niż 36 mg/kg (kody 1101 00110 1 oraz 1101 00 150) i inne.

Nowe stawki ceł importowych

Dla powyższych produktów z kodami TN WED wprowadzono nowe stawki ceł importowych. Na produkty oznaczone kodami 1101 00 110 1 i 1101 00 110 9 nałożono cło 10%. Niższa stawka celna dotyczy kodów 1101 00 150 1 oraz 1101 00 150 9, za które zapłacimy 7,5% ich wartości importowej.

Wykaz towarów wrażliwych 

Zmiany objęły również wykaz towarów wrażliwych. W ich wykazie produkty o kodzie TN WED 1101 00 150 0 postanowiono zastąpić wcześniej omawianymi kodem 1101 00 150 1, który dotyczy mąk wzbogaconych o witaminy z grupy B, żelazo i cynk oraz kodem 1101 00 150 9.