Zmiany w regulaminie dotyczącym bezpieczeństwa pojazdów kołowych

Rada Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej podczas posiedzenia dnia 21 czerwca 2019 r. podjęła decyzje w sprawie zmian w regulaminie technicznym Euroazjatyckiej Unii Celnej „W sprawie bezpieczeństwa pojazdów kołowych” (TR CU 018/2011).

Zgodnie z zapisami Traktatu o Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej oraz odpowiednich rozporządzeń Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej zdecydowano o wprowadzeniu zmian w obowiązujący regulaminie technicznym Unii celnej. Zmiany dotyczą regulaminu technicznego, który reguluje kwestie bezpieczeństwa pojazdów kołowych (TR CU 018/2011).

Jakiego rodzaju zapisy zostały zmienione?

Wprowadzono dwie zmiany.

Pierwsza z nich dotyczy pojazdów, które posiadają kierownicę po prawej stronie. Na podstawie nowych przepisów wprowadzono zakaz rejestrowania pojazdów z kierownicą po prawej stronie w Armenii, Kazachstanie i na Białorusi. Ważna informacja - przepisy te dotyczą pojazdów należących do innych kategorii niż N2 i M2. Do kategorii N2 i M2 zaliczane są autobusy, trolejbusy oraz specjalistyczne pojazdy osobowe.

Uzupełnione zostały również tabele dotyczące norm emisji spalin i wymogów ekologicznych dla pojazdów mechanicznych i silników spalinowych. Wprowadzono dodatkowe treści w punkcie 6 regulacji, dotyczące między innymi norm dla silników iskrowych zasilanych benzyną i gazem, a także silników wysokoprężnych w pojazdach pasażerskich, autobusach, trolejbusach, specjalistycznych pojazdach osobowych oraz w samochodach ciężarowych. Wprowadzone normy oparte są na regulacjach Europejskiej Komisji Gospodarczej i są dostępne w załączniku.

Podjęta decyzja zacznie obowiązywać po 180 dniach od daty jej oficjalnej publikacji.