Decyzja nr 54 dotycząca zmian w niektórych uchwałach Eurazjatyckiej Komisji Gospodarczej od dnia 16 maja 2017 roku

Zgodnie z Protokołem i załącznikiem №2 EurAsEC do reglamentu technicznego została podjęta decyzja №54. Następująca decyzja ma na celu wprowadzenie w życie podpunktu “C” w paragrafie drugim przepisu dotyczącego przywozu towarów, który podlega określonym regulacjom znajdującym się w zakresie EurAsEC. Podjęto decyzję o włączeniu pewnych zmian do decyzji Komisji zgodnie z następującym załącznikiem. Obecna decyzja nabiera mocy prawnej po upływie 30 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia.

Załącznik zawiera liczne punkty, które zostały zatwierdzone do dodania do przepisów technicznych EurAsEC. Postanowiono:

  1. Zastąpić starą wersję "dokumentem oceny" w paragrafie 1.
  2. Zastąpić kod HC przez kod HS EAC w nazwie kolumny №2
  3. Zmienić kody dla określonych grup produktów, takich jak żelazka i maszyny do prasowania, kosiarki do trawy, silniki ogrodowe i innych kategorii.
  4. Zostały zaakceptowane niektóre zmiany w odniesieniu do maszyn na paliwa płynne, a także odnośnie zgodności elektromagnetycznej jednostek technicznych, bezpieczeństwa mebli, produktów z soków owocowych/warzywnych oraz bezpieczeństwa produktów dla dzieci i młodzieży. Większość z nich dotyczyła zastąpienia kodu, zmiany nazwy grup produktów i zmniejszenia ilości słów.