Zatwierdzono nowy plan aktualizacji i rozwoju regulaminów technicznych EUG

8 czerwca 2021 roku oficjalnie opublikowano decyzję Rady Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej nr 57 z dnia 23 kwietnia 2021 roku, która zatwierdziła nowy plan rozwoju regulaminów technicznych Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej i dokonywanych w nich zmian. Dokument obowiązuje od 8 lipca 2021 roku. 

Nowy plan z podziałem na 2 części

Zaktualizowany plan rozwoju i aktualizacji regulaminów technicznych zastąpi dotychczas obowiązujący plan, który był przyjęty decyzją Rady EUG nr 79 z dnia 1 października 2014 roku. Wszelkie zapisy z tego dokumentu stają się nieaktualne. Nowy plan, podobnie jak poprzedni, został podzielony na dwie części:

1. Rozwój regulaminów technicznych Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej.

2. Zmiany w regulaminach technicznych Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej.

Rozwój regulaminów technicznych w EUG

Pierwsza część, dotycząca rozwoju regulaminów technicznych w EUG, zawiera 11 kategorii produktów i/lub usług:

 • budynki i konstrukcje 
 • pasze i dodatki paszowe
 • mięso i przetwory drobiowe
 • produkty służące obronie cywilnej i ochronie ludności w sytuacjach kryzysowych naturalnych i spowodowanych przez człowieka
 • materiały przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi
 • sprzęt do prac pod wysokim napięciem
 • tabor metra
 • lekki transport kolejowy, tramwaje
 • produkty zawierające nikotynę
 • karma dla zwierząt nieprodukcyjnych
 • materiały i produkty budowlane.

Zmiany w regulaminach technicznych w EUG

W drugiej części planu zawarte zostały 42 pozycje produktów i/lub usług, dla których zaplanowano aktualizację regulaminów technicznych. Należy pamiętać, że niektóre z kategorii podlegają pod kilka regulaminów jednocześnie. Sytuacja taka ma miejsce między innymi w przypadku regulaminu technicznego TR CU 010/2011 „W sprawie bezpieczeństwa maszyn i urządzeń”.

Pierwsze planowane zmiany mają zaktualizować wymagania dotyczące wyposażenia małych elektrowni wodnych oraz wykazy maszyn i urządzeń podlegających certyfikacji lub deklaracji zgodności (Załącznik nr 3 do TR CU 010 /2011).