Zakaz wwozu i wywozu masek, półmasek oraz respiratorów poza terytorium EUG

Cały świat walczy z pandemią COVID-19. To duże wyzwanie również ze względu na potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości środków ochrony osobistej oraz sprzętu medycznego wymaganego w walce z chorobami spowodowanymi wirusem. Z tego powodu wiele państw i organizacji międzynarodowych nowelizuje obowiązujące prawo i wprowadza rozwiązania, które ograniczają lub zupełnie zabraniają wywozu tych towarów poza granice.

Jakie towary obejmuje zakaz?

Takie kroki podjęła również Rada Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej. Decyzja w tej sprawie została wydana 12 maja 2020 roku. W sekcji 1.10 wykazu towarów, w odniesieniu do których obowiązuje zakaz wwozu na obszar celny Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej i (lub) wywóz z obszaru celnego Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, wprowadzono pozycję “maski, półmaski, specjalistyczne maski filtrujące, respiratory”.

Wyjątki od reguły

Wyjątek od zakazu stanowią towary wywożone z terytorium Unii Celnej w ramach dostaw celowych, pod warunkiem, że została wydana decyzja odpowiedniego upoważnionego organu państwa będącego członkiem Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, z którego terytorium pochodzą takie środki ochrony osobistej lub sprzęt medyczny. Przykładowo, jeśli produkty pochodzą z Białorusi, decyzja taka musi być wydana przez Ministerstwo Zdrowia Republiki Białorusi.

Co musi zawierać decyzja o zgodzie na wywóz towarów? 

Decyzja powinna zawierać informacje o nazwie, ilości i koszcie towarów, a także o organizacjach, które będą zajmować się ich eksportem. Informacje o takich decyzjach są przekazywane co miesiąc do Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej.

Zapisy dokumentu zaczną obowiązywać po 10 dniach kalendarzowych od jego oficjalnej publikacji