Zakaz stosowania nazw aromatów innych wyrobów spożywczych w nazwach alkoholi

Ministerstwo Finansów Federacji Rosyjskiej przygotowało pismo wyjaśniające „W sprawie dopuszczalności znakowania napojów alkoholowych informacjami referencyjnymi w postaci obrazu lub opisu tekstowego dotyczącego innych produktów spożywczych”. Pismo to zostało podpisane 5 maja bieżącego roku i opatrzone numerem 27-04-15 / 34643.

Nazwy alkoholi bez odniesienia do innych produktów spożywczych 

Najważniejsza informacja, która znalazła się w wyjaśnieniach, dotyczy zakazu wskazywania w opisach napojów alkoholowych charakterystycznych aromatów (tak zwanych wskaźników organoleptycznych) i smakowych wyrobów alkoholowych zawierających nazwy jakichkolwiek innych produktów spożywczych, które nie są częścią napojów alkoholowych.

Odniesienie do regulaminu technicznego dotyczącego produktów spożywczych

Decyzja ta znajduje uzasadnienie w regulaminie technicznym TR CU 022/2011 „Produkty spożywcze w zakresie ich oznakowania”. W szczególności chodzi o zmianę w przepisach, które weszły w życie 28 kwietnia 2021 roku. Zgodnie z nią przewidziano zakaz wykorzystywania wizerunku lub opisu tekstowego tych towarów w oznakowaniu produktów spożywczych, które:

  • nie znajdują się w opakowaniach przeznaczonych do sprzedaży detalicznej
  • nie były wykorzystywane do produkcji artykułów spożywczych lub ich składników
  • których smak i/lub aromat nie są imitowane przez składniki produktów spożywczych w opakowaniach przeznaczonych do sprzedaży detalicznej.

Opis lub zdjęcie potrawy na etykiecie produktu

Jedyną sytuacją, która stanowi odstępstwo od powyższej zasady, jest etykietowanie produktów spożywczych w postaci opisu lub zdjęcia potrawy, do przygotowania której te produkty są wykorzystywane. W takim przypadku etykiecie muszą towarzyszyć słowa „wersja przygotowanego dania” (lub tekst o podobnych znaczeniu). 

Projekt zmian dotyczących znakowania jest w trakcie opracowywania

Należy pamiętać, że obecnie w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej omawiany jest projekt zmian w regulaminie technicznym dotyczącym znakowania produktów. Jednym z zapisów projektu jest korekta wskazanego zakazu. Projekt zmian przepisów technicznych dotyczących alkoholu został przesłany do Ministerstwa Rozwoju i Handlu. Zgodnie z tymi przepisami etykietowanie napojów alkoholowych będzie mogło zawierać informacje w postaci obrazu lub opisu tekstowego dotyczącego innej żywności w celu opisania właściwości smakowych i zapachowych danego napoju oraz dostarczenie konsumentowi dodatkowych informacji o ich właściwościach. Należy pamiętać, że zmiany do regulaminu nie zostały jeszcze przyjęte, dlatego nie są prawnie wiążące.