Wykaz dokumentów do przeprowadzenia uproszczonej oceny zgodności

Federalna Służba Akredytacyjna opublikowała 4 marca zarządzenie o numerze 4513/03-MZ zatytułowane „W sprawie stosowania dokumentów regulacyjnych i metodologicznych”. Korzystanie z tej listy dokumentów przy potwierdzaniu zgodności wyrobów odbywa się przy zastosowaniu uproszczonej wersji procedury. 

Uproszczona procedura to ułatwienie dla wielu sektorów

Możliwość zastosowania uproszczonej procedury jest dużym ułatwieniem. Dzięki temu nie ma konieczności przygotowania dodatkowego wyposażenia, aparatury badawczej i przyrządów pomiarowych, a także ponoszenia kosztów podnoszenia kwalifikacji pracowników, wprowadzania zmian w procedurach, rozszerzania zakresu akredytacji osób prawnych i indywidualnych przedsiębiorców wykonujących prace związane z oceną zgodności.

Wykazy opublikowane w dwóch załącznikach 

Omawiane wykazy zostały przedstawione w formie dwóch załączników - pierwszy to lista dokumentów regulacyjnych, natomiast drugi to lista zawierająca wytyczne z zakresu metodologii badań. Oba zawierają zarówno nazwę dokumentu unieważnionego i nowoprzyjętego, jak i wiążącą decyzję o zastąpieniu dokumentu nowym. 

165 zastąpionych przepisów i norm

Lista dokumentów regulacyjnych zawiera aż 165 pozycji, w których nowe przepisy zastąpiły wcześniej obowiązujące. Wśród anulowanych znajdują się przepisy i normy sanitarne, normy higieniczne, decyzje naczelnego państwowego lekarza sanitarnego, przepisy sanitarne. Warto zauważyć, że wszystkie dokumenty anulowane na tej liście zastępują dwa SanPiN: SanPiN 2.2.4.548-96 oraz SanPiN 1.2.3685-21 „Normy i wymagania higieniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i (lub) nieszkodliwości dla ludzi ze względu na czynniki środowiskowe”. 

Zmiany w dokumentach dot. metodologii oceny zgodności

Na liście dokumentów dotyczących metodologii oceny zgodności znalazło się 5 pozycji. Norma MU 4425-87 oraz Instrukcja 1231-75 zostały zastąpione przez normę MR 4.3.0212-20 „Kontrola systemów wentylacyjnych”, a zamiast normy R 4.2.2643-10 wdrożono Instrukcję 4.2.3676-20 „Metody badań laboratoryjnych i testów środków dezynfekujących do oceny ich skuteczności i bezpieczeństwa ”.