Współpraca pomiędzy EurAsEC i Mongolią zwiększa jakość eksportowanych towarów

Głównym tematem spotkania z okazji wizyty Ministra EurAsEc, Pana Valerego Koreshova, była współpraca pomiędzy EurAsEC i Mongolią dotycząca regulacji technicznych oraz środków sanitarnych, weterynaryjnych i rolnych.„Wymiana doświadczeń i zbieżność stanowisk w sferze regulacji technicznych umożliwi przejście do nowego etapu we współpracy pomiędzy EurAsEC i Mongolią”, powiedział Koreshov.

Memorandum podpisane w 2015 r. wzmocniło współpracę pomiędzy Mongolią i państwami członkowskimi EurAsEC. Dotyczyło ono takich tematów jak: polityka handlowa, urządzenia sanitarne, środki weterynaryjne i rolnicze; i zdrowa konkurencja. Szczególna uwaga została poświęcona również bezpieczeństwu żywności. Wprowadzenie rozporządzeń Memorandum zwiększy obrót towarów, konkurencję i jakość dostarczanych dóbr, zmniejszając przy tym bariery techniczne potencjału eksportowego.

Delegacja EurAsEC została zapoznana z działalnością producentów wełny i przedsiębiorstw przetwórstwa mięsnego oraz Centralnego Państwowego Laboratorium Weterynaryjnego w Mongolii. Przedstawiciele delegatów Komisji poinformowali właściwe Ministerstwa i departamenty o regulacjach Unii dotyczących wymogów wobec produktów weterynaryjnych i rolniczych, regulacjach technicznych Unii w zakresie bezpieczeństwa produktów spożywczych, produktów przemysłu lekkiego oraz przepisów oceny zgodności produktów w EurAsEC.  

Przedstawiciele Mongolii wyrazili swoje zainteresowanie odnośnie procedur oceny zgodności, wymogów Unii dotyczących importu zwierząt, roślin i produktów zwierzęcych i psychogenicznych. Strony wyraziły swoje zainteresowanie zacieśnieniem stosunków w dziedzinie regulacji technicznych, produktów sanitarnych, weterynaryjnych i fitosanitarnych.