Wspólny rynek ekologicznych produktów rolnych w EUG

Rada Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej zatwierdziła projekt “mapy” wspólnego rynku ekologicznych produktów rolnych w ramach EUG - powiedział Iya Malkina, asystent przewodniczącego Rady podczas konferencji online w środę. W dniu 23 października 2020 r., na stronie EUG opublikowany został oficjalny komunikat w tej sprawie.

“Mapa” wspólnego rynku produktów ekologicznych

 Wskazana „mapa” obejmuje trzy główne pozycje:

  •  przygotowanie międzynarodowej umowy, której celem jest zapewnienie swobodnego przepływu ekologicznych produktów rolnych w ramach EUG;
  •  opracowanie projektów deklaracji o współpracy między EUG a Instytutem Badań Naukowych Rolnictwa Ekologicznego i Międzynarodową Federacją Ruchu na rzecz Rolnictwa Ekologicznego;
  •  badanie kwestii dostępu do rynków krajów trzecich dla produktów ekologicznych wytwarzanych w krajach EUG.

Swobodny przepływ produktów ekologicznych

„W mapie drogowej przewidziano opracowanie projektu umowy międzynarodowej, której celem jest swobodny przepływ ekologicznych produktów rolnych w krajach Unii. W tym celu planowane jest ustanowienie jednolitych wymagań dotyczących procedury produkcji, znakowania, certyfikacji i importu takich produktów na obszar celny, a także zapewnienie wzajemnego uznawania dokumentów dotyczących oceny zgodności. " - powiedział Malkina.

W terminie do drugiej połowy 2021 r. mają zostać przygotowane propozycje ujednolicenia wymagań prawnych państw EUG w celu zapewnienia wzajemnego uznawania dokumentów dotyczących oceny zgodności produktów ekologicznych i ich wytwarzania.

Jednolity rejestr jednostek akredytujących

Ponadto przed tym terminem konieczne jest złożenie do EUG propozycji utworzenia jednolitego rejestru jednostek akredytowanych potwierdzających zgodność produkcji towarów ekologicznych i samych produktów.

Poinformowano także, że Rada Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej planuje nawiązanie dialogu z organizacjami międzynarodowymi i dalsze prace nad kwestią możliwości eksportu produktów ekologicznych na rynki krajów trzecich, co stanowiłoby dodatkową możliwość rozwoju dla rolników z krajów Unii.