Ukraina zatwierdza Plan opracowania regulaminów technicznych na lata 2018-2019.

Departament Regulaminów Technicznych Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy przyjął Plan opracowania regulaminów technicznych na lata 2018-2019. Plan został potwierdzony w Rozporządzeniu Nr 196 z dnia 15 lutego 2018 r.. Postanowiono, że należy opracować 51 regulaminów technicznych w roku 2018 i 4 regulaminy techniczne w roku 2019, włączając zmiany wcześniej przyjętych regulaminów.

MEDT planuje dokonać przeglądu regulaminów technicznych dotyczących bezpieczeństwa urządzeń ruchomych, sprzętu o niskim napięciu elektrycznym oraz dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej sprzętu. Dodatkowo, zaplanowano przegląd przepisów technicznych dotyczących oznakowania materiałów używanych do produkcji głównych części obuwia, nazwy włókien tekstylnych i etykietowania produktów tekstylnych. W 2018 roku MEDT jest także odpowiedzialne za opracowanie regulaminów technicznych dotyczących emisji hałasu do środowiska przez urządzenia znajdujące się na zewnątrz.

Państwowa Agencja ds. Wydajności Energetycznej i Oszczędzania Energii powinna opracować 30 regulaminów w roku 2018. Regulaminy określą wymagania dotyczące ekodesignu i etykietowania energetycznego różnych urządzeń elektrycznych. Ministerstwo Infrastruktury zaplanowało również przegląd regulaminów technicznych dotyczących wyposażenia statków, łodzi rekreacyjnych i rowerów wodnych.

W 2018 r. Ministerstwo Polityki Społecznej Ukrainy dokona przeglądu regulaminów technicznych dotyczących bezpieczeństwa urządzeń pracujących pod napięciem, środków ochrony indywidualnej, kolejek do przewozu ludzi, a także opracuje regulaminy techniczne dotyczące materiałów wybuchowych do użytku przemysłowego. Z kolei Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy będzie odpowiedzialne za produkty pirotechniczne i środki konroli bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Ministerstwo Energetyki i Górnictwa Węglowego Ukrainy powinno opracować regulaminy techniczne dotyczące gazu ziemnego, gazu skroplonego jako alternatywy dla paliwa samochodowego, gazoliny lotniczej i paliwa lotniczego. W 2019 r. Ministerstwo Ochrony Zdrowia Ukrainy będzie odpowiedzialne za przegląd 2 regulaminów technicznych dotyczących produktów medycznych.

Ponadto, plan obejmie regulaminy techniczne dotyczące środków ochrony ludności i dozowników aerozolu (Państwowa Służba Ratunkowa Ukrainy), ciągników rolniczych i leśnych (Ministerstwo Polityki Agralnej i Żywności Ukrainy), wprowadzania produktów budowlanych na rynek oraz środków ochrony kryptograficznej.