Termin na wdrożenie niektórych norm dot. wyrobów pirotechnicznych przedłużony do 2023 roku

Termin na wdrożenie niektórych norm dot. wyrobów pirotechnicznych przedłużony do 2023 roku

Regulamin techniczny Unii Celnej „O bezpieczeństwie wyrobów pirotechnicznych” wszedł w życie 15 lutego 2012 roku decyzją Komisji Unii Celnej nr 770 z dnia 16 sierpnia 2011 roku i dotyczy wszystkich wyrobów pirotechnicznych dopuszczonych do obrotu na obszarze celnym tejże Unii, niezależnie od kraju pochodzenia.

Zmiany w regulacjach bezpieczeństwa wyrobów pirotechnicznych

Decyzją Rady Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej z dnia 28 lipca 2020 r. dokonano zmian w dokumencie z dnia 25 grudnia 2018 r. Nr 217 „W sprawie wykazu norm międzynarodowych i regionalnych, a w przypadku ich braku norm krajowych (państwowych), w wyniku których na podstawie zgodności z regulaminem technicznym Unii Celnej „W sprawie bezpieczeństwa wyrobów pirotechnicznych” (TR CU 006/2011).

Termin na dostosowanie się do norm wydłużony do 01.01.2023 r.

Kluczowa zmiana dotyczy przedłużenia terminu stosowania niektórych norm niezbędnych do spełnienia wymagań wyżej wspomnianego regulaminu technicznego. Decyzja zmiany daty obowiązywania z 01.07.2020 nr. na 01.01.2023 r. ma odniesienie do:

  • GOST R 51270-99 „Wyroby pirotechniczne. Ogólne wymagania bezpieczeństwa” (kolumna “Uwaga”)
  • punkt 3 wykazu norm międzynarodowych i regionalnych, a w przypadku ich braku - norm krajowych zawierających zasady i metody badań i pomiarów, w tym zasady pobierania próbek, niezbędnych do zastosowania i spełnienia wymagań regulaminu technicznej Unii Celnej „W sprawie bezpieczeństwa wyrobów pirotechnicznych” (TR CU 006/2011)
  • wykonania oceny zgodności obiektów regulacji technicznej, zatwierdzonych ww. decyzją, w odniesieniu do GOST R 51271-99 „Wyroby pirotechniczne. Metody badań (kolumna “Uwaga”)

Nowy termin pozwoli na dostosowanie wymagań do norm międzypaństwowych

Wyznaczony okres pozwoli Federacji Rosyjskiej na doprowadzenie do końca prac nad przystąpieniem do międzypaństwowych norm GOST 33732-2016 „Wyroby pirotechniczne. Ogólne wymagania bezpieczeństwa” i GOST 33950-2016 "Wyroby pirotechniczne. Metody testowe". Niniejsza decyzja wchodzi w życie po upływie 30 dni kalendarzowych od dnia jej oficjalnego ogłoszenia i dotyczy stosunków prawnych powstałych od dnia 1 lipca 2020 roku.

 

https://www.tks.ru/news/law/2020/07/29/0003