Rozpoczyna się dyskusja nad trzecim projektem zmian w regulaminie dotyczącym perfum i kosmetyków 

11 maja 2021 roku w krajach Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej rozpoczęła się procedura publicznej debaty nad projektem zmian numer 3 do regulaminu technicznego TR CU 009/2011 „O bezpieczeństwie wyrobów perfumeryjnych i kosmetycznych” . Ewentualne zmiany będa dyskutowane przez okres 65 dni, a wszelkie uwagi i poprawki mogą być zgłaszane do 15 lipca włącznie.

Cel wprowadzenia zmian

Dokument został opracowany przez Państwowy Komitet Republiki Białorusi ds. Normalizacji w celu:

  • wyjaśnienia zakresu obowiązywania przepisów
  • dostosowania zasad identyfikacji produktów perfumeryjnych i kosmetycznych
  • uzupełnienia regulaminu o warunki i zasady obrotu produktami perfumeryjnymi i kosmetycznymi na rynku
  • zatwierdzenia wymagań dotyczących oceny zgodności i oznakowania produktów, które podlegają jednocześnie innym unijnym regulaminom technicznym 
  • ustalenia indywidualnych wymagań (na przykład w zakresie wskaźników toksykologicznych, pakowania, oceny działania drażniącego na błony śluzowe).

Produkty, które zostaną objęte zmianami

Opracowane zmiany w regulaminie technicznym CU TR 009/2011 będą dotyczyć następujących kategorii produktowych:

  • gotowe wyroby kosmetyczne w opakowaniach do sprzedaży detalicznej
  • produkty perfumeryjne i kosmetyczne powstałe poprzez wymieszanie przez konsumenta składników zestawu zgodnie z instrukcjami zapewnionymi przez producenta
  • wyroby perfumeryjne i kosmetyczne, które są składnikami do produktów wytwarzanych na terytorium EUG


Jednocześnie w odniesieniu do grup 2 i 3 obowiązują jedynie indywidualne wymagania przepisów technicznych.

Ocena zgodności produktów kosmetycznych

Nowe wydanie zawiera również znowelizowany artykuł szósty zatytułowany “Ocena zgodności”. Formy oceny zgodności pozostają takie same. Niezbędne do jej przeprowadzenia są: deklaracja zgodności i rejestracja państwowa. Jednocześnie opracowywane są schematy i procedury oceny zgodności zgodnie z nowymi standardami, w oparciu o decyzję Rady EUG z dnia 18 kwietnia 2018 roku. Warto przypomnieć, że wyroby perfumeryjne i kosmetyczne otrzymywane po zmieszaniu składników podlegają testom i badaniom w akredytowanych centrach badawczych. 

Produkty kosmetyczne dla całej rodziny

Warto przypomnieć, że w znowelizowanej wersji regulaminu produkty perfumeryjne i kosmetyczne przeznaczone dla całej rodziny będą musiały przejść przez procedurę rejestracji państwowej. Badania laboratoryjne takich produktów muszą zostać przeprowadzone zgodnie z wytycznymi z zakresu bezpieczeństwa mającymi zastosowanie do produktów dla dzieci.