Rosja: nowe formularze certyfikatów zgodności i deklaracji zgodności od 21 czerwca 2021 roku

Od 21 czerwca 2021 roku w Rosji obowiązują nowe formularze certyfikatów zgodności i deklaracji zgodności. To wynik przyjęcia rozporządzenia Ministerstwa Przemysłu i Handlu Federacji Rosyjskiej nr 1934 z dnia 27.05.2021 roku zatytułowanego „O zatwierdzeniu formularzy certyfikatów zgodności i deklaracji zgodności oraz składu zawartych w nich informacji”.

 

 

Certyfikaty i deklaracje zgodności

Przypominamy, że zarówno certyfikaty zgodności, jak i deklaracje zgodności mogą być sporządzane w formie papierowej i/lub w formie dokumentu elektronicznego. W omawianym rozporządzeniu szczegółowo przewidziano i opisano procedurę wypełniania tych dokumentów. Bardzo ważną informacją jest to, że wpisywanie w dokumentach informacji, które nie są przewidziane w formularzu, a także skrótów wyrazów (z wyjątkiem ogólnie przyjętych oznaczeń i skrótów) oraz jakakolwiek korekta tekstu są niedozwolone.

Najważniejsze zmiany 

Choć zmiany w formularzach nie są rewolucyjne, to mogą nastręczyć problemów, dlatego poniżej wymieniamy dla Państwa najważniejsze z nich:

  • Jednostka certyfikująca, Wnioskodawca i Producent zostali zamienieni miejscami w formularzu
  • Jednostka certyfikująca jest teraz wymieniona po producencie
  • Wnioskodawcy nadawany jest unikalny numer identyfikacji podatkowej (INN)
  • Jeżeli wnioskodawca jest w świetle prawa producentem zagranicznym na podstawie umowy z takim podmiotem, to dodatkowo wskazać należy informacje dotyczące umowy wnioskodawcy z danym producentem zagranicznym

Większa identyfikowalność importowanych produktów

W związku z wprowadzonymi zmianami wnioskodawcy, wydając zezwolenia na importowane produkty, będą musieli podać globalny numer lokalizacji GLN zagranicznego producenta, a w przypadku jego braku inny indywidualny identyfikator. Pomoże to w automatycznym ustalaniu miejsca produkcji danego wyrobu. W przypadku braku innego identyfikatora niezbędne jest podanie współrzędnych geograficznych określonych przez sygnały GLONASS - szerokości i długości geograficznej. 

Inne zmiany wprowadzone w dokumentach 

Ponadto w rozporządzeniu doprecyzowano procedurę wskazywania okresu ważności certyfikatu zgodności, a w formularzu pojawił się wiersz do podpisu dla eksperta-audytora, który będzie musiał podpisać dokument, jeśli będzie wykonywał prace związane z certyfikacją danego produktu.