Nowe kategorie produktów i organizmów genetycznie zmodyfikowanych niepodlegających państwowej rejestracji w Rosji

Michaił Władimirowicz Miszustin, Przewodniczący Rządu Federacji Rosyjskiej, 16 kwietnia 2020 roku podpisał dekret “W sprawie produktów i organizmów genetycznie zmodyfikowanych niepodlegających państwowej rejestracji zgodnie z Zasadami państwowej rejestracji organizmów zmodyfikowanych genetycznie przeznaczonych do uwolnienia do środowiska, a także produktów uzyskanych przy użyciu takich organizmów lub zawierających takie organizmy, w tym te produkty, importowane na terytorium Federacji Rosyjskiej, zatwierdzone dekretem rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 23 września 2013 r. nr 839”

Produkty modyfikowane genetycznie

Produkty i organizmy modyfikowane genetycznie to produkty pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, których DNA zostało zmienione w celu uzyskania pożądanych cech. Korzystając z osiągnięć inżynierii genetycznej można dzięki modyfikacji genetycznej przeszczepić kod genetyczny z jednego organizmu do innego. Istotną informacją jest to, że materiał genetyczny musi zostać zmieniony w sposób niezachodzący w warunkach naturalnych, by zaklasyfikować go jako modyfikowany genetycznie.

Na czym polega zmiana?

Rząd Federacji Rosyjskiej postanowił, że do 1 stycznia 2021 roku włącznie wymienione poniżej kategorie produktów genetycznie zmodyfikowanych nie podlegają rejestracji państwowej:

  • produkty przeznaczone do produkcji pasz dla zwierząt, przede wszystkim soja i śruta sojowa, których bezpieczeństwo zostało potwierdzone przez Federalną Służbę Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego. Ważne, by potwierdzenie to zostało wydane w sposób zgodny z rozporządzeniem “W sprawie państwowej rejestracji pasz uzyskanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie”.
  • organizmy zmodyfikowane genetycznie, za pomocą których uzyskano powyższe produkty i (lub) organizmy zmodyfikowane genetycznie zawierające takie produkty