Rada Eurazjatyckiej Komisji Gospodarczej postanowiła zmienić listę norm stosowanych jako regulacje techniczne dla perfum i kosmetyków.

Decyzja Nr 110 "w sprawie zmiany decyzji Komisji Unii Celnej z dnia 23 września 2011 Nr 799" została podjęta w dniu 29 sierpnia 2017 roku. Po pierwsze, ustalono, że normy, które zawierają ogólne specyfikacje techniczne dotyczące past do zębów będą obowiązywać do 1 września 2019.

Po drugie, termin obowiązywania dobrowolnych standardów Republiki Białoruś obejmujących ogólne normy dla płynnych produktów kosmetycznych, kosmetyków dekoracyjnych, żeli i kremów kosmetycznych został przedłużony do 1 stycznia 2021 r. Po trzecie, Komisja ograniczyła ważność norm, które określają ilość drożdży i pleśni, niezbędnych do spełnienia wymagań technicznych, do 1 lipca 2019 r.

Ponadto, 42 nowe przepisy GOST zostały dodane do listy norm, których dobrowolne stosowanie zapewnia zgodność z wymaganiami rozporządzenia technicznego Unii Celnej "O bezpieczeństwie produktów perfumeryjnych i kosmetycznych" (TR CU 009/2011). Normy te zawierają ogólne specyfikacje i metody analizy past do zębów oraz różnych kosmetyków i perfum.

Ponadto, zaktualizowano wykaz norm niezbędnych do zapewnienia zgodności produktów z wymogami TR CU 009/2011 o 13 norm GOST, które obejmują metody oceny i analizy past do zębów oraz różnych produktów perfumeryjnych i kosmetycznych.