Publiczna dyskusja o rozszerzeniu programu rozwoju normy GOST dla produktów rybnych 

W dniu 24 lutego 2021 roku w krajach Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej rozpoczęła się publiczna dyskusja nad projektem zmian w programie rozwoju oraz rewizji norm międzynarodowych, których wdrożenie jest niezbędne do spełnienia wymagań regulaminu technicznego TR 040/2016 EAEU „O bezpieczeństwie ryb i produktów rybnych ”.

Trzy nowe pozycje produktów przetwórstwa rybnego

W projekcie zaplanowane są zmiany, a precyzyjniej rzecz ujmując uzupełnienia, które zostały zatwierdzone decyzją Zarządu Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej nr 68 z dnia 23 kwietnia 2019 r.

Po stosownej rewizji standardów międzynarodowych dotyczących bezpieczeństwa ryb i produktów rybnych zaproponowano uzupełnienie projektu o trzy nowe pozycje: 

  • naturalne konserwy z krewetek 
  • wątróbka rybna w puszkach z dodatkami warzywnymi
  • konserwy rybne w rosole, zalewie, marynacie lub sosie

Rosja odpowiedzialna za nadzór nad wdrożeniem norm

Aktualizacja omawianego zakresu i wdrożenie odpowiednich norm GOST jest konieczne, aby zapewnić zgodność z wymogami bezpieczeństwa dotyczącymi produktów rybnych, zapisanymi w sekcji V regulaminu technicznego.

Rozwój i wdrożenie nowych norm planowane są na lata 2022-2023. Podmiotem odpowiedzialnym za wdrożenie będzie Federacja Rosyjska. Natomiast pozostałe państwa członkowskie Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej będą pomagać w opracowywaniu zaktualizowanych standardów.

Publiczna dyskusja nad zmianami w projekcie

Publiczna dyskusja nad projektem zmian w programie zakończyła się 26 marca 2021 r. Przypominamy, że regulamin techniczny TR 040/2016 został przyjęty decyzją Rady EUG nr 162 z dnia 18 października 2016 r. i zaczął obowiązywać w dniu 1 września 2017 roku.