Przepisy techniczne dotyczące „Bezpieczeństwa ryb i produktów rybnych” (TR EAC 040/2016)

Na podstawie klauzuli Nr 52 do umowy Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej i załącznika Nr 1 do przepisów Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej (EurAsEC), zatwierdzonych przez radę w dniu 23 grudnia 2014, postanowiono:

1)            Zaakceptować sugerowane przepisy techniczne Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej o „Bezpieczeństwie ryb i produktów rybnych” (TR EAEU (EAC) 040/2016).

2)            Ogłosić że wcześniej wspomniane przepisy techniczne wejdą w życie z dniem 1 września 2017, za wyjątkiem ustępu 15 dotyczącego pozostałości leków weterynaryjnych, stymulatorów wzrostu zwierząt i leków. Informacje o ich użytkowaniu są dostarczane przez producentów i wejdą w życie po opracowaniu standardów międzynarodowych, w tym zasad i metod badawczych i ich oceny, przepisów dotyczących doboru próbek i ich niezbędnej oceny, co jest zatwierdzone zgodnie z  przepisami Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej (EurAsEC). Specyfikacje te muszą zostać umieszczone w wykazie norm zawartych w przepisach technicznych Unii (Załącznik Nr 9 do umowy EurAsEC z 29 maja 2014).

3)            Obecna decyzja wchodzi w życie po 30 dniach od daty jej publikacji.