Propozycje zmian w regulaminie technicznym dotyczącym małych jednostek pływających

Od 16 czerwca do 15 sierpnia 2021 roku w krajach Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej trwa publiczna dyskusja nad projektem zmian numer 1 do regulaminu technicznego TR CU 026/2012 „O bezpieczeństwie małych jednostek pływających”. Regulamin ten został przyjęty w 2012 roku i obowiązuje od 1 lutego 2014 roku. 

Zmiany w terminologii 

Zmiany poddawane dyskusji dotyczą zakresu stosowania regulaminu technicznego, a także terminologii. W szczególności do regulaminu wprowadzane mają zostać takie pojęcia jak “airboat” (łódź płaskodenna napędzana śmigłem)”, “skuter wodny”, “sprzęt do uprawiania sportów wodnych na akwenach” oraz „poduszkowiec”. Zaproponowano także nową definicję głównego pojęcia związanego z tym regulaminem technicznym - “mała jednostka pływająca”. Zaproponowano, aby mianem tym określać statek dowolnego typu, którego długość kadłuba wynosi 24 metry lub mniej. Warto nadmienić, że taka definicja jest zgodna z klasyfikacją międzynarodową.

Nowelizacja załącznika numer 1 

Kolejną zmianą przewidzianą w omawianym regulaminie technicznym TR CU 026/2012, jest nowelizacja Załącznika numer 1. Zamiast wykazu małych jednostek pływających, urządzeń i wyposażenia ratunkowego objętych regulaminem, załącznik ten będzie zawierał wykaz jednostek pływających, które nie podlegają przepisom. W dyskutowanej wersji zaproponowano wpisanie tam 10 takich kategorii łodzi, między innymi: 

  • amfibia
  • łodzie ratownicze i szalupy ratunkowe dla statków rzecznych i morskich
  • “airboat” (łódź płaskodenna napędzana śmigłem)
  • dowolne jednostki pływające typu sportowego, przeznaczone wyłącznie do treningu i zawodów
  • eksperymentalne jednostki pływające 

Wyposażenia i środki ratunkowe na małych jednostkach pływających

Ponadto w artykule numer 1 regulaminu dodano klauzulę 5,2, w której zawarty został wykaz wyposażenia i środków ratunkowych dla małych jednostek pływających objętych zapisami dokumentu. W skład tego wyposażenia wchodzą:

  • zbiorniki paliwa i węże paliwowe
  • kierownice, linki montażowe
  • prefabrykowane okna i włazy
  • tratwy i koła ratunkowe 
  • kamizelki ratunkowe.


Pojawiła się również propozycja uzupełnienia przepisów o ważne wyjaśnienie, zgodnie z którym przedmioty służące aktywnego wypoczynku na akwenach, w tym atrakcje wodne, nie są zaliczane do kategorii małych jednostek pływających.