Program opracowania standardów do regulaminu technicznego dla urządzeń zasilanych paliwem gazowym 

1 czerwca 2021 roku opublikowano decyzję Zarządu Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej z 25 maja bieżącego roku zatwierdzającą nowy Program rozwoju i aktualizacji norm międzynarodowych potwierdzających zgodność z regulaminem technicznym Unii „W sprawie bezpieczeństwa urządzeń zasilanych paliwem gazowym” (TR CU 016/2011).

Nowe normy dla regulaminu technicznego CU TR 016/2011

Dokument ustanawia wykaz norm do dobrowolnego stosowania w celu potwierdzenia zgodności z regulaminem technicznym CU TR 016/2011, a także metody badania oraz pobierania próbek do obowiązkowej oceny zgodności urządzeń zasilanych paliwem gazowym. 

Na liście znalazło się 28 pozycji. 25 spośród nich oparte jest o rozwój norm GOST, a 3 z nich o rewizję norm. Zgodnie z zapowiedziami w latach 2022-2024 planowane jest zrewidowanie normy GOST ISO 23550-2015 z ogólnymi wymaganiami dotyczącymi urządzeń ochronnych do palników i aparatów gazowych, normy GOST ISO 23551-2-2015 dotyczącej zaworów redukcyjnych oraz normy GOST ISO 23551-4-2015 dla systemów automatycznego wyłączania zaworów. Jako podmiot odpowiedzialny za rewizję wszystkich trzech wymienionych powyżej norm GOST została wyznaczona Republika Kazachstanu. 

Planowany rozwój norm międzynarodowych opracowanych przez Białoruś

Dalszy rozwój norm międzynarodowych planowany jest również na lata 2022-2024. W tym czasie Republika Białorusi zobowiązała się opracować normy GOST dla:

  • przenośnych urządzeń gazowych
  • muf i rur elastycznych 
  • połączeń rurowych

Kazachstan odpowiedzialny za opracowanie części norm

Nie tylko Białoruś otrzymała zadania związane z rozwojem tego obszaru. Republika Kazachstanu odpowiedzialna będzie za przygotowanie norm międzynarodowych dla:

  • zaworów gazowych zamykanych ręcznie 
  • termoelektrycznych czujników płomienia
  • wielofunkcyjnych urządzeń sterujących
  • gazowych termostatów mechanicznych
  • zaworów wydechowych
  • metod racjonalnego wykorzystania energii
  • efektywności energetycznej grzejników taśmowych

Opracowaniem norm zajmie się także Rosja

Federacja Rosyjska również została wyznaczona jako odpowiedzialna za opracowanie czterech norm GOST, w których opisane zostaną wymagania dla wolnostojących kuchenek z wbudowanymi grillami, palników wielofunkcyjnych, grilli i elementów gumowych do urządzeń gazowych.

Opisany w artykule program zacznie obowiązywać za 30 dni. Tym samym straci ważność wcześniejszy Program rozwoju i aktualizacji norm, zatwierdzony 24 kwietnia 2013 roku.