Powstaje Jednolity rejestr sprzętu radioelektronicznego i urządzeń wysokiej częstotliwości dopuszczonych do wwozu na teren EUG

28 kwietnia 2020 roku Rada Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej oficjalnie potwierdziła, że rozpoczyna proces stworzenia i wprowadzenia do użytku jednolitego rejestru urządzeń radioelektrycznych oraz urządzeń wysokiej częstotliwości dopuszczonych do wwozu na obszar Unii Celnej. Rejestr będzie obejmował również urządzenia wbudowane lub będące częścią innych towarów.

Co kryje się pod tymi pojęciami?

Sprzęty radioelektroniczne to przyrządy przeznaczone do transmisji i/lub odbioru fal radiowych, składające się z jednego lub więcej urządzeń nadawczych lub odbiorczych. Możliwa jest również kombinacja takich urządzeń, w tym urządzeń pomocniczych, w jednym produkcie radioelektronicznym. Przykładami takich sprzętów są chociażby popularne smartfony, telefony komórkowe, routery bezprzewodowe czy stacje radiowe.

Natomiast urządzenia wysokiej częstotliwości to sprzęty przeznaczone do wytwarzania i wykorzystywania energii o częstotliwości radiowej do celów przemysłowych, naukowych, medycznych, domowych lub innych, z wyjątkiem zastosowań w dziedzinie telekomunikacji. Należy przy tym pamiętać, że nazwa „urządzenie wysokiej częstotliwości” jest umowna, ponieważ mogą one pracować na różnych częstotliwościach radiowych (niekoniecznie na wysokich). Ich przykłady również są nam dobrze znane i powszechnie stosowane w codziennym życiu - to między innymi kuchenki mikrofalowe czy płyty indukcyjne.

W jakim celu powstaje Rejestr?

Stworzenie rejestru to krok w stronę ujednolicenia przepisów i zwiększenia ich transparentności. Jednolity dokument zawierający wszystkie sprzęty radioelektroniczne oraz urządzenia wysokiej częstotliwości, które można wwozić na teren Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, to duże ułatwienie zarówno dla przedsiębiorców, jak i importerów, a także eksporterów zainteresowanych współpracą gospodarczą w tej dziedzinie z krajami EUG.

Dołączenie nowych podmiotów do procesu tworzenia rejestru odbywa się zgodnie z procedurą zatwierdzoną decyzją Zarządu Eurazjatyckiej Komisji Gospodarczej z dnia 26 czerwca 2018 r. N 104. Rozporządzenie wchodzi w życie 30 dni po jego opublikowaniu na oficjalnej stronie internetowej Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej.