Porozumienie w sprawie etykietowania towarów za pomocą środków identyfikacji zostało zatwierdzone w Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej.

Dnia 2 października 2017 r. Rada Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej przyjęła rozporządzenie Nr 29 i zatwierdziła projekt Porozumienia dotyczącego znakowania towarów za pomocą środków identyfikacji w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Umowa została wysłana do państw członkowskich EAEU w celu przeprowadzenia wewnętrznych procedur.

Porozumienie określa procedurę oznaczania towarów ujednoliconymi znakami identyfikacyjnymi na terytorium Unii. Dokument dotyczy podmiotów prawnych i przedsiębiorców indywidualnych, którzy produkują i sprzedają towary podlegające etykietowaniu, a także emitentów.

Rada Eurazjatyckiej Komisji Gospodarczej podejmie decyzje w sprawie znakowania towarów na podstawie propozycji państw członkowskich Unii. Porozumienie określa, że ​​Rada powinna wziąć pod uwagę wpływ wprowadzenia oznakowania na warunki prowadzenia działalności gospodarczej, możliwości technologiczne etykietowania towarów oraz informacje o innych systemach kontroli takich towarów.

Aby kontrolować towary podlegające oznakowaniu, państwa członkowskie EAEU powinny przewidzieć w swoim prawodawstwie odpowiedzialność za niespełnienie wymogów ustanowionych w Porozumieniu.