Plany zmian w prawodawstwie EUG dotyczącym produktów zawierających nikotynę

28 grudnia 2020 roku zostało opublikowane i tego samego dnia weszło w życie zarządzenie Zarządu Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej o numerze 188 z dnia 22 grudnia 2020 roku. Zatwierdzono tym samym projekt zmiany planu opracowania regulaminu technicznych EUG w zakresie regulacji obejmujących produkty zawierające w swoim składzie nikotynę.

Plany prac nad regulaminem rozpoczęły się w 2014 roku

Przypominamy, że sam plan opracowania i aktualizacji regulaminu technicznego dotyczącego wyrobów nikotynowych został przyjęty przed ponad sześcioma laty - decyzją Rady EUG nr 79 z października 2014 roku. Dokument ten jest regularnie aktualizowany w oparciu o uzupełnione pozycje i zgłaszane potrzeby nowych rozwiązań prawnych i zapisów odpowiadających na potrzeby rynkowe.

Planowane zmiany

Czego zatem będą dotyczyły zmiany? Zgodnie z zapowiedziami dotkną one nowej klauzuli opatrzonej numerem 25. Dotyczy ona opracowania przepisów obejmujących swoją mocą produkty zawierające nikotynę. ​Obecnie nie ma obowiązkowych wymagań dla takich produktów, zarówno w prawodawstwie Unii, jak i jej krajów członkowskich. Nowa, szersza definicja pozwala na sformułowanie wymagań dotyczących produktów, które dotychczas pozostawały nieuregulowane. 

Opracowanie, zatwierdzenie i przyjęcie regulaminu technicznego ma według planów zająć od półtora roku do dwóch lat. Planowana jest m.in. publiczna dyskusja na temat projektu, ocena jego wpływu na cały sektor, zatwierdzenie przez zarząd i na samym końcu, po zakończeniu poprzednich etapów, przyjęcie decyzji Rady EUG.

Armenia koordynatorem wdrażania zmian 

Jako kraj odpowiedzialny za opracowanie nowego rozporządzenia wyznaczono Republikę Armenii, która będzie pracować nad projektem z udziałem innych państw członkowskich Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Według wstępnego harmonogramu projekt dokumentu powinien zostać przesłany do rozpatrzenia do odpowiednich organów EUG w IV kwartale 2022 roku.