Oznakowanie środków dezynfekujących i antyseptycznych. Zatwierdzono projekt dotyczący przeprowadzenia eksperymentu

15 maja 2021 roku na terytorium Federacji Rosyjskiej rozpocznie się eksperyment dotyczący oznakowania środków dezynfekujących i antyseptycznych. Informacje w tej sprawie zostały opublikowane 24 marca na stronie rosyjskiego Ministerstwa Przemysłu i Handlu.

Wideokonferencja w sprawie przeprowadzenia eksperymentu

W opublikowanym komunikacie służba prasowa wydziału poinformowała o odbytym posiedzeniu Państwowej Komisji ds. Zwalczania Nielegalnego Handlu Wyrobami Przemysłowymi w formule wideokonferencji. Głównym tematem spotkania była inicjatywa biznesowa, której celem jest przeprowadzenie eksperymentu dotyczącego oznakowania środków dezynfekujących i antyseptycznych.

Międzysektorowe konsultacje zainteresowanych podmiotów

To nie pierwsze podejście do tematu. Kwestia ta była już wcześniej omawiana przez Międzyresortową Grupę Roboczą ds. Zwalczania Nielegalnego Handlu Produktami Medycznymi i Farmaceutycznymi pracującą przy wcześniej wspomnianej Komisji. W dyskusji wzięli udział delegaci z ramienia producentów środków dezynfekujących, środków antyseptycznych, przedstawiciele władz federalnych, a nawet organizacji społecznych non-profit zainteresowanych tą tematyką. Higiena rąk (te produkty zawierają oświadczenie o działaniu przeciwdrobnoustrojowym na etykietach pojemników konsumenckich).

Rezultatem posiedzenia Komisji Państwowej był zatwierdzony projekt rządowego rozporządzenia w sprawie przeprowadzenia eksperymentu znakowania w okresie od 15 maja 2021 roku do 31 sierpnia 2022 roku. Szczegółowe procedury dotyczące obowiązkowego znakowania środków dezynfekujących i antyseptycznych będą znane po eksperymencie, który ma dostarczyć danych w tym zakresie.

Inne tematy podczas spotkania

Podczas spotkania poruszono inną ważną kwestię z zakresu regulacji technicznych. Chodzi o wstępne wyniki kontroli producentów i importerów autobusów w zakresie zgodności z wymogami regulaminu technicznego obowiązującego w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej „W sprawie bezpieczeństwa pojazdów kołowych”. Poinformowano, że z powodu nieprzestrzegania wymagań Federalnej Agencji Regulacji Technicznych i Metrologii wycofano ponad 4000 sztuk pojazdów.