Od 01.04.2021 roku obowiązują nowe normy krajowe i międzynarodowe dotyczące różnych sektorów gospodarki

1 kwietnia 2021 roku weszły w życie normy międzynarodowe i krajowe w dotyczące przemysłu chemicznego, naftowego, gazowego, metalurgicznego i innych. Łączna liczba nowych regulacji, które weszły w życie 1 kwietnia bieżącego roku, przekracza 100 pozycji. W dalszych częściach artykułu pokrótce zostaną omówione najważniejsze z nich. 

Norma dotycząca oleju rydzowego

W obszarze bezpieczeństwa żywności weszła w życie krajowa rosyjska norma GOST R 59148-2020 z warunkami technicznymi dla oleju rydzowego, czyli oleju pozyskiwanego z lnianki siewnej, stosowanego w przemyśle spożywczym i przy produkcji pasz dla zwierząt. Dokument precyzuje kwestie związane z klasyfikacją oleju, jego właściwości, wymagania techniczne, wymagane prawem oznakowanie i opakowanie produktu. Określono w nim również szczegółowe zasady odbioru, warunki transportu i przechowywania, a także termin przydatności do spożycia produktu.

Międzypaństwowy system normalizacji 

W obrębie polityki normalizacyjnej zaczął funkcjonować ważny dokument dotyczący stosunków międzypaństwowych. Mowa o normie GOST 1.4-2020 „Międzypaństwowy system normalizacji. Międzypaństwowe komitety techniczne ds. normalizacji. Zasady tworzenia i działania”. Dokument ten opisuje zadania Międzypaństwowego Komitetu Technicznego w zakresie normalizacji, określa wymagania dotyczące jego struktury i składu, a ponadto określa zasady jego tworzenia.

Nowe regulacje w przemyśle chemicznym

Zmiany nie ominęły także przemysłu chemicznego. W życie weszło co najmniej 10 norm, a wśród nich normy GOST dotyczące: 

  • pobierania próbek węgla i produktów jego przerobu ze składów 
  • metod określania nasiąkliwości i wytrzymałości mechanicznej brykietów węglowych
  • zasad mechanicznego pobierania próbek węgla 
  • stałych paliw mineralnych 
  • metod określania objętościowego odzysku substancji lotnych w antracycie itd. 

Zmiany dotyczące norm GOST dla przemysłu mechanicznego 

Do najważniejszych nowych standardów w dziedzinie inżynierii mechanicznej należą: norma GOST 34706-2020 określająca wymagania bezpieczeństwa i metody kontroli dla taboru metra, norma GOST R 59102-2020 zawierająca terminy i definicje dotyczące pojazdów elektrycznych i pojazdów silnikowych hybrydowymi Definicje te są ważne do przeprowadzania procesu certyfikacji pojazdów silnikowych.

Regulacje dotyczące sektora energetycznego 

Z kolei sektor energetyczny w Rosji zyskał normę krajową dotyczącą wymagań i wskaźników efektywności energetycznej w odniesieniu do akcesoriów oświetleniowych i sztucznego oświetlenia.