Ocena zgodności domowego sprzętu elektronicznego i komputerowego

W dniu 3 lutego 2021 r. na stronie internetowej Federalnej Służby Akredytacyjnej opublikowano wyniki posiedzenia grupy roboczej do spraw działalności jednostek akredytowanych w zakresie oceny zgodności sprzętu komputerowego i domowego sprzętu elektrycznego. Rada ta działa jako część Rady  Publicznej przy Federalnej Agencji Akredytacyjnej.

Szerokie porozumienie firm z branży elektronicznej 

Spotkanie w tej sprawie odbyło się 26 stycznia pod przewodnictwem Prezesa Związku Firm Handlowych i Producentów Elektrycznego Sprzętu Domowego i Komputerowego. Wzięli w nim udział przedstawiciele Federalnej Agencji Akredytacyjnej, Narodowego Instytutu Akredytacji, przedstawiciele sektora producentów sprzętu elektrycznego i komputerowego, a także importerzy i zainteresowane jednostki akredytujące.

Najważniejszym tematem omawianego spotkania grupy roboczej były wyniki prac Międzyresortowej Rady Krajowej Infrastruktury Jakości nad włączeniem jednostek akredytujących do krajowej części ujednoliconego rejestru jednostek oceny zgodności w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej.

Procedura ponownej oceny

Jedną z obserwacji wynikających z dyskusji przeprowadzonej podczas spotkania jest fakt, że wszystkie jednostki certyfikujące i ośrodki testowe znajdujące się w krajowej części Jednolitego Rejestru, zgodnie z oczekiwaniami, przeszły niezbędną procedurę ponownej oceny. Jednocześnie można zobaczyć, jakie informacje o konkretnej jednostce certyfikującej znajdują się w Jednolitym Rejestrze. Jest to możliwe dzięki usługom oferowanym  za pośrednictwem Federalnej Służby Statystycznej Rosyjskiej Agencji Akredytacyjnej.

Podczas spotkania omówiono również specyfikę działania Federalnego Systemu informacyjnego i dalsze perspektywy jego rozwoju, a także możliwość zmiany miejsca realizacji działań przez jednostkę certyfikującą bez przechodzenia przez procedurę potwierdzania kompetencji.

Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń technicznych

Kolejną ważną kwestią poruszoną podczas spotkania była minimalna liczba próbek sprzętu elektrycznego i komputerowego, która jest niezbędna do przeprowadzenia oceny zgodności z wymaganiami regulaminu technicznego TR CU 020/2011 „Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń technicznych”.

Należy pamiętać, że regulamin techniczny dotyczący kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń technicznych obowiązuje w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej od 15 lutego 2013 r. Zgodnie z art. 7 tego dokumentu wszystkie urządzenia zawarte w załączniku nr 3 podlegają obowiązkowej certyfikacji. Należą do nich między innymi pompy elektryczne, drukarki, sprzęt oświetleniowy, a także wiele innych urządzeń. W przypadku wyposażenia technicznego niewymienionego w załączniku wystarczające jest zarejestrowanie deklaracji zgodności.