Obowiązek oznakowania aparatów fotograficznych w Rosji

Obowiązek oznakowania aparatów fotograficznych w Rosji

Federalna Służba Celna Rosji przypomina, że ​​od 1 października Federacja Rosyjska wprowadza obowiązkowe oznaczanie aparatów fotograficznych, tradycyjnych lamp błyskowych oraz ksenonowych lamp błyskowych (rezolucja rządu Federacji Rosyjskiej z 31 Grudzień 2019 nr 1953), co w zamyśle twórców ustawy ma ograniczyć nielegalny obrót i uchronić rynek przed napływem niskiej jakości towarów tego typu. W ostatnich latach opinia publiczna wielokrotnie dowiadywała się o wprowadzanych do obrotu towarach niewiadomego pochodzenia, które nie spełniały określonych wymagań technicznych. Obecnie konsument kupując produkt z kodem Data Matrix będzie miał pewność, że sprzęt został legalnie importowany lub wyprodukowany.

Kiedy należy oznakować produkt?

Nasuwa się pytanie, kiedy należy oznakować produkt z powyższej kategorii? Jest to możliwe zarówno przed importem towarów i objęciem ich procedurami celnymi niezbędnymi do wprowadzenia do obrotu krajowego lub ponownego importu, jak i już na terytorium Federacji Rosyjskiej, gdy towary są objęte procedurą celną w składach celnych. Informacje o kodach identyfikacyjnych należy podać w zgłoszeniu towaru w kolumnie 31 pod numerem 13 (podpunkt 29 ust. 15 Procedury wypełniania zgłoszenia towarowego, zatwierdzonej Decyzją Komisji Unii Celnej z dnia 20.05.2010 nr 257). Brak wskazania niezbędnych informacji w tej kolumnie będzie podstawą do odmowy rejestracji zgłoszenia przez organy celne.

Obowiązkowy kod Data Matrix

W związku z tym po wprowadzeniu tych zmian obrót sprzętem fotograficznym w Rosji bez dwuwymiarowego kodu kreskowego Data Matrix (z wyjątkiem niektórych określonych przepisami przypadków) staje się niedozwolony. Kod musi zostać umieszczony na opakowaniu lub dołączonej do sprzętu etykiecie. Nie należy zapominać o tym, że kamery filmowe nie wchodzą w zakres omawianego przepisu.

Okres przejściowy

Okres przejściowy na dostosowanie się do tych zmian upływa 1 grudnia 2020 r. Oznacza to, że przedsiębiorca importujący w ramach działalności gospodarczej towary fotograficzne lub produkujący je przed tym terminem, musi je odpowiednio oznakować do dnia 1 grudnia.