Nowy Program Rozwoju i Aktualizacji Norm dla Produktów Żywnościowych

24 czerwca 2021 roku decyzją Zarządu Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej nr 67 przyjęty został Nowy Program Rozwoju i Aktualizacji Norm dla Produktów Żywnościowych. Dotyczy on międzynarodowych norm zgodności z przepisami „żywnościowymi” określających metody badań i pobierania próbek do oceny zgodności produktów spożywczych.

Struktura przyjętego dokumentu 

Dokument zatwierdził nowy Program rozwoju i aktualizacji GOST dla regulaminu technicznego TR CU 021/2011. Tym samym dotychczas obowiązująca wersja dokumentu, która została przyjęta decyzją Zarządu Eurazjatyckiej Komisji Gospodarczej z 24 grudnia 2014 roku zostaje unieważniona.

Nowy Program obejmuje swoim zakresem aż 103 pozycje produktów żywnościowych. Zgodnie z wymaganiami w Programie zawarte zostały: kod ISS, nazwa projektu normy międzynarodowej i rodzaju prac, elementy regulaminów technicznych, warunki rozwoju oraz podmiot odpowiedzialny za koordynację procesu wdrażania - jedno z państw Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. 

Zmiany obejmą wiele norm i dokumentów 

W omawianym programie przewidziano rewizję 30 obowiązujących norm międzynarodowych, opracowanie 58 norm GOST i wprowadzenie poprawek do 15 norm. Do 2023 roku zmienione muszą zostać warunki techniczne dotyczące między innymi świeżego głogu i dzikiej róży, koncentratów spożywczych do dań słodkich, produktów żywienia zbiorowego i przecierów owocowych.. 

Harmonogram wprowadzania norm międzynarodowych 

Dokument określa program opracowania norm międzynarodowych dla określonych produktów wraz z terminami ich realizacji. Poniżej przedstawiamy niektóre z nich: 

  • płatki kukurydziane i pszenne, lata 2022 - 2024 
  • surowce oraz półprodukty warzywne i owocowe, lata 2022 - 2023
  • mączne słodycze orientalne, lata 2021 - 2022
  • pobieranie próbek do analizy składu koncentratu herbacianego w płynie, lata 2021 - 2022
  • metody analizy mikrobiologicznej produktów mięsnych, lata 2021 - 2022
  • metody badań napojów bezalkoholowych, lata 2021 - 2022
  • kanapki typu sandwich, lata 2023 - 2025


Zmianie ulegną także zapisy norm GOST dla jaj kurzych przeznaczonych do spożycia, dżemów, konserw, czekolady, glutenu pszennego, metod oznaczania sacharozy w cukrze, zawartości dioksyn w żywności i innych wskaźników.