Nowe normy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego dla materiałów budowlanych

W grudniu 2020 roku zostały zatwierdzone nowe normy, które określają wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego materiałów budowlanych. Normy zostały zatwierdzone przez Federalną Agencję ds. Przepisów Technicznych i Metrologiii opracowane na zlecenie Ministerstwa Przemysłu i Handlu Rosji w ramach projektu tego resortu o nazwie „Zwiększenie produkcji twardych, trudno palnych lub niepalnych materiałów i wyrobów termoizolacyjnych”.

Standardy, których dotyczy zmiana

  • GOST R 59154-2020 „Materiały budowlane. Metoda badania zagrożenia pożarowego w wyniku oddziaływania termicznego pojedynczego źródła zapłonu na materiały budowlane, z wyłączeniem pokryć podłogowych ”
  • GOST R ISO 5660-1-2020 “Badania określające reakcję materiałów na ogień. Intensywność wydzielania ciepła, dymienia i utraty wagi. Część 1. Wyznaczanie intensywności wydzielania ciepła metodą kalorymetru stożkowego oraz natężenia wydzielania się dymu pomiarami dokonywanymi w trybie dynamicznym ”
  • GOST R 59121-2020 „Klasyfikacja zagrożenia pożarowego materiałów i konstrukcji budowlanych. Część 5. Klasyfikacja na podstawie wyników badań pokryć dachowych z wykorzystaniem zewnętrznego źródła zapłonu”
  • GOST R 59137-2020 „Klasyfikacja zagrożenia pożarowego materiałów i konstrukcji budowlanych. Część 1. Klasyfikacja na podstawie wyników badań dotyczących reakcji na ogień. "

Cel wprowadzanych zmian

Normy zawierają klasyfikację i metody badań reakcji materiałów budowlanych na ogień oraz ich charakterystykę techniczną zgodnie z ogólnie akceptowanymi na świecie warunkami, czego skutkiem ma być łatwiejszy dostęp do rynków eksportowych dla producentów oraz realizacja celów rosyjskiego projektu „Współpraca międzynarodowa i eksport”.

Ponadto przy realizacji zagranicznych projektów inwestycyjnych na terenie Federacji Rosyjskiej stosunkowo często wykorzystywana jest międzynarodowa klasyfikacja i metody badań, przez co wielu producentów musiało wcześniej poddawać materiały drogim testom w zagranicznych laboratoriach. Dzięki tym zmianom testy te będzie można przeprowadzać w Rosji. Normy zaczną obowiązywać od 1 sierpnia 2021 roku.