Nowa procedura uznawania deklaracji zgodności za nieważne

1 lipca 2021 roku weszła w życie zaktualizowana “Procedura zawieszania, wypowiadania i odnawiania deklaracji zgodności oraz ich unieważniania”. Stało się to możliwe dzięki przyjęciu dekretu rządowego nr 936 „W sprawie procedury rejestrowania, zawieszania, odnawiania i unieważniania deklaracji zgodności, a także procedury zawieszania, odnawiania i unieważniania certyfikatów zgodności”.

Od kiedy i do kiedy obowiązują nowe procedury? 

Dokument został przyjęty 19 czerwca bieżącego roku i zaczął obowiązywać 2 dni później - 21 czerwca. Data ta nie dotyczy jednak klauzul 18 - 38 które wejdą w życie 1 września. Warto pamiętać, że uchwała nr 936 będzie obowiązywać do 21 czerwca 2027 r. Podobny termin dotyczy uchwały nr 935, w której opisana została procedura prowadzenia rejestrów świadectw i oświadczeń. 

Unieważnianie deklaracji zgodności

Decyzję o unieważnieniu deklaracji podejmuje Krajowa Jednostka Akredytująca. Decyzja taka może zapaść ze względu na: 

  • niezłożenie w określonym terminie przez wnioskodawcę lub jednostkę certyfikującą informacji o przyczynach powodujących zawieszenie obowiązywania dokumentu
  • przekazanie informacji o istniejących podstawach do unieważnienia deklaracji (niezgodność informacji zawartych w rejestrze, przebadanie produktów w laboratorium badawczym niespełniającym wymagań itp.)
  • uznanie sprawozdania laboratorium badawczego za nieważne.

Dokumenty wymagane do zarejestrowania zgłoszenia

W przepisach, które wejdą w życie we wrześniu bieżącego roku szczegółowo określono uzupełniony komplet dokumentów wymaganych do zarejestrowania zgłoszenia. W celu sporządzenia zgłoszenia celnego produktów importowanych jako próbki do badań w celu potwierdzenia zgodności potrzebne będą dokumenty potwierdzające wymaganą liczbę takich próbek (może to być umowa z jednostką certyfikującą lub akredytowanym laboratorium badawczym lub dokument od osoby akredytowanej potwierdzający tę ilość).

We wrześniu zaczną obowiązywać także dodatkowe rozwiązania stosowane w przypadku braku informacji o globalnym numerze lokalizacyjnym GLN. Przy jego braku będzie można wskazać inny indywidualny identyfikator lub współrzędne określone przez sygnały GLONASS.